หน้าแรก
การสั่งซื้อยาผ่าน อ.ย.
แบบฟอร์มคำขอซื้อวัตถุ
       ออกฤทธิ์
บ.จ. 8
บ.จ. 9
บ.จ. 10
แนะนำร้านยาสำหรับแพทย์
แนะนำเครื่องมือสำหรับ
       แพทย์
วิธีการติดต่อ อ.ย. ทาง
       โทรศัพท์
Link ที่น่าสนใจ
องค์กรทางการแพทย์

  • ร้านยาวิฑูรย์เภสัช
  • ร้านยานำเจริญ ซังฮี้
  • กิจไพศาลเภสัช ดินแดง
  • เภสัชสัมพันธ์ หน้าศิริราช

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 


 

เขตกรุงเทพมหานคร

เขตภาคเหนือ

เขตภาคกลาง

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขตภาุคตะวันออก

เขตภาคใต้

 
ข้อมูลเพื่อสุขภาพ
 
วารสารการแพทย์
   
© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015.By. WorldMedic Co.,Ltd.