SmartDentist 5.0 Lite ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจาก SmartDentist V.3.0, SmartDentist V.4.0 และ SmartClinic Nice ซึ่งได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศ โดยซอฟต์แวร์นี้ เกิดจากแนวความคิดและการสำรวจจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศว่า ส่วนหนึ่งของคลินิคทันตแพทย์ต้องการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการคลินิกในส่วนของการเก็บประวัติ ค้นหาบัตร คิดค่ารักษา เก็บข้อมูลค่ารักษา จัดการเรื่องสต๊อกยา ระบบรายงาน พร้อมกับระบบนัดหมายคนไข้ เท่านั้น โดยที่ทันตแพทย์จะทำการตรวจด้วยวิธีการบันทึกลงแฟ้มกระดาษ เช่นเดิม เนื่องจากงานหลักของทันตแพทย์จะเน้นด้านการรักษาและการทำหัตถการให้กับคนไข้  ไม่สะดวกในการใช้การบันทึกข้อมูลสั่งยา สั่งแล็บ และอื่นๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพราะในการปฏิบัติงานจริง ทันตแพทย์จะสั่งให้ผู้ช่วยลงบันทึกการรักษา ตำแหน่งการรักษาฟันและอื่นๆ ทันตแพทย์ไม่ต้องละสายตาจากการรักษาคนไข้    ทีมงานจึงได้ปรับเปลี่ยนและปรับปรุง SmartDentist 4.0 Standard เช่น ตัดห้องตรวจรักษา การเก็บภาพตำแหน่งและอื่นๆในห้องตรวจรักษา เนื่องจากทันตแพทย์ไม่จำเป็นต้องใช้แล้ว และยกหมวดการสั่งยา การสั่งแล็บ การสั่งหัตถการ และลงผลการรักษา ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน้าเคาท์เตอร์ให้ทำหน้าที่แทนทันตแพทย์  โดยมีใบตรวจและสั่งยาจากทันตแพทย์เท่านั้น ดังนั้น SmartDentist 5.0 Lite จึงเป็นการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้ซอฟต์แวร์ตอบสนองต่อความต้องการของแพทย์ได้ตรงกับการใช้งานจริงในคลินิกมากยิ่งขึ้น ลดการเรียนรู้เพิ่มเติมและลดการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในคลินิกให้น้อยลง แพทย์ผู้ตรวจเองก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการตรวจรักษา แต่ขณะเดียวกัน จะมีระบบบันทึก ติดตามและบริหารงานเรื่องคลังยา รายรับ บันทึกประวัติ และอื่นๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น สามารถเรียกดูได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้  SmartDentist 5.0 Lite  สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวิรค์ได้คือ ระบบลงทะเบียน(คนไข้) และ ระบบค่ารักษาและจ่ายยา ในกรณีที่เป็นคลินิกที่มีคนไข้ปริมาณมากและแยกจุดลงทะเบียนกับจุดจ่ายยาการเงินแยกจากกัน  โดยที่แพทย์ยังคงใช้วิธีการตรวจจากแฟ้มตรวจเช่นเดิม

  จากการทดสอบระบบจากคลินิกทันตแพทย์ทั่วประเทศได้รับการยอมรับและชมเชยในส่วนที่ว่า SmartDentist5.0 Lite เป็นซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับการใช้งานจริงๆ ในคลินิกทันตแพทย์ และที่สำคัญ ทีมงานได้ปรับราคาให้อยู่ในระดับที่ทันตแพทย์ที่กำลังจะเปิดคลินิกใหม่ หรือทันตแพทย์ที่กำลังหาระบบซอฟต์แวร์ไปใช้งานในคลินิก ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระมากนัก

 

 

 

พิมพ์ใบ OPD สำหรับส่งให้แพทย์ตรวจได้ทุกครั้ง และดึงประวัติเก่ามาแสดงได้แบบอัตโนมัติ

ส่ง SMS   หมายถึง  เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ซอฟต์แวร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  โดย  คลินิกสามารถติดต่อคนไข้ผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของคนไข้ได้ทันที  สามารถพิมพ์ข้อความส่งเตือนเรื่องการนัดหมาย  วันเกิด  วันนัดฟังผล ฯลฯ ซึ่งมือถือในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงตัวคนไข้ได้เร็วที่สุด 

 

การส่งข้อความ

ผู้ส่ง                                               หมายถึง  ชื่อคลินิกทีส่ง

เบอร์มือถือ                                    หมายถึง  เบอร์มือถือคนไข้

ข้อความที่ส่ง                                หมายถึง  ข้อความที่ต้องการส่งไปยังคนไข้

Username & Password  หมายถึง  รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ SMS

Send                                หมายถึง   ส่งข้อความ

 หมายเหตุ   ระบบการส่ง SMS นี้ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนซื้อเครดิตการส่งข้อความ และท่านจะได้รับUsername และ Password นำมากรอกในช่องตามรูป และกดปุ่ม “บันทึก” เท่านี้ ซอฟต์แวร์ของท่านก็จะสามารถใช้งานการส่ง SMS ได้ทันที  ติดต่อการซื้อเครดิต SMS ได้ที่ 02-949-7816-20  Call Center  02-949-7806

 ส่ง  Email   หมายถึง   คลินิกสามารถส่งข้อความติดต่อหรือส่งข่าวสารไปยังคนไข้ผ่านระบบอีเมล์  ได้เพียงกดปุ่ม “ส่ง Email” เท่านั้น  หากในช่องอีเมล์ของคนไข้มีอีเมล์อยู่  ระบบก็จะโหลด ซอตฟ์แวร์ MS Outlook มาแสดงพร้อมอีเมล์ของคนไข้รายนั้นมาให้โดยอัตโนมัติ  ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่จำกัด และ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  เพราะเป็นการส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

  ระบบแสดงข้อมูลทั่วไป ข้อมูลสนับสนุน ประวิติการรักษา และระบบบันทึกภาพคนไข้จากกล้องเว็บแคมทันที 

 

  ระบบบริหารจัดการคนไข้ ในหน้าเดียวกัน ทั้งสั่งยา แล็บ หัตถการ(ครบถ้วนสมบูรณ์) และการรักษา ..สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน

 

  รายงานที่ครบสมบูรณ์   ง่ายในการแสดง รวดเร็ว ถูกต้อง และ นำออกเป็นไฟล์ Excel ได้ทันที

ตั้งค่าการใช้งาน      

Home | About Us | Products | Download | Web board | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2010