1. ชุดคู่มือการใช้งาน  1 เล่ม

  2. แผ่นซอฟต์แวร์พร้อมคู่มือดิจิตอลในรูปแบบ MS Word/ PDF/ HTML

  3. ใบรับประกัน  1 ปี พร้อมการอัพเดทซอฟต์แวร์ฟรีตลอดชีพ

 

การส่ง...

 ส่งระบบ EMS ทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุอย่างดี