Home

 
SOFTWARESmartClinicSmartDrugstoreSmartDentistSmartHospitalSmartVetSmartEmail 


    ทีมงานเวิลด์เมดิก ได้ตะหนักถึงความสำคัญหลังการขายเป็นอย่างดี (After Sale Service) จึงได้นำเทคโนโลยีแบบต่างๆ เข้ามาเพื่อดูแลและบริการให้กับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทุกๆท่าน ทุกแห่งทั่วประเทศ  โดยรูปแบบการติดต่อมีดังนี้

    ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทฯและทีมงานที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสมบูรณ์แบบ  ทำให้ทีมงานได้นำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาให้บริการและสนับสนุนการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  ครบทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และ ความพึงพอใจและประทับใจในผลิตภัณฑ์ของเรา  เป็นเสมือนเป้าหมายแรกของทีมงานทั้งหมด.. 

 

1.       ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการอะไรได้บ้าง ?

ตอบ  ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้งานได้กับ  XP  / Vista / 7


 2.       หากต้องการใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดต้องทำอย่างไร ?

ตอบ   ซอฟต์แวร์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องใส่ไดรเวอร์ใดๆ เพิ่มเติมอีก เป็นระบบ Plug & Play


3.       ซอฟต์แวร์นี้ใช้ต่อเป็นระบบเน็ตเวิรค์ได้หรือไม่ ?

ตอบ   ได้ไม่มีปัญหา เพราะซอฟต์แวร์นี้ได้ออกแบบมาสำหรับการอัพเกรดเพื่อเชื่อมต่อเป็นเน็ตเวิรค์  โดยฐานข้อมูลของคนไข้สามารถทำงานต่อได้ทันที ทำให้ประหยัดเวลาในการที่ไม่ต้องโอนถ่ายข้อมูล  ซึ่งคลินิกต่างๆ เมื่อมีการเพิ่มขนาดหรือเพิ่มห้องตรวจก็สามารถเพิ่มเติมเชื่อมต่อแบบเครื่องเดียวให้เป็นแบบเน็ตเวิรค์ได้  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ระบบให้และรับวางระบบให้เสร็จ  จนสามารถใช้งานได้


 4.       อยากใช้กระดาษฉลากยาต่อเนื่อง ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ   เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับแพทย์ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์นี้   บริษัทฯได้จัดทำฉลากยาต่อเนื่องไว้ให้เหมาะสมกับการใช้งานกับซอฟต์แวร์นี้  ดังนั้น คลินิกต่างๆ สามารถสั่งซื้อได้จากบริษัทฯ รวมถึง อุปกรณ์การใช้งานอื่นๆ เช่น ลิ้นชักอัตโนมัติ  เครื่องอ่านบาร์โค้ด  เครื่องพิมพ์   เป็นต้น

LQ300++

ข้อดี - ข้อเสีย

ข้อดี
 • ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องเลเซอร์
 • ผ้าหมึกราคาถูก
 • พิมพ์กระดาษได้หลายขนาด A4 A5 กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
 • ทนทานไม่ล้าสมัย

ข้อเสีย

 • พิมพ์เสียงดัง ไม่เหมาะสำหรับคลินิกที่อยู่ในห้าง หรือต้องการความเงียบ
 • พิมพ์บาร์โค้ดได้แต่ยิงจากเครื่องยิงไม่ได้เพราะไม่ชัดพอ
 • พิมพ์ช้า ในกรณีที่มีการจ่ายยามาก จะพิมพ์แบบกวาด
TSC245++

ข้อดี - ข้อเสีย

ข้อดี
 • พิมพ์เงียบ เหมาะสำหรับคลินิกที่อยู่ในห้าง หรือต้องการความเงียบ
 • พิมพ์บาร์โค้ดได้ชัดเจน และยิงจากเครื่องยิงได้
 • พิมพ์เร็ว  ในกรณีที่มีการจ่ายยามาก จะทันใจ ทันเวลา

ข้อเสีย

 • ราคาแพงกว่าเครื่องดอทเมทริกซ์
 • ผ้าหมึกราคาสูงกว่า
 • พิมพ์กระดาษได้เฉพาะกระดาษสติกเกอร์หรือฉลากยาเท่านั้น
 • ทนทาน

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Accessory  >>>>>

 5.       สเปกเครื่องคอมพิวเตอร์ควรใช้อย่างไร ?

ตอบ   สเปกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับซอฟต์แวร์นี้  กำหนดอย่างต่ำควรเป็นเครื่อง Pentium IV990 Mhz และ RAM 512 MB ซึ่งหากต้องการให้เร็วขึ้น ก็เพิ่มสเปกเครื่องและ RAM ได้ ซึ่งในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงมาก ในบางคลินิกที่ใช้เครื่อง MAC ท่านสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัทได้โดยใช้ซอฟต์แวร์อื่นช่วยเพื่อให้สามารถรันวินโดว์บนเครื่อง MAC ได้ เช่น VMWARE / BOOTCAMP / PARALELL

Windows MAC

 6.       หากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมฟังก็ชั่นบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถทำได้หรือไม่ ?

ตอบ   ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการค้นคว้าและออกแบบมาโดยเก็บข้อมูลมาสร้างเป็นฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปในคลินิก หากต้องการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นที่นอกเหนือจากที่มีอยู่  ก็จะต้องเป็นระบบปรับแต่งเพิ่มเติม (Tailor-Made) ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม   แต่หากบางส่วนที่ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มเติมหรือเสริมขึ้นเพื่อให้ซอฟต์แวร์สมบูรณ์มากขึ้น  ทางบริษัทฯ จะนำขึ้นไปไว้ที่เว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดมาอัพเดทซอฟต์แวร์ของตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด


7.        สามารถใช้กับฉลากยาแบบต่อเนื่องได้หรือไม่ ? และจะสั่งซื้อได้ที่ไหน ?

ตอบ   นอกจากระบบรายงานผลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  สมาร์ทคลินิกยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบการ Label ยาแบบต่อเนื่อง โดยใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix เพื่อความสะดวกให้กับแพทย์ผู้ตรวจและเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ต้องเสียเวลาเขียนบนซองยา และ ป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลได้เป็นอย่างดี  กระดาษ Label ยาแบบต่อเนื่องนี้ บริษัทฯ ได้สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลและขนาดของซองยาและขวดยา ของแพทย์ ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป และมีรายละเอียดต่างๆ ที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เอง   กระดาษต่อเนื่อง คลินิคที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้ สามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ฟรี โดยไม่คิดค่าจัดส่ง เพื่อบริการสำหรับคลินิคทั่วประเทศ


 8.    หากต้องการเพิ่มเติมเป็นแบบเน็ตเวิรค์ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไร ?

ตอบ    หากต้องการเพิ่มเติมเป็นแบบเน็ตเวิรค์ บริษัทฯจะคิดค่าเชื่อมต่อ โดยคิดต่อเครื่องซึ่งค่าใช้จ่ายจะไม่สูงกว่าการซื้อแบบแยก  ดังนั้น แนะนำสำหรับแพทย์ที่วางแผนว่าในอนาคตอันใกล้จะมีการขยายคลินิก ก็แนะนำให้ซื้อเป็นแบบเน็ตเวิรค์ไว้ก่อนเลยจะดีกว่า


 9.    หากเคยใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นอยู่ แล้วจะมาใช้ซอฟต์แวร์นี้ จะทำได้หรือไม่ อย่างไร ?

ตอบ   บริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากแพทย์ผู้ใช้จะเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์นี้  โดยทีมงานโปรแกรมเมอร์จะทำการตรวจสอบและทำการดึงข้อมูลเก่าของคนไข้ในโปรแกรมตัวเก่ามาเพื่อให้ใช้งานกับซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิกให้  ซึ่งบางส่วนอาจดึงได้ไม่หมดเพราะข้อมูลที่แตกต่างกัน  แต่จะให้คำแนะนำ และ หากข้อมูลมีเป็นจำนวนมาก ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการกรอกข้อมูลให้ใหม่ ในกรณีที่ดึงข้อมูลมาไม่ได้เลย  ซึ่งทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์และให้คำแนะนำจนสามารถใช้งานได้


 10.    หากต้องการเชื่อมต่อเป็นระบบออนไลน์ เพราะมีหลายสาขา ทำได้หรือไม่ ?

ตอบ   ได้ไม่มีปัญหา เพราะซอฟต์แวร์นี้ ใช้ระบบฐานข้อมูลเป็น my SQL ซึ่งเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแบบออนไลน์และรับส่งข้อมูลกับคลินิกสาขาย่อยในแต่ละแห่งได้  เช่น ข้อมูลคนไข้ในแต่ละสาขา, ข้อมูลรายได้, ข้อมูลยา ฯลฯ ที่จะต้องส่งมารวมไว้ที่คลินิกแม่ข่าย ซึ่งบริษัทฯ จะทำการเขียนซอฟต์แวร์แบบออนไลน์เชื่อมต่อให้ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้


11.  ปิดเครื่องแม่ข่ายโดยยังไม่ได้ปิดซอฟต์แวร์เพราะไฟดับ  ต่อมาก็เข้าใช้งานใหม่ ซอฟต์แวร์แจ้งว่า มีผู้เข้าใช้ซอฟต์แวร์ครบแล้ว อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ?

ปกติซอฟต์แวร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปจะมีการล๊อกผู้เข้าใช้ไว้ตามลิขสิทธิ์ที่ผู้ใช้ซื้อไปใช้  เช่น เมื่อกำลังใช้งานซอฟต์แวร์อยู่เครื่องแม่ข่ายจะถูกบันทึกว่า มีเครื่องลูกข่าย 1 เครื่องกำลังล๊อกอินเข้ามาใช้งานอยู่ ซึ่งหากเป็นซอฟต์แวร์แบบ 2 เครื่อง (Network 2 เครื่อง) ก็จะล๊อกไว้ว่า  อนุญาตให้มีเครื่องลูกข่ายเข้ามาเชื่อมได้ 1 เครื่อง  ดังนั้น  หากมีกรณีที่เครื่องแม่ข่ายปิดกะทันหัน เช่น ไฟดับ  ทำให้ซอฟต์แวร์เครื่องแม่ข่ายยังไม่ได้ลบการล๊อกอินออก ทำให้การบันทึกผู้ใช้ยังค้างอยู่ในซอฟต์แวร์แม่ข่าย  เมื่อเปิดเครื่องแม่ข่ายขึ้นมาใหม่  ทำให้เครื่องแม่ข่ายแจ้งว่า มีผู้เข้าใช้ครบแล้ว 

 

 
 
   
search:
Page : 1 |
0001 การสำรองข้อมุล (Backup) ในกรณีที่จะทำการ Format เครื่องใหม่ - ทีมงาน - [ 0 : 604 ] 10 เมษายน 2551 00:12:08
Page : 1 |


  ลงโปรแกรมแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้เพราะถามรหัสผ่าน Username & Password
 

 • รหัสผ่านที่เซ็ตเป็นมาตรฐาน
 1. ช่อง Username ใส่ admin
 2. ช่อง Password  ใส่ admin

  ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน และ เพิ่มผู้ใช้งานได้

  หากต้องการได้รายการยา เพราะไม่ต้องการกรอกรายการเอง จะทำอย่างไร?
 

 • รายการยาที่บริษัทจัดไว้มีอยู่ 6 แบบ ซึ่งจะสามารถนำมาใส่ไว้ในซอฟต์แวร์ได้ทันที แต่ต้องเป็นเวอร์ชั่นเต็ม  ที่ต้องสั่งซื้อจากบริษัทฯ
 • โทรติดต่อ  Software Call Canter: 0-2949-7816-20

ดาวน์โหลดรายการยาได้ที่นี่

วิธีการนำรายการยาเข้าใช้งาน

  ลงซอฟต์แวร์แล้วเปิดขึ้นมาใช้งานไม่ได้  แสดงดังรูป ต้องทำอย่างไร?

 • ระบบฐานข้อมูล mySQL ยังไม่ได้เริ่มทำงาน วิธีคือ
 1. ให้ท่านกดปิดซอฟต์แวร์
 2. ให้รีสตาร์ทวินโดว์ และท่านจะเห็น สัญลักษณ์ไฟแดง ไฟเขียวที่ทาสบาร์ ซึ่งจะแสดงเป็นสีเขียว  แสดงว่า ซอฟต์แวร์พร้อมจะทำงาน

  SmartDrugstore พิมพ์ฉลากยาได้กี่แบบ?


      SmartDrugstore สามารถพิมพ์ฉลากยาได้ 2 ภาษา คือ ไทยและ อังกฤษ   ฉลากยาที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่นี้  พิมพ์ได้รวดเร็วอย่างมาก โดยพิมพ์ได้ตามรูปแบบที่แสดง โดยที่ผู้ใช้สามารถไม่ให้แสดงบางส่วนก็ได้ เช่น ชื่อเภสัชกร ชื่อร้านยา(ในกรณีที่ฉลากยาเป็นแบบสกรีนชื่อร้านแล้ว) หมายเหตุ  เป็นต้น   และ ฉลากยาสามารถปรับเปลี่ยนก่อนพิมพ์ได้  และ ร้านยาที่เน้นขายยาให้กับคนไทยและชาวต่างชาติ ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะ ท่านสามารถพิมพ์ฉลากยาได้ทั้ง ภาษาไทยและ อังกฤษ เพียงแค่การสลับเท่านั้น

พิมพ์กับฉลากยาแบบเปล่า

พิมพ์กับฉลากยาแบบมีการสกรีนโลโก้บริษัท

พิมพ์กับฉลากยาภาษาอังกฤษ แบบมีการสกรีนโลโก้บริษัท

 หมายเหตุ  เหมาะสำหรับร้านยาในเมืองท่องเที่ยว ที่เน้นขายให้กับชาวต่างชาติ  โดยไม่ต้องเสียเวลาสื่อสารหรือเขียนวิธีใช้ยาให้เสียเวลา ยุ่งยาก เพียงเซ็ตวิธีการใช้ยา ไว้ก่อนล่วงหน้า เท่านั้น

  SmartDrugstore พิมพ์คำแนะนำคนไข้จากเภสัชกร (Pharmacy Guide) ได้หรือไม่?
 

    คำแนะนำคนไข้  มีประโยชน์อย่างมากสำหรับให้คนไข้ได้มีข้อมูลการดูแลตนเองเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหรืออาการของโรคต่างๆ โดยเภสัชกรสามารถทำการกรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า สำหรับแต่ละโรค แต่ละอาการ และฉลากคำแนะนำคนไข้นี้สามารถสั่งพิมพ์ต่อจากฉลากยาได้ทันที  ซึ่งลูกค้าจะได้รับทั้งฉลากยาวิธีการใช้ยา และ ฉลากคำแนะนำการดูแลตนเองเบื้องต้นพร้อมกัน

บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด
เลขที่ อาคารเวิลด์เมดิก ซ.รามอินทรา 42/1 ถ.รามอินทรา
เขตคันนายาว  กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์  0-2949-7816-20 โทรสาร   0-2949-7816-20 ต่อ 14
Call Center  0-2949-7806 
Email: worldmedic@worldmedic.com
Website: www.worldmedic.com /
www.worldmedic.co.th
Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 

 

 

 Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc.All Rights Reserved.1998-2007