SmartClinic 4.0 SC ออกแบบสำหรับคลินิกที่รับคนไข้ประกันสังคมและคนไข้ทั่วไปโดยเฉพาะ  ทั้งนี้เกิดจากแนวความคิดที่ต้องการจะสร้างระบบซอฟต์แวร์บริหารงานสำหรับคลินิคที่เน้นคนไข้ประกันสังคม  โดยมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับประกันสังคม  แบบฟอร์มสำหรับโรงพยาบาลในสังกัด  ตลอดจนรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทำให้การบริหารจัดการคนไข้มีความสะดวก  รวดเร็ว และประสิทธิภาพ  

             SmartClinic 4.0 SC  มีฟังก์ชั่นการทำงานครบสมบูรณ์ทุกส่วนและมีการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการทำงานที่เกี่ยวกับประกันสังคมโดยเฉพาะ เช่น

  • รายละเอียดสิทธิคนไข้ พร้อมเลขที่โดยอัตโนมัติ
  • รายละเอียดสถานพยาบาลต้นสังกัด
  • แบบฟอรม์รายงานประกันสังคม
  • รายงานประกันสังคม
  • ฯลฯ

 

  ระบบลงทะเบียนคนไข้   จัดคิวคนไข้  คนไข้นัด   คนไข้รอตรวจแต่ละห้อง

    ระบบเวชระเบียนที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ และเน้นการออกแบบที่ใช้งานง่ายและสอดคล้อง มีการปรับปรุงและออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และใช้งานง่าย มีระบบคนไข้นัด เลือกดูได้ตามวันและมีระบบส่งอีเมล์ ส่ง SMS ระบบนัด  ระบบคิวส่งตรวจที่ไม่เสียเวลาให้คนไข้รับบัตรคิว ระบบรอตรวจที่ห้องแพทย์แต่ละห้อง ระบบคนไข้รวม ข้อมูลการแพ้ยา โรคประจำตัว ข้อมูลสิทธิการรักษา ประวัติการรักษา   การพิมพ์บัตร OPD ฯลฯ

ส่ง SMS   หมายถึง  เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ซอฟต์แวร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  โดย  คลินิกสามารถติดต่อคนไข้ผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของคนไข้ได้ทันที  สามารถพิมพ์ข้อความส่งเตือนเรื่องการนัดหมาย  วันเกิด  วันนัดฟังผล ฯลฯ ซึ่งมือถือในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงตัวคนไข้ได้เร็วที่สุด 

 

การส่งข้อความ

ผู้ส่ง                                               หมายถึง  ชื่อคลินิกทีส่ง

เบอร์มือถือ                                    หมายถึง  เบอร์มือถือคนไข้

ข้อความที่ส่ง                                หมายถึง  ข้อความที่ต้องการส่งไปยังคนไข้

Username & Password  หมายถึง  รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ SMS

Send                                หมายถึง   ส่งข้อความ

 หมายเหตุ   ระบบการส่ง SMS นี้ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนซื้อเครดิตการส่งข้อความ และท่านจะได้รับUsername และ Password นำมากรอกในช่องตามรูป และกดปุ่ม บันทึก เท่านี้ ซอฟต์แวร์ของท่านก็จะสามารถใช้งานการส่ง SMS ได้ทันที  ติดต่อการซื้อเครดิต SMS ได้ที่ 02-949-7816-20  Call Center  02-949-7806

 ส่ง  Email   หมายถึง   คลินิกสามารถส่งข้อความติดต่อหรือส่งข่าวสารไปยังคนไข้ผ่านระบบอีเมล์  ได้เพียงกดปุ่ม ส่ง Email เท่านั้น  หากในช่องอีเมล์ของคนไข้มีอีเมล์อยู่  ระบบก็จะโหลด ซอตฟ์แวร์ MS Outlook มาแสดงพร้อมอีเมล์ของคนไข้รายนั้นมาให้โดยอัตโนมัติ  ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่จำกัด และ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  เพราะเป็นการส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

  ระบบแสดงสิทธิการรักษา ประวัติการรักษา ข้อมูลการแพ้ยา ข้อมูลทั่วไป มีให้ครบ

 

     ห้องตรวจรักษา      ห้องแพทย์

   ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในวงการแพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านสารสนเทศการแพทย์ ได้ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ และจินตนาการเพื่อซอฟต์แวร์นี้ สำหรับแพทย์ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการตรวจรักษา การจ่ายยาที่รวดเร็วไม่ต้องกดเลือกอินเด็กซ์ยา เลือกใส่จำนวน และกด Enter ต้องเลือกถึง 3 ครั้งจึงจะได้ยา 1 ชนิด แต่ที่นี่ท่านกดเพียงครั้งเดียว รายชการยาก็จะแสดงให้ใส่จำนวนเท่านั้น เลือกวิธีใช้ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีส่วนลดค่ารักษา ใบรับรองแพทย์มีให้เลือกถึง 4 แบบ และเป็นภาษาอังกฤษ 1 แบบ สำหรับคนไข้ต่างชาติยิ่งกว่านั้น ระบบการลงตำแหน่งการรักษาที่สมบูรณ์ครบถ้วนมีมาให้ทั้งหมด ไม่ต้องซื้อเพิ่มแบบซอฟต์แวร์อื่น เลือกรูปคนไข้ รูปที่มีในซอฟต์แวร์ รูปอื่นๆที่ท่านต้องการได้ เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังรักษาได้ทันที สะดวก สบาย และสามารถปรับให้เข้ากับระบบคลินิคเฉพาะทางด้านต่างๆ ได้   ซึ่งทางทีมงานมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบให้กับคลินิคที่มีชื่อเสียงต่างๆทั่วประเทศ และระบบคลินิคเครือข่ายที่ต้องรับส่งข้อมูลระหว่างสาขาได้ทั้งหมด ทั้งหมดนี้ท่านจะได้พบในซอฟต์แวร์

 

     ห้องคลังยา       มีแฟ้มรายละเอียดของยา  เตือนยาที่ถึงกำหนดสั่งซื้อ ยาใกล้หมดอายุ  ยาหมดอายุ  บจ.8910

 

  ค่ารักษาและจ่ายยา (การเงิน)

 

  แบบฟอร์มยื่นต้นสังกัดประกันสังคม

 

 

 

Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2010