ซอฟต์แวร์ Smarimport เป็นซอฟต์แวร์ช่วยให้ร้านยาที่ต้องการเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์เก่าหรือเดิมๆ มาใช้งานกับ SmartDrugstore โดยสามารถนำข้อมูลยาและข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นนำมาใช้งานต่อได้ทันที  โดยไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูลใหม่ ทำให้ประหยัดเวลา สะดวก และรวดเร็ว ในการบริหารจัดการร้านยาของท่านได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 
เงื่อนไขในการใช้งานโปรแกรมนี้ได้
 1. มี SmartDrugstore 3.0.5 ติดตั้งอยู่ในเครื่อง
 2. มีโปรแกรม POSMED ลงอยู่ในเครื่อง หรือ มีฐานข้อมูลของ POS-Med DOS อยู่ในเครื่อง โดยจะอยู่ที่ C:\POS\...ไฟล์ฐานข้อมูลทั้งหมด...
 3. ใช้ได้เฉพาะ POSMED DOS เท่านั้น

หมายเหตุ    เนื่องจาก   โปรแกรมPOSMED  ใช้งานบนวินโดว์ 98  ซึ่ง SmartDrugstore  จะใช้งานบน Windows XP หรือสูงกว่าเท่านั้น  ดังนั้น หากท่านต้องการทดลองใช้ มีวิธีแนะนำดังนี้

 1. ให้ลงซอฟต์แวร์ SmartDrugstore ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี   วินโดว์ XP
 2. ให้ไปที่เครื่องที่มีโปรแกรม POSMED และให้ก๊อปปี้โฟลเดอร์ ดังนี้  C:\POS\
 3. นำโฟลเดอร์นี้มาวางไว้ที่เครื่องที่ลง SmartDrugstore ที่เป็นวินโดว์ XP ที่ไดร์ฟ C:\
 4. หลังจากนั้น ให้ท่านรันซอฟต์แวร์ Smartimport  เพียง 15 วินาที ข้อมูลจาก POSMED ก็จะวิ่งมาอยู่ในฐานข้อมูลของ SmartDrugstore ทันที

การใช้งาน

 1. Double Click ที่ปุ่ม
 2. ซอฟต์แวร์จะเปิดและแสดง  ดังรูป

 1. กดที่ปุ่ม สีแดง เพื่อตรวจสอบว่า ฐานข้อมูลทั้งสองโปรแกรมพร้อมในการนำเข้าหรือไม่?  โดยเลือกกดที่ปุ่ม ของ SmartDrugstore 3.0.5 ก่อน หากผ่าน ปุ่มจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย สีเขียว ดังรูป

 1. กดที่ปุ่ม  สีแดง เพื่อตรววจสอบว่า ฐานข้อมูลของโปรแกรม POSMed Dos พร้อมที่ให้ดูดข้อมูลหรือไม่? หากพร้อมก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายถูก
 2. เมื่อสถานะทั้งสองโปรแกรมแสดงเครื่องหมาย แล้ว ให้ทำการนำเข้าข้อมูลต่างๆ โดยการกดปุ่ม " ดำเนินการ"  ทั้งสามปุ่ม 
 3. เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วข้อมูลจากโปรแกรม POSMED ก็ถูกดูดเข้ามายัง ซอฟต์แวร์ SmartDrugstore
 4. เปิดซอฟต์แวร์ SmartDrugstore ก็จะมีข้อมูลของโปรแกรม POSMED อยู่เรียบร้อย และ พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

หมายเหตุ

    POSMED DOS ปกติจะใช้เครื่องที่เป็น Windows 98 ซึ่งจะไม่สามารถลง SmartDrugstore ได้ ดังนั้น การนำเข้าข้อมูลของ POSMED ท่านต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีวินโดว์ XP และทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ SmartDrugstore ไว้แล้ว  และให้ท่านทำการก๊อปปี้โฟลเดอร์ POSMED ในไดร์ฟ ของเครื่องที่ลง POSMED ไว้ นำโฟลเดอร์นั้นมาวางไว้ที่ไดร์ฟ C ที่เครื่องใหม่ที่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ SmartDrugstore ไว้แล้ว  หลังจากนั้น ท่านจะสามารถใช้งาน Smartimport ได้ทันที

 

โปรแกรมฟาร์แคร์ จะใช้ฐานข้อมูลเป็น Access ซึ่งง่ายเป็นอย่างมากที่จะนำเข้ามายัง SmartDrugstore  เพียงท่าน

 1. กดปุ่มตรวจสอบฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  ทั้งนี้เพราะซอฟต์แวร์ PharCare ก็ใช้วินโดว์ XP เช่นเดียวกัน (กรณีไม่ได้ใช้ XP ก็ให้ท่านเปลี่ยนเป็นวินโดว์ XP) เพื่อให้ SmartDrugstore รันได้

 2. เลือกนำเข้าฐานข้อมูลของ PharCare โดยการกดปุ่มด้านขวามือข้างช่องว่าง

 3. เลือกโฟลเดอร์ของฐานข้อมูล PharCare ดังนี้

 4. C;\Program File\Ph2004xp\pharmacist.mdb ( ไฟล์ Access เครื่องหมายลูกกุญแจสีม่วง)

 5. เลือกรายการที่ต้องการนำเข้า คือ  ข้อมูลยา  ข้อมูลลูกค้า  ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายยา  หรือจะเลือกทั้งหมดก็ได้

 6. กดปุ่มดำเนินการ

 7. ซอฟต์แวร์จะแสดงสถานะให้ทราบ

 8. เสร็จสิ้นขั้นตอน  ให้เปิดซอฟต์แวร์ SmartDrugstore และเช็คดูว่า มีรายการยาเข้ามาที่คลังยาหรือไม่?

 9. หากมีก็ให้ท่านทำการปรับปรุงข้อมูลตามที่ท่านต้องการ หรือ หากไม่ได้  สามารถติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทีมงานของบริษัทฯได้ทันที

 

 

โปรแกรมฟาร์มาอีโว จะใช้ฐานข้อมูลเป็น FireBird  ซึ่งง่ายเป็นอย่างมากที่จะนำเข้ามายัง SmartDrugstore  เพียงท่าน

 1. กดปุ่มตรวจสอบฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  ทั้งนี้เพราะซอฟต์แวร์ PharmaEvo ก็ใช้วินโดว์ XP เช่นเดียวกัน (กรณีไม่ได้ใช้ XP ก็ให้ท่านเปลี่ยนเป็นวินโดว์ XP) เพื่อให้ SmartDrugstore รันได้

 2. เลือกนำเข้าฐานข้อมูลของ PharmaEvo โดยการกดปุ่มด้านขวามือข้างช่องว่าง

 3. เลือกโฟลเดอร์ของฐานข้อมูล PharmaEvo ดังนี้

 4. C:\Program Files\PharmaEvoPro1.0\data\DRUGSTORE.FDB

 5. เลือกรายการที่ต้องการนำเข้า คือ  ข้อมูลยา  ข้อมูลลูกค้า  ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายยา  หรือจะเลือกทั้งหมดก็ได้

 6. กดปุ่มดำเนินการ

 7. ซอฟต์แวร์จะแสดงสถานะให้ทราบ

 8. เสร็จสิ้นขั้นตอน  ให้เปิดซอฟต์แวร์ SmartDrugstore และเช็คดูว่า มีรายการยาเข้ามาที่คลังยาหรือไม่?

 9. หากมีก็ให้ท่านทำการปรับปรุงข้อมูลตามที่ท่านต้องการ หรือ หากไม่ได้  สามารถติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ทีมงานของบริษัทฯได้ทันที

หมายเหตุ   PharmaEvo  การนำเข้าจะต้องแยกซอฟต์แวร์ต่างหาก เนื่องจากดาต้าเบสที่ใช้ต่างจากที่อื่น ทำให้ต้องแยก ดังนั้น ในส่วนของ PharmaEvo ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

คู่มืออยู่ในระหว่างอัพเดท เนื่องจากเพิ่งพัฒนาเสร็จ

 

 

การนำเข้า Excel File นี้  มีอยู่ด้วยกัน 2 ช่องทางคือ

 1. Excel File ที่เป็นรูปแบบมาตรฐานของ SmartDrugstore

 2. Excel File ที่ร้านยาเก็บข้อมูลยา ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย

ในกรณีที่เป็น Excel File มาตรฐาน  ท่านสามารถดูรูปแบบมาตรฐานได้จาก

 1. เปิดซอฟต์แวร์ SmartDrugstore

 2. เปิดคลังยา และ ให้คลิกขวาที่รายการยา

 3. เลือก Export all product to Excel file  ดังรูปที่ 1

 4. เลือกที่เก็บไฟล์นี้  แนะนำเก็บไว้ที่ เดสก์ทอป ก็ได้

 5. ทำการเพิ่มเติมยา หรือปรับเปลี่ยนราคาขาย จำนวน วิธีใช้ หรืออื่นๆ ที่ต้องการ หลังจากนั้น ให้ ทำการบันทึกกลับ

 6. เปิดซอฟต์แวร์ Smartimport  เลือกแฟ้ม Excel  ดังรูปที่ 2

 7. ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยกดที่ปุ่มกากบาท หากเชื่อมต่อได้ จะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียว แสดงว่า ติดต่อฐานข้อมูลได้

 8. เลือกไฟล์ Excel ที่จะนำเข้าซึ่งแนะนำให้วางไว้ที่ เดสก์ทอป หลังจากนั้นให้เลือกรายการนำเข้า

 9. รายการที่สามารถนำเข้าได้จะมี 3 รายการคือ ข้อมูลยา  ข้อมูลลูกค้า  ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายา 

 10. เลือกรายการแล้วให้กดปุ่มดำเนินการเพื่อทำการนำเข้าข้อมูล (Import)

 11. ข้อมูล Excel จะถูกนำกลับเข้ามาใน SmartDrugstore เช่นเดิมแต่จะมีข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ ที่ท่านได้ทำการเพิ่มเติมใจขณะ Export ออกมาด้านนอก

รูปที่ 1

รูปที่ 2

ในกรณีที่เป็น Excel File ทั่วไป  ท่านสามารถดูรูปแบบมาตรฐานได้จาก

 1. ให้ทำการ  Export all product to Excel file  ดังรูปที่ 1

 2. ให้นำข้อมูลของท่านมาจัดลงในรูป Excel มาตรฐาน เพื่อให้สามารถนำเข้า SmartDrugstore ได้

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่
บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด โทร. 0-2949-7816-20 Call Center 0-2949-7806 หรือ
เว็บไซต์
www.software.worldmedic.com  หรือ www.worldmedic.co.th  

 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2007