Home

SOFTWARESmartClinicSmartDrugstoreSmartDentistSmartHospitalSmartVetSmartEmail 

    ทีมงานเวิลด์เมดิก ได้ตะหนักถึงความสำคัญหลังการขายเป็นอย่างดี (After Sale Service) จึงได้นำเทคโนโลยีแบบต่างๆ เข้ามาเพื่อดูแลและบริการให้กับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทุกๆท่าน ทุกแห่งทั่วประเทศ  โดยรูปแบบการติดต่อมีดังนี้

 

 

 

 1. วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์แบบเครือข่าย

 2. การต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเครือข่าย

 3. รูปแบบการใช้งาน SmartClinic กับคลินิค

 4. การใช้งานกับโปรแกรมประกันสังคม

 5. รายชื่อยาที่บรรจุไว้ให้สำหรับแพทย์

 6. การจ่ายยาที่ง่าย และ รวดเร็ว และปรับจำนวนได้ง่าย

 7. ฐานข้อมูลมีความรวดเร็ว และ ใช้งานง่าย

 

การต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเครือข่าย สามารถติดตั้งได้ 2 แบบคือ

 

การต่อแบบนี้ดีที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่อง HUB  โดยขั้นตอนการติดตั้งศึกษาจาก ที่นี่  ........

ข้อควรจำ

 1. การเปิดซอฟต์แวร์ใช้งานควรเปิดที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ก่อน และค่อยเปิดซอฟต์แวร์เครื่องลูกข่าย(Client) เพราะการต่อแบบเน็ตเวริค์   เครื่องลูกข่าย (Client) ต้องอาศัยฐานข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย ดังนั้น หากเปิดซอฟต์แวร์เครื่องลูกก่อนจะทำให้เครื่องลูกข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ ซึ่งจะแสดง "Can't connect mySQL "

 2. การปิดซอฟต์แวร์ให้ปิดที่เครื่องลูกข่ายก่อน เพราะหากปิดเครื่องแม่ข่ายก่อนจะทำให้เครื่องลูกข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแม่ข่ายได้ ทำให้เครื่องหยุดการทำงานได้

 3. Anti-Virus บางตัวมีผลต่อการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่กับเครื่องลูก ดังนั้นให้ Off Anti-Virus นั้นหรือให้เปลี่ยน Anti-Virus ตัวใหม่  ตัวที่มีประวัติทำให้การเชื่อมต่อมีปัญหาคือ McArfee  และ AntiSpyware บางตัว

 4. โพลีคลินิกบางแห่งมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีการส่งคลื่นรบกวนการส่งสัณญานของ Wireless แนะนำให้ใช้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่และเครื่องลูกด้วยสายแลน จะดีกว่า เพราะเป็นการป้องกันสัณญานหายขณะใช้งานเนื่องจากการรบกวนคลื่นระหว่างกัน

 5. กรณีไฟดับกระทันหัน ทำให้เครื่องแม่ข่ายดับด้วย เมื่อเปิดเข้ามาทำงานใหม่ เครื่องลูกบางเครื่องไม่สามารถล๊อกอินเข้ามาได้ เพราะระบบจะแจ้งว่า "มีผู้ใช้งานครบแล้ว"  สาเหตุเนื่องจาก เครื่องแม่ยังจำการล๊อกอินก่อนเครื่องดับ ทำให้เหมือนว่ามีจำนวนลูกข่ายครบจำนวนแล้ว ไม่อนุญาตให้ทำการล๊อกอินเข้ามาเพิ่มอีก  วิธีการแก้ไขโดยการใช้ Patch (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) ใช้เวลแก้ไขเพียง 1 นาที  ข้อแนะนำคือ ให้ติดเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เครื่องแม่ข่าย ก็จะช่วยป้องกันได้ 

ระบบฐานข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนให้เร็วขึ้นสำหรับระบบเน็ตเวิรค์

    SmartClinic CC ทีมงานได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความรวดเร็ว ใช้งานง่าย และ แก้ไข ปรับปรุง เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังง่ายในการขยายระบบของแพทย์ในอนาคต การเชื่อมต่อแพทย์สามารถทำได้ด้วยตนเอง มีคู่มือช่วยการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ เข้าใจง่าย  ระบบฐานข้อมูลใช้ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และรับส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที  หากมีการเสียหายของข้อมูลก็สามารถแก้ไขได้ หรือ ส่งแผ่นฐานข้อมูลมาให้ทีมงานเพื่อแก้ไขให้ในกรณีที่แพทย์ยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองได้

การตั้งค่าที่เครื่องที่จะเป็น Server

เครื่องที่จะเป็นเซริฟเวอร์ไม่ต้องเซ็ตฟังก์ชั่นใดๆ  โดยทั่วไป  เครื่องที่จะกำหนดให้เป็นเซริฟเวอร์ควรเป็นเครื่องที่มีสเปกเครื่องสูง และ ไม่เคลื่อนที่บ่อยๆ  เช่น เครื่องที่หน้าเคาท์เตอร์  เป็นต้น

การตั้งค่าที่เครื่องที่จะเป็น Client

1.       ให้ดับเบิ้ลคลิกที่  Connected  และจะมีหน้าต่างเพื่อให้กรอกรหัสผ่าน

2.       โดยให้กรอกรหัสผ่านว่า  worldmedic  แล้วกดปุ่ม  OK  จะเข้าสู่การหน้าจอ  ดังรูป

Protocol                 แสดง   โปรโตคอลของฐานข้อมูล
Host Name           แสดง   กรอก  IP Address  ของเครื่องแม่ที่ใช้อยู่
Database              แสดง   ชื่อของฐานข้อมูลที่ใช้อยู่                                          
Port                         แสดง   Port  ที่ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ (Server)  กับเครื่องลูก(Client)
User                       แสดง   ชื่อผู้ใช้ให้กรอกว่า  Root
Password             
แสดง  รหัสผ่าน  ปล่อยให้ว่างไว้ ไม่ต้องกรอกอะไร

 

ข้อควรจำ

 1. การเปิดซอฟต์แวร์ใช้งานควรเปิดที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ก่อน และค่อยเปิดซอฟต์แวร์เครื่องลูกข่าย(Client) เพราะการต่อแบบเน็ตเวริค์   เครื่องลูกข่าย (Client) ต้องอาศัยฐานข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย ดังนั้น หากเปิดซอฟต์แวร์เครื่องลูกก่อนจะทำให้เครื่องลูกข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ ซึ่งจะแสดง "Can't connect mySQL "

 2. การปิดซอฟต์แวร์ให้ปิดที่เครื่องลูกข่ายก่อน เพราะหากปิดเครื่องแม่ข่ายก่อนจะทำให้เครื่องลูกข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแม่ข่ายได้ ทำให้เครื่องหยุดการทำงานได้

 3. Anti-Virus บางตัวมีผลต่อการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่กับเครื่องลูก ดังนั้นให้ Off Anti-Virus นั้นหรือให้เปลี่ยน Anti-Virus ตัวใหม่  ตัวที่มีประวัติทำให้การเชื่อมต่อมีปัญหาคือ McArfee  และ AntiSpyware บางตัว

 4. โพลีคลินิกบางแห่งมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีการส่งคลื่นรบกวนการส่งสัณญานของ Wireless แนะนำให้ใช้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่และเครื่องลูกด้วยสายแลน จะดีกว่า เพราะเป็นการป้องกันสัณญานหายขณะใช้งานเนื่องจากการรบกวนคลื่นระหว่างกัน

 5. กรณีไฟดับกระทันหัน ทำให้เครื่องแม่ข่ายดับด้วย เมื่อเปิดเข้ามาทำงานใหม่ เครื่องลูกบางเครื่องไม่สามารถล๊อกอินเข้ามาได้ เพราะระบบจะแจ้งว่า "มีผู้ใช้งานครบแล้ว"  สาเหตุเนื่องจาก เครื่องแม่ยังจำการล๊อกอินก่อนเครื่องดับ ทำให้เหมือนว่ามีจำนวนลูกข่ายครบจำนวนแล้ว ไม่อนุญาตให้ทำการล๊อกอินเข้ามาเพิ่มอีก  วิธีการแก้ไขโดยการใช้ Patch (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) ใช้เวลแก้ไขเพียง 1 นาที  ข้อแนะนำคือ ให้ติดเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เครื่องแม่ข่าย ก็จะช่วยป้องกันได้

 

 

 
Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc.All Rights Reserved.1998-20
10