Home

SOFTWARESmartClinicSmartDrugstoreSmartDentistSmartHospitalSmartVetSmartEmail 

    ทีมงานเวิลด์เมดิก ได้ตะหนักถึงความสำคัญหลังการขายเป็นอย่างดี (After Sale Service) จึงได้นำเทคโนโลยีแบบต่างๆ เข้ามาเพื่อดูแลและบริการให้กับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทุกๆท่าน ทุกแห่งทั่วประเทศ  โดยรูปแบบการติดต่อมีดังนี้

 

 

 

ข้อควรจำ

  1. การเปิดซอฟต์แวร์ใช้งานควรเปิดที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ก่อน และค่อยเปิดซอฟต์แวร์เครื่องลูกข่าย(Client) เพราะการต่อแบบเน็ตเวริค์   เครื่องลูกข่าย (Client) ต้องอาศัยฐานข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย ดังนั้น หากเปิดซอฟต์แวร์เครื่องลูกก่อนจะทำให้เครื่องลูกข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ ซึ่งจะแสดง "Can't connect mySQL "

  2. การปิดซอฟต์แวร์ให้ปิดที่เครื่องลูกข่ายก่อน เพราะหากปิดเครื่องแม่ข่ายก่อนจะทำให้เครื่องลูกข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแม่ข่ายได้ ทำให้เครื่องหยุดการทำงานได้

  3. Anti-Virus บางตัวมีผลต่อการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่กับเครื่องลูก ดังนั้นให้ Off Anti-Virus นั้นหรือให้เปลี่ยน Anti-Virus ตัวใหม่  ตัวที่มีประวัติทำให้การเชื่อมต่อมีปัญหาคือ McArfee  และ AntiSpyware บางตัว

  4. โพลีคลินิกบางแห่งมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีการส่งคลื่นรบกวนการส่งสัณญานของ Wireless แนะนำให้ใช้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่และเครื่องลูกด้วยสายแลน จะดีกว่า เพราะเป็นการป้องกันสัณญานหายขณะใช้งานเนื่องจากการรบกวนคลื่นระหว่างกัน

  5. กรณีไฟดับกระทันหัน ทำให้เครื่องแม่ข่ายดับด้วย เมื่อเปิดเข้ามาทำงานใหม่ เครื่องลูกบางเครื่องไม่สามารถล๊อกอินเข้ามาได้ เพราะระบบจะแจ้งว่า "มีผู้ใช้งานครบแล้ว"  สาเหตุเนื่องจาก เครื่องแม่ยังจำการล๊อกอินก่อนเครื่องดับ ทำให้เหมือนว่ามีจำนวนลูกข่ายครบจำนวนแล้ว ไม่อนุญาตให้ทำการล๊อกอินเข้ามาเพิ่มอีก  วิธีการแก้ไขโดยการใช้ Patch (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) ใช้เวลแก้ไขเพียง 1 นาที  ข้อแนะนำคือ ให้ติดเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เครื่องแม่ข่าย ก็จะช่วยป้องกันได้


ระบบฐานข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนให้เร็วขึ้นสำหรับระบบเน็ตเวิรค์

    Smartimage 3.0 Plus ทีมงานได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความรวดเร็ว ใช้งานง่าย และ แก้ไข ปรับปรุง เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังง่ายในการขยายระบบของแพทย์ในอนาคต การเชื่อมต่อแพทย์สามารถทำได้ด้วยตนเอง มีคู่มือช่วยการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ เข้าใจง่าย  ระบบฐานข้อมูลใช้ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และรับส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที  หากมีการเสียหายของข้อมูลก็สามารถแก้ไขได้ หรือ ส่งแผ่นฐานข้อมูลมาให้ทีมงานเพื่อแก้ไขให้ในกรณีที่แพทย์ยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองได้

การตั้งค่าที่เครื่องที่จะเป็น Server

เครื่องที่จะเป็นเซริฟเวอร์ไม่ต้องเซ็ตฟังก์ชั่นใดๆ  โดยทั่วไป  เครื่องที่จะกำหนดให้เป็นเซริฟเวอร์ควรเป็นเครื่องที่มีสเปกเครื่องสูง และ ไม่เคลื่อนที่บ่อยๆ  เช่น เครื่องที่หน้าเคาท์เตอร์  เป็นต้น

การตั้งค่าที่เครื่องที่จะเป็น Client

1.       ให้ดับเบิ้ลคลิกที่  Network  และจะมีหน้าต่างเพื่อให้กรอกรหัสผ่าน

2.       โดยให้กรอกรหัสผ่านว่า  worldmedic  แล้วกดปุ่ม  OK  จะเข้าสู่การหน้าจอ  ดังรูป

Host Name/IP          แสดง   กรอก  IP Address  ของเครื่องแม่ที่ใช้อยู่
Database Name    แสดง   ชื่อของฐานข้อมูลที่ใช้อยู่                                          
User Name               แสดง   ชื่อผู้ใช้ให้กรอกว่า  sa
Password                
แสดง  รหัสผ่าน  ปล่อยให้ว่างไว้ ไม่ต้องกรอกอะไร

กดปุ่ม Test Connect & Save เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อและบันทึกการเชื่อมต่อ  หากติดต่อกับเครื่องแม่ยังไม่ได้ระบบจะแจ้งว่า ไม่สามารถ Connect ได้ ต้องแก้ไขที่ Hostname/IP ใหม่

 

 
Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc.All Rights Reserved.1998-20
10