หน้าแรก
การสั่งซื้อยาผ่าน อย.
แบบฟอร์มคำขอซื้อวัตถุ
       ออกฤทธิ์
ข.ย. 7
ข.ย. 9
ข.ย.10
แนะนำร้านยาสำหรับแพทย์
แนะนำเครื่องมือสำหรับ
       แพทย์
วิธีการติดต่อ อ.ย. ทาง
       โทรศัพท์
Link ที่น่าสนใจ
องค์กรทางการแพทย
 
 

 • ร้านยาวิฑูรย์เภสัช
 • ร้านยานำเจริญ ซังฮี้
 • กิจไพศาลเภสัช ดินแดง
 • เภสัชสัมพันธ์ หน้าศิริราช
รายละเอียดเพิ่มเติม

 

การจัดทำป้าย

ป้ายที่ร้านยาต้องจัดทำ

1. ป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขายยา

  • สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน มีป้ายทำด้วยวัตถุถาวร สีน้ำเงิน ขนาดกว้างยาวไม่น้อยกว่า 20 × 70 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาวสูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ว่าสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน
  • สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จทีมิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ
  • หรือสถานที่ขายยาแผนโบราณ มีป้ายทำด้วยวัตถุถาวร สีเขียว ขนาดกว้าง ยาว ไม่น้อยกว่า 20 × 70 เซนติเมตร ว่าสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษหรือสถานที่ขายยาแผนโบราณ
  • สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์มีป้ายทำด้วยวัตถุถาวร สีแดง ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 20 × 70 เซนติเมตร และมีข้อความเป็นตัวอักษรไทยสีขาว สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ว่าสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์

2. ป้ายแสดงชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

 

ป้ายทำด้วยวัตถุถาวรสีน้ำเงิน สีเขียว หรือสีแดง ตามประเภทสถานที่ขายยาขนาดกว้างยาวไม่เกิน 20 × 50 เซนติเมตรแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และวิทยฐานะของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและเวลาที่ปฏิบัติการ

      ตัวอย่างป้ายร้านยา

 

 

 

 

 

 

 

Main | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

       ส่วนสนับสนุนด้านข้อมูลของ SmartDrugstore จัดทำโดยทีมงานเวิลด์เมดิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยให้เภสัชกรผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งานและการติดต่อประสานงานกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำเอาทั้งเอกสารและเว็บไซต์ขององค์กรมารวมไว้ โดยสามารถอัพเดทข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.software.worldmedic.com นอกจากข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้แล้ว ทางทีมงานจะมีการเพิ่มข้อมูลด้านการรักษาและยารักษาโรคใหม่ๆ เข้าไป ซึ่งเภสัชกรสามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้และอ่านได้ทางซอฟต์แวร์นี้ ซึ่งระบบนี้จะทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ระหว่างเภสัชกรผู้ใช้และทีมงาน อันจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าเยี่ยมชมที่ www.software.worldmedic.com หรือโทรศัพท์
0-2949-7816-20 โทรสาร. 0-2949-7816-20 ต่อ 14 Call Center 0-2949-7806 อีเมล์
worldmedic@worldmedic.com

 

ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์บริหารคลินิก ... ฟรี ที่นี่

 
© Copyrights WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998 - 2020.By. WorldMedic Co.,Ltd.