หน้าแรก
การสั่งซื้อยาผ่าน อ.ย.
แบบฟอร์มคำขอซื้อวัตถุ
       ออกฤทธิ์
บ.จ. 8
บ.จ. 9
บ.จ. 10
แนะนำร้านยาสำหรับแพทย์
แนะนำเครื่องมือสำหรับ
       แพทย์
วิธีการติดต่อ อ.ย. ทาง
       โทรศัพท์
Link ที่น่าสนใจ
องค์กรทางการแพทย์
 
ขั้นตอนและวิธีการใช้บริการ
     1.โทรหมายเลข 0 - 2590 - 7000
     2. ฟังรายละเอียดคำแนะนำในโทรศัพท์
     3. เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ให้กดรหัส ของข้อมูลที่ระบุในคู่มือ

 

 
 
© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015.By. WorldMedic Co.,Ltd.