กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด
ในกรณีที่ท่านเพิ่งจบการศึกษาและยังไม่ได้รับเลขที่ใบอนุญาต หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์
วิชาชีพ : แพทย์   เภสัชกร   พยาบาล   ทันตแพทย์   เทคนิคการแพทย์   กายภาพบำบัด   บุคคลทั่วไป
Doctor   |   Pharmacist   |   Nurse   |   Dentist   |   Medical Technologist   |   Physical Therapist   |   Other
กลุ่มผลิตภัณฑ์ (Product Group) :
*
ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ (Selecte Product) :
*
ชื่อ (Name) :
*
นามสกุล (Last Name):
*
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ (License No.) :
* (ถ้าไม่มีให้ใส่ "-")
โทรศัพท์ (Tel) :
*
LINE ID :
* (ถ้าไม่มีให้ใส่ "-")
อีเมล์ (Email) :
*
ที่อยู่ (Address) :
*
อำเภอ (District) :
*
จัหวัด (Province) :
*
รหัสไปรษณีย์ (Postage Code) :
*
กรุณาใส่ตัวอักษรที่อ่านได้จากภาพ :
*
 
 

หมายเหตุ

  • ซอฟต์แวร์ชุดทดลองใช้ จะมีระยะเวลาให้ทดลองใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่ทำการติดตั้ง
  • Username: admin / Password: admin เพื่อเข้าใช้งาน
  • ระบบซอฟต์แวร์จะเตือนหลังจากหมดเวลาการใช้งาน และข้อมูลของท่านยังคงอยู่ภายในเครื่อง
  • หากมีการลงซอฟต์แวร์ชุดจริง(Release Version) ข้อมูลต่างๆของท่านจะถูกดึงมาใช้งานได้ตามปกติต่อไป
  • หากท่านต้องการชุดจริงในการใช้งานสามารถติดต่อซื้อไลเซ่นส์เพื่อใช้งานต่อไป ....ติดต่อสั่งซื้อ
  • ระบบซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้จะเหมือนชุดจริงทุกประการ แต่ระบบฐานข้อมูลชุดจริงอาจมีการปรับปรุงเพิ่มขึ้น
  • ซอฟต์แวร์ชุดจริง จัดส่งฟรี และ ติดตั้งฟรี สำหรับทุกท่านที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
  • ในกรณีที่ท่านต้องการด่วนกรุณาติดต่อขอแผ่นทดลองได้ที่บริษัทฯ โทร. 0-2949-7816-20 หรือ Software Call Center : 0-2949-7806

 

คำเตือน  ซอฟต์แวร์นี้  ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายลิขสิทธิ์  และสิทธิทางปัญญา
การทำซ้ำ หรือ แจกจ่ายโปรแกรมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของโปรแกรมอาจได้รับโทษทั้งทางแพ่ง และอาญาและต้องระวางโทษตามที่กฏหมายระบุไว้สูงสุด

WARNING: This program is protected by copyright law and International treaties.
Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any Portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under law.

 

 

© สงวนลิขสิทธ์ 1998-2030  โดย บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่นแอนด์เทคโนโลยี จำกัด
© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030

     Scepter_pro.com


Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2030