หน้าแรก
การสั่งซื้อยาผ่าน อ.ย.
แบบฟอร์มคำขอซื้อวัตถุ
       ออกฤทธิ์
บ.จ. 8
บ.จ. 9
บ.จ. 10
แนะนำร้านยาสำหรับแพทย์
แนะนำเครื่องมือสำหรับ
       แพทย์
วิธีการติดต่อ อ.ย. ทาง
       โทรศัพท์
Link ที่น่าสนใจ
องค์กรทางการแพทย์
 
 Software Group  
       


SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartEmail

 
  SmartClinic Group
   
  SmartClinic3 Plus
  SmartClinic4 STD
  SmartClinic5 Lite
  SmartClinic4 Plus
  SmartClinic Xtra
  SmartClinic Nice
  SmartClinic4 SC
  SmartClinic4 30B
  SmartClinic4 Oph
  SmartClinic4 AM
  SmartClinic Holistic
  SmartClinic Nice 5
  SmartClinic Nice Lite
  SmartClinic Nice AIO
  SmartClinic Nice NW
  SmartClinic CC
  SmartClinic Nice BPC
     
  SMDrugstore Group
     
  SMDRG3.0.5Plus+10th
  SMDRG3.0.5Plus+
  SMDRG3.0.5Plus+ NW
  SMDispensing
  SMDrug-Interaction
  SMGuide
  SMCounseling
  SMMIS-UDE
  SMMIS-UDS
  SMMIS-UDW
  SMMIS-Report
     
  New Product
     
  SmartDrugstore Sky
  SmartDrugstore Xtra
  SmartDrugstoreHybrid
  SmartDrugstore Entp
  SmartDrugstore MIS
     
  SmartDentist Group
     
  SmartDentist 3.0
  SmartDentist Lite
  SmartDentist 4.0
  SmartDentist AIO
     
  SmartHospital Group
     
  SMHOSP-DP
  SMHOSP-DN
  SMHOSP-NICE
  SMHOSP-VET
  SMHOSP-XP
  SMHOSP-ACADEMY
  SMHOSP-ARMY
     
  SmartVet Group
     
  SMVET 4.0
  SMVET 4.0 NW
  SMVET 4.0 PLUS
  SMVET-C
  SMVET-H
     
  Smartimage Group
     
  SMIMG 3.0 Plus
  SMIMG 3.0 Plus NW
  SMIMG 3.0 Xtra
     
  Smart Healthcare
     
  SmartSpa 4.0
  SmartFitness 4.0
  SmartHomeCare 4.0
  SmartPT 4.0
  SmartLab 4.0
  SmartLIS
     
  Smart Other Group
     
  SmartOsteo
  SmartEYE
  SmartICD
  SmartSMS
  SmartAppointment
     
 
  Public Health Project
     
  SmartDM-Self Assess
  SmartDM-Screening
  SmartDM-Register
  SmartTB
     
  Web Service Project
 
  WMD Telemedicine
  WMD MIS
  WMD CME
  WMD CPE
  WMD CDEC
  WMD CMTE
  WMD CPTE
  WMD CNE
     
  SM Business Group
     
  SMPOS
  SMSTOCK
  SMMIS-Report
     

 

รูปแบบเคาท์เตอร์ต้อนรับ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
ห้องรับคนไข้และรอตรวจ
การเลือกใช้ซอฟต์แวร์คลินิกช่วยบริหารงาน
ห้องตรวจ
การเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์
ห้องยา และตู้ยา
อื่นๆ
 
ٻẺҷ͹Ѻ

 

ǹŴͿäԹԡ ...
 
 
© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015.By. WorldMedic Co.,Ltd.