หน้าแรก
การสั่งซื้อยาผ่าน อ.ย.
แบบฟอร์มคำขอซื้อวัตถุ
       ออกฤทธิ์
บ.จ. 8
บ.จ. 9
บ.จ. 10
แนะนำร้านยาสำหรับแพทย์
แนะนำเครื่องมือสำหรับ
       แพทย์
วิธีการติดต่อ อ.ย. ทาง
       โทรศัพท์
Link ที่น่าสนใจ
องค์กรทางการแพทย์
รูปแบบเคาท์เตอร์ต้อนรับ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
ห้องรับคนไข้และรอตรวจ
การเลือกใช้ซอฟต์แวร์คลินิกช่วยบริหารงาน
ห้องตรวจ
การเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องยา และตู้ยา
อื่นๆ
 
การเลือกใช้ซอฟท์แวร์คลินิกช่วยบริหารงาน
 
 ตอบสนองการใช้งานได้ครอบคลุมทุกด้านการแพทย์
  กลุ่มซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกและสถานพยาบาลของบริษัทฯและองค์รัฐวิสาหกิจ
 

SmartClinic V.3.0 Plus New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกสมบูรณ์แบบ
  เวอร์ชั่นใหม่นี้ เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานมากมายและระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นระบบเน็ตเวริค์ได้ ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN

SmartClinic 5.0 Lite New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกสมบูรณ์แบบ
  SmartClinic 5.0 Lite เวอร์ชั่นใหม่นี้ ปรับปรุงโดย ตัดห้องตรวจรักษา การเก็บภาพตำแหน่งและอื่นๆในห้องตรวจรักษา เนื่องจากแพทย์ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว และยกหมวดการสั่งยา การสั่งแล็บ การสั่งหัตถการ และลงผลการรักษา ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์ให้ทำหน้าที่แทนแพทย์ โดยมีใบตรวจและสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น SmartClinic 5.0 Lite จึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองต่อความต้องการของแพทย์ได้ตรงกับการใช้งานจริงในคลินิกมากยิ่งขึ้น ลดการเรียนรู้เพิ่มเติมและลดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในคลินิกให้น้อยลง แพทย์ผู้ตรวจเองก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจรักษา แต่ขณะเดียวกัน แพทย์จะมีระบบบันทึก ติดตามและบริหารงานเรื่องคลังยา รายรับ บันทึกประวัติ และอื่นๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น สามารถเรียกดูได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์......

   

 

SmartClinic CC New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกในบริษัทและโรงงาน ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ
  ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic CC (Company Contract) ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartClinic V.4.0 Standard และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานจากคลินิกแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้มีการเพิ่มเติมระบบการใช้งานต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกทั่วไป โดยเฉพาะสามารถกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัทฯ ที่คนไข้สังกัดอยู่ และสามารถกำหนดสีเพื่อแยกแยะแผนกได้ เพื่อง่ายในการให้บริการ เมื่อคนไข้มารักษา เมื่อเห็นแถบสีก็จะทราบได้ทันทีว่าคนไข้มาจากแผนก/สังกัด/บริษัทฯ ใด การกำหนดแผนก / สังกัด / บริษัท ที่ต้องทำการแยกบริษัทฯ หรือแผนกคนไข้เหล่านั้น เพื่อการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายหลัง ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN

   
SmartClinic 4.0 Plus New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกสมบูรณ์แบบ
  เวอร์ชั่นใหม่นี้ เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานมากมายและระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นระบบเน็ตเวริค์ได้ ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN

SmartClinic Xtra สำหรับคลินิกทั่วไปและคลินิก ANC New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกทั่วไปและคลินิกฝากครรภ์หลักคลอด
  เวอร์ชั่นใหม่นี้ เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานมากมาย เหมาะสำหรับคลินิกทั่วไปและคลินิกฝากครรภ์หลักคลอด ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นระบบเน็ตเวริค์ได้ คำนวณวันคลอด ฝากครรภ์ นัดฉีดวัคซีน และอื่นๆ ที่มีให้ใช้งานอย่างมากมาย ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN

SmartClinic 4.0 SC โครงการคลินิกประกันสังคม New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกประกันสังคมสมบูรณ์แบบ
  เวอร์ชั่นใหม่นี้ เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานมากมาย เหมาะสำหรับคลินิกประกันสังคมที่ต้องส่งแบบฟอร์มต้นสังกัดและบริหารจัดการข้อมูลคนไข้แบบรวดเร็ว ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นระบบเน็ตเวริค์ได้ ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN

SmartClinic Opthalmologist สำหรับคลินิกจักษุแพทย์และคลินิกทั่วไป New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิกจักษุแพทย์และคลินิกทั่วไป
  เวอร์ชั่นใหม่นี้ เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานมากมาย เหมาะสำหรับคลินิกทั่วไปและคลินิกจักษุแพทย์ บันทึกค่าสายตา และเก็บเป็นประวัติสายตาเพื่อติดตามคนไข้ได้ ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นระบบเน็ตเวริค์ได้ และอื่นๆ ที่มีให้ใช้งานอย่างมากมาย ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาด ประกอบด้วย ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน มีทั้งแบบ Stand Alone และ ระบบ LAN

   

SmartClinic Nice 5.0 Lite New Edition >>> mySQL
ระบบซอฟต์แวร์บริหารภายในคลินิกเสริมความงาม คลินิคศัลยกรรมความงาม คลินิกผิวหนัง คลินิกทั่วไป ฯลฯ สมบูรณ์แบบ
  เวอร์ชั่นใหม่นี้ มีการเพิ่มเติมระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกเฉพาะด้านเช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบการขายคอร์สทรีทเมนท์ ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้นำจุดเด่นของ SmartDrugstore มาบรรจุไว้ด้วย ทำให้ระบบการรักษาและคลังยามีความสมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมทีมงานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์และจัดทำซอฟต์แวร์นี้ให้มีความสมบูรณ์และสนองความต้องการในการใช้งานคลินิกให้มากที่สุด ทีมงานได้ทำการศึกษาและทดลองใช้งานในคลินิกเสริมความงามและคลินิคผิวหนังต่างๆทั่วประเทศ

   
SmartClinic Nice 5.0 New Edition >>> mySQL
ระบบซอฟต์แวร์บริหาร
ภายในคลินิกเสริมความงาม คลินิคศัลยกรรมความงาม คลินิกผิวหนัง คลินิกทั่วไป ฯลฯ สมบูรณ์แบบ
  เวอร์ชั่นใหม่นี้ ออกแบบสำหรับคลินิกเสริมความงามและผิวหนังที่แพทย์ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ มีการสั่งยาและสั่งทรีทเมนท์โดยใช้ใบสั่ง และส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ที่เคาท์เตอร์ แล้วจึงคีย์ข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึกรายได้ คอร์ส และการจ่ายยา เพื่อให้มีการตัดสต๊อก และ มีรายงานต่างๆ ตอนสรุปสิ้นวัน เดือน ปี ดังนั้น SmartClinic Nice 5.0 Lite จึงเหมาะสำหรับ คลินิกที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว หรือคลินิกที่มีเนื้อที่ใช้งานไม่มาก และมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่เคาท์เตอร์ ดำเนินการทุกอย่างผ่านเคาท์เตอร์ ทำให้สะดวก รวดเร็ว และแพทย์ก็ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในห้องตรวจ การพัฒนาครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมทีมงานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์และจัดทำซอฟต์แวร์นี้ให้มีความสมบูรณ์และสนองความต้องการในการใช้งานคลินิกให้มากที่สุด ทีมงานได้ทำการศึกษาและทดลองใช้งานในคลินิกเสริมความงามและคลินิคผิวหนังต่างๆทั่วประเทศ

SmartClinic Nice NW New Edition >>> SQL Server
ระบบซอฟต์แวร์บริหาร
ภายในคลินิกเสริมความงาม คลินิคศัลยกรรมความงาม คลินิกผิวหนัง คลินิกทั่วไป ฯลฯ สมบูรณ์แบบ
  เวอร์ชั่นใหม่นี้ มีการเพิ่มเติมระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกเฉพาะด้านเช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบการขายคอร์สทรีทเมนท์ ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้นำจุดเด่นของ SmartDrugstore มาบรรจุไว้ด้วย ทำให้ระบบการรักษาและคลังยามีความสมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมทีมงานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์และจัดทำซอฟต์แวร์นี้ให้มีความสมบูรณ์และสนองความต้องการในการใช้งานคลินิกให้มากที่สุด ทีมงานได้ทำการศึกษาและทดลองใช้งานในคลินิกเสริมความงามและคลินิคผิวหนังต่างๆทั่วประเทศ

SmartClinic Nice AIO(All-In-One) New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหาร
ภายในคลินิกเสริมความงาม คลินิคศัลยกรรมความงาม คลินิกผิวหนัง คลินิกทั่วไป ฯลฯ สมบูรณ์แบบ>>> SQL Server
  เวอร์ชั่นใหม่นี้ มีการเพิ่มเติมระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับคลินิกเฉพาะด้านเช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบการขายคอร์สทรีทเมนท์ ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยแพทย์ใช้วิธีการตรวจโดยใช้ใบสั่งยาและอื่นๆ ส่งมากรอกด้านนอก เหมาะสำหรับคลินิกที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวด้านหน้า ทำให้ระบบการรักษาและคลังยามีความสมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมทีมงานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์และจัดทำซอฟต์แวร์นี้ให้มีความสมบูรณ์และสนองความต้องการในการใช้งานคลินิกให้มากที่สุด ทีมงานได้ทำการศึกษาและทดลองใช้งานในคลินิกเสริมความงามและคลินิคผิวหนังต่างๆทั่วประเทศ

SmartHospital Nice New Edition >>> SQL Server
ระบบซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาลเสริมความงาม ศัลยกรรมความงาม ผิวหนัง แพทย์ทางเลือก และ ทั่วไป ฯลฯ สมบูรณ์แบบ
  เวอร์ชั่นใหม่นี้ มีการเพิ่มเติมระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย เพื่อให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลเฉพาะด้านเช่น ระบบการเก็บประวัติคนไข้รวมถึงรูปภาพ ระบบการขายคอร์สทรีทเมนท์ ระบบการเก็บภาพเปรียบเทียบ ระบบการลงตำแหน่งการรักษา ระบบคลังยาที่มีความละเอียดและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยแยกโมดูลการทำงานแต่ละส่วน สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ไม่จำกัด รองรรับระบบโรงพยาบาลแบบครบวงจร การพัฒนาครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมทีมงานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์เพื่อวิเคราะห์และจัดทำซอฟต์แวร์นี้ให้มีความสมบูรณ์และสนองความต้องการในการใช้งานโรงพยาบาลให้มากที่สุด ทีมงานได้ทำการศึกษาและทดลองใช้งานในโรงพยาบาลเสริมความงามและโรงพยาบาลผิวหนังต่างๆทั่วประเทศ
 

จุดเด่น 

  • ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาให้มีระบบการจ่ายยาง่าย สะดวก รวดเร็ว มากที่สุด เพื่อให้แพทย์ทำการตรวจรักษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการจ่ายยาที่ใช้คีย์บอร์ดทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้เม้าส์ให้เสียเวลา จะทำให้การรักษาคนไข้โดยรวมเร็วขึ้นถึง 30% ทั้งนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ระบบการจ่ายยาในซอฟต์แวร์ทั่วไป จะเป็นระบบอินเด็ก (Index) ให้แพทย์เลือก เช่น เลือกแฟ้มอักษร I เมื่อต้องการจ่ายยา Ibiamox และตามด้วยเลือกชื่อยา ใส่จำนวน และกดปุ่มตกลง ทั้งหมดแพทย์จะต้องใช้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดสลับไปมา ทำให้แพทย์ไม่สะดวก และ เสียเวลา ถึง 3 ขั้นตอนหรือมากกว่า ในการจ่ายยาเพียง 1 ตัว เท่านั้น
  • ในกรณียาใหม่ ที่เพิ่งสั่งมาใช้ในคลินิกและยังไม่ได้นำเข้าคลังยา สามารถกดปุ่มหมวดคลังยาเพื่อเพิ่มยาใหม่เข้าไปในคลังยาและกดสลับมายังหน้าจ่ายยาเพื่อจ่ายยาให้กับคนไข้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มปิดหมวดใดหมวดหนึ่ง เพื่อเข้าใช้งานอีกหมวดหนึ่ง ทำให้แพทย์สะดวก และเห็นภาพรวมของการบริหารงานภายในคลินิกได้ทั้งหมด
  • ในกรณียาหมด สามารถสลับไปหมวดคลังยา และเพิ่มจำนวนยาเพื่อให้สามารถจ่ายยาได้ หลังจากนั้น เมื่อแพทย์ได้รับยานี้เพิ่มเข้าคลังยา ก็ให้ลบจำนวนที่เพิ่งจ่ายให้คนไข้ จากจำนวนจริงที่จะเพิ่มเข้าไปได
 
ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์บริหารคลีนิก ... ฟรี ที่นี่
 
© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015.By. WorldMedic Co.,Ltd.