Home
Contact Us
About WorldMedic Software
Message from President
WorldMedic Team


 

  About WorldMedic Software

 

 

 

 

 

 

    ทีมงานเวิลด์เมดิกซอฟต์แวร์เกิดจากการรวมตัวของทีมแพทย์และทีมโปรแกรมเมอร์  ซึ่งเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาเป็นระยะเวลานาน   เช่น การสร้างระบบการศึกษาต่อเนื่องให้กับแพทย์ (CME) เภสัชกร(CPE) พยาบาล(CNE) ทันตแพทย์(CDEC) เทคนิคการแพทย์(CMTE) กายภาพบำบัด (CPTE) และวิชาชีพอื่นๆ ที่จะกำลังจะเกิดขึ้น โดยระบบทั้งหมดประกอบด้วยระบบแอพิเคชั่นออนไลน์สำหรับระบบ eLearing และระบบจัดคะแนนทั่วประเทศ ตลอดจนระบบซอฟต์แวร์ใช้เก็บคะแนน  การจัดอบรมให้กับผู้ใช้ทั่วประเทศ  และส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้ในการเก็บเครดิต  โดยทำงานประสานกันกับระบบซอฟต์แวร์ออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานทั่วประเทศ สิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันได้ถึงประสบการณ์และความสามารถของทีมงานเวิลด์เมดิกได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นกับการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตั้งระบบ  นอกจากนี้ ทีมงานเวิลด์เมดิก ยังเป็นที่ปรึกษาการจัดการวางระบบการบริหารงานให้กับองค์กรต่างๆ ด้านสุขภาพและองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์ ระบบฐานข้อมูล, ระบบเว็บไซต์ที่ทำงานประสานกันกับระบบซอฟต์แวร์ออฟไลน์และออนไลน์  ระบบซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาล, ซอฟต์แวร์บริหารห้องปฏิบัติการ, ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานเกี่ยวกับบริษัทยา,เครื่องมือแพทย์ ฯล  ด้วยประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมในด้านการแพทย์ จึงทำให้เรามีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์  เพื่อตอบสนองความต้องการให้ครบทุกๆส่วน

 
      การประสบความสำเร็จในการสร้างระบบรวมของทุกวิชาชีพด้านการต่อใบอนุญาตวิชาชีพ  และมีฐานข้อมูลรวมทั้งหมดแล้ว  จึงมีแนวคิดต่อเนื่องถึง ระบบซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยบริหารงานในงานด้านส่วนตัวของแพทย์และเภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ฯลฯ จึงได้คิดและจัดตั้งทีมงานเพื่อทำการพัฒนาและวิจัย ระบบซอฟต์แวร์บริหารคลินิก ซอฟต์แวร์บริหารร้านยา ซอฟต์แวร์ทันตแพทย์ ซอฟต์แวร์ห้องแล็บซอฟต์แวร์โรงพยาบาล ฯลฯ โดยเน้นที่สามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่นและครบทุกอย่างที่ต้องการ โดยที่ไม่ต้องมีการจ่ายเพิ่มเติมหรือบวกราคาเพิ่มโดยไร้เหตุผล ซอฟต์แวร์ของเวิลด์เมดิก เป็นระบบ All in One ซึ่งแน่นอนว่า เราตั้งใจพัฒนาและทำเพื่อวงการนี้โดยเฉพาะ ให้สมกับที่เราเป็นผู้นำทางด้านนี้ และสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอมานั่นคือ  "เราจะซื่อสัตย์ต่อวงการที่เราได้ก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างที่สุด" และจะพยายามนำสิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาพัฒนาวงการแพทย์ของไทยให้เจริญรุดหน้าและทัดเทียมกับนานาประเทศ  นอกจากนี้ ทีมงานเวิลด์เมดิก ยังได้พัฒนาซอฟต์แวร์ในด้านอื่นๆ อีกมากมายซึ่งจะทยอยนำเสนอในเร็วๆนี้  เช่น ซอฟต์แวร์ทันตแพทย์,ซอฟต์แวร์ร้านยา, ซอฟต์แวร์สัตวแพทย์,ซอฟต์แวร์บริหารโรงพยาบาล, ซอฟต์แวร์ห้องปฏิบัติการ, ซอฟต์แวร์บริหารงานองค์กรธุรกิจการแพทย์ เช่น บริษัทยา,บริษัทเครื่องมือแพทย์, พนักงานขาย ฯลฯ ซอฟต์แวร์ระบบอีเมล์ในองค์กร, ซอฟต์แวร์บริหารงานขาย เป็นต้น  ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทางทีมงานเวิลด์เมดิก ได้มุ่งมั่นพัฒนาให้กับวงการแพทย์ไทย  

 

ระบบซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ไม่ได้มีขีดจำกัดเป็นซอฟต์แวร์ออฟไลน์เหมือนเช่นอดีตหรือซอฟต์แวร์จากที่อื่นๆที่ท่านเคยใช้มา เพราะซอฟต์แวร์ระบบใหม่นี้ จะมีระบบการอัพเดทและปรับปรุงตัวเองแบบอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลยาและระบบอ้างอิงยาใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้ใช้งานจะเสมือนได้มีซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยใช้งานอยู่ตลอดเวลาและรูปแบบการใช้งานก็ไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทุกซอฟต์แวร์ได้บรรจุฟังก์ชั่นการทำงานให้ครบสมบูรณ์ทุกอย่าง โดยไม่ต้องมีการตั้งราคาไว้หลายราคาและจ่ายเพิ่มเพื่อซื้อฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ทุกอย่างถือเป็นระบบ All in One นอกจากนี้ ยังมีระบบการสั่งยาแบบออนไลน์และการประมูลยาโดยผ่านระบบ e-Medical Auction  อันจะเป็นระบบที่จะตามมา โดยฟังก์ชั่นนี้ ได้บรรจุอยู่ในซอฟต์แวร์ทั้งหมดนี้แล้ว

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีส่วนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการแพทย์อื่นๆ อีกมากมาย ที่มีส่วนสำคัญทั้งด้านการรักษาและบริหารงานตลอดจนการวินิจฉัยทางการแพทย์ เช่น ซอฟต์แวร์การตรวจรักษาโรคต้อกระจกแบบทางไกล (Photograph Reading by Telemedicine:Reading  Center) ซึ่งทำให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถรักษาผู้ป่วยโรคต้อกระจกได้ทุกที่ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไป อันจะทำให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ได้รับการรักษาที่รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น, ระบบซอฟต์แวร์ Case Discussion Online ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้แพทย์ผู้รักษาไม่จำกัดเฉพาะประเทศไทย แต่เป็นทั่วโลกสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาคนไข้ในแต่ละประเภทได้ อันจะทำให้แพทย์ไทยได้รับข้อมูลและประสบการณ์การรักษาที่มากมายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะมีผลดีต่อผู้ป่วยโดยตรง, ซอฟต์แวร์การบริหารงานภายในโรงพยาบาล (Hospital Management System; PMS) ซึ่งทำให้การบริหารงานทุกแผนกของโรงพยาบาลสะดวก รวดเร็ว และ ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมได้, ระบบการบริหารงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information Management System; LIMS) ซึ่งเป็นระบบบริหารงานภายในห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยให้การวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ. และนอกจากนี้ ยังพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับคลีนิคแพทย์, ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานร้านยา (DrugStore Management System; DMS) และ ระบบซอฟต์แวร์อื่นๆ อีกมากมาย

 
บริษัทฯ ยังได้ตะหนักถึง บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ที่จะจบการศึกษาออกมาพัฒนาประเทศ  จึงได้ร่วมสนับสนุนซอฟต์แวร์การเรียนรู้ ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ  โดยเริ่มต้นด้วย การสนับสนุนซอฟต์แวร์บริหารร้านยาให้กับมหาวิทยาลัยที่ผลิตเภสัชกรทั่วประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา ได้ทำการส่งมอบซอฟต์แวร์ให้กับคณะเภสัชศาสตร์กับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยบริษัทฯได้เดินทางไปมอบให้ด้วยตนเองและ มีการบรรยายพิเศษให้กับนิสิตเภสัชกร อย่างเป็นกันเอง  ทำให้ทีมงานที่ดูแลโครการด้านนี้ มีกำลังใจและดำเนินการโครงการต่อไปคือ ซอฟต์แวร์ด้านการจัดยาภายในโรงพยาบาล (SmartDispensing) ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทำปฏิกิริยาของยา (SmartDrug-Interaction)  นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่จะมอบซอฟต์แวร์บริหารคลินิก (SmartClinic) ให้กับวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ โดยผ่านสภาพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพยาบาลที่จะจบมาทำงาน อันจะทำให้มีความรู้ และความพร้อมในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกปัจจุบัน  พร้อมกันนี้ยังได้ติดต่อเพื่อสนับสนุนซอฟต์แวร์บริหารงานด้านทันตแพทย์ ผ่านคณะทันตแพทย์ทั่วประเทศ ซึ่งจะดำเนินการในปีนี้เช่นกัน

  ในด้านการบริการ บริษัทฯ ได้เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์การประชุมและระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ด้านการแพทย์ระดับโลก และภูมิภาคนี้ เช่น การประชุมแพทย์โรคกระเพาะอาหารโลก(World Congress of Gastroenterology 2002), การประชุมแพทย์โรคไตแห่งเอเซียแปซิฟิค (Asia Pacific Congress of Nephrology 2003), การประชุมแพทย์โรคติดเชื้อเด็ก (PIDST 2003),การประชุมจักษุแพทย์แห่งภาคพื้นแปซิฟิค (Asia Pacific Academy Ophthalmology; APAO2003) และการประชุมนานาชาติอื่นๆ อีกมากมาย อันจะเป็นการช่วยเผยแพร่ประเทศไทยให้กับทั่วโลกและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ เป็นจำนวนมากได้อีกทางหนึ่ง บริษัทฯ ยังได้เป็นผู้ดูแลระบบการลงทะเบียน, การพรีเซนเตชั่น, ตลอดจนการจัดตั้งและนำเสนอในงานประชุมต่างๆ (Exhibition & Booth)

 

   บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด ยังได้มีแผนงานในการขยายศักยภาพของไปสู่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น กลุ่มอาเซียน และ ประเทศอื่นๆทั่วโลก เพื่อนำเทคโนโลยีเฉพาะด้านที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ไปประยุกต์และใช้งานกับแต่ละประเทศได้ ซึ่งขณะนี้เป็นที่น่ายินดีที่ได้รับการตอบรับจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการที่จะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯและซอฟต์แวร์ ของเวิลด์เมดิกไปใช้  ในด้านธุรกิจ บริษัทฯ ได้เป็นที่ปรึกษาและดูแลระบบข้อมูล, เว็บไซต์, ระบบบริหารงาน, ระบบงานขาย, ระบบลงทะเบียน ฯลฯ ให้กับบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์, เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ซึ่งทำให้ข้อมูลของบริษัทฯ เหล่านี้เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ในปี 2008 นี้ เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับเวิลด์เมดิกในการที่จะนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ออกสู่ตลาดโลก โดยการศึกษาตลาดข้อมูลในตลาดโลกเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ด้านการแพทย์ (Medical Software) มากว่า 10 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นใจและภูมิใจที่จะนำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของคนไทย ไปสู่ตลาดโลก (Global Software) โดยบริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกตัวให้เป็นภาษาอังกฤษ และคู่มือ เอกสาร ต่าง ๆ นอกจากกนี้  ยังจะมีการแปลไปในอีกหลายภาษา เช่น ญี่ปุ่น สเปน ฝรั่งเศส  เป็นต้น Global Software

   การก้าวสู่ตลาดโลก   ทางทีมงานได้วางแผนในการที่จะนำซอฟต์แวร์ทุกตัวของบริษัทฯ เข้าสู่ระบบการให้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ (Saas: Software as a Service) หรือ Application Service Provider Online) ไปพร้อมกันในปีถัดไปด้วย ทั้งนี้  ระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมดได้มีการวางระบบเพื่อทำงานเชื่อมกันทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ด้วย อันจะทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกมีโอกาสเลือกซอฟต์แวร์ในการใช้งานมากขึ้น ทั้งระบบซื้อขาดและเช่าใช้  ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาต้องรอระบบความเร็วของอินเตอร์เน็ต ให้มีความเร็วที่เหมาะสมกับการให้บริการด้วย www.worldmedicsoft.com

   ในปี  2009  บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะพัฒนาเว็บไซต์ Medmart  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางการขายสินค้าทางการแพทย์อันดับหนึ่งของ Google ในหมวด "medical market" ซึ่งได้เปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี แล้ว โดยจะมีการพัฒนาเป็นตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ้นค้าทางการแพทย์จากทั่วโลก  รวมถึงการโฆษณา และ ตลาดด้านซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก www.medmart.worldmedic.com  / www.worldmedicmarket.com

ในด้านสังคม บริษัทฯ ได้จัดตั้งมูลนิธิเวิลด์เมดิก เพื่อตั้งกองทุนบริจาคและช่วยเหลือองค์กรและบุคคลที่ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งบางระบบอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้ามาบริจาคช่วยเหลือได้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ และ บริษัทฯ ยังเป็นเสมือนสื่อกลางในการนำองค์กรการแพทย์และองค์กรทางธุรกิจด้านนี้ ร่วมมือกันช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ในอีกทางหนึ่ง

 

    ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ด้วยเจตจำนงอันมุ่งมั่นต่อวงการแพทย์ไทย  ทีมงานเวิลด์เมดิกซอฟต์แวร์ จะทุ่มเทความสามารถและประสบการณ์ที่มีอยู่เพื่อพัฒนาให้วงการแพทย์ไทยเจริญก้าวหน้าต่อไป ....

  

ทีมงานเวิลด์เมดิก

 

 
.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

รางวัลชนะเลิศโครงการธนาคารโลก
ระบบการศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์(CDEC)
ระบบการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNE)
ระบบการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์(CME)
ระบบการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
(CPE)

ระบบการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์(CMTE)
ระบบการศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด(CPTE)

 

  
 
 
 


Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

© Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2015