หน้าหลัก การติดตั้ง เลือกติดตั้ง อุปกรณ์ใช้ร่วม คู่มือการใช้งาน สั่งซื้อ ติดต่อ-สอบถาม
 • เหมาะสำหรับคลินิกเสริมความงาม  ผิวหนัง ศัลยกรรมความงาม ลดน้ำหนัก ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลคนไข้
 • บันทึกผลการรักษา ค่ารักษา คอร์สการรักษา ทรีทเมนท์ และอื่นๆ
 • แพทย์ที่ต้องการระบบฐานข้อมูลคนไข้ที่เป็นมาตรฐานและขยายแบบเครือข่ายได้ในอนาคต
 • แพทย์ที่ต้องการปรับปรุงการทำงานของคลินิคให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

สำหรับติดตั้งเครื่องเดียวแบบ  Stand Alone

สำหรับติดตั้งคลินิกเครือข่าย มีระบบติดต่อกับเซริฟเวอร์กลาง สำหรับ Network หลายสาขา

 
  เวชระเบียน (คนไข้)
 • บันทึกประวัติคนไข้และตรวจสอบย้อนหลัง พิมพ์บัตรคนไข้ พิมพ์บัตรตรวจ บันทึกภาพคนไข้ จากกล้องดิจิตอล หรือเว็บแคม
 • แบ่งประเภทคนไข้ด้วยแถบสี เพื่อให้แยกคนไข้ได้ทันทีที่มารับการรักษา
 • พิมพ์ OPD Card ให้กับแพทย์เพื่อสั่งยา สั่งหัตถการ ทรีทเมนท์ ได้
 • พิมพ์บัตรคนไข้ 
 • ระบบนัดหมาย  ส่ง SMS / อีเมล์เดือนการนัดหมาย
 • ระบบจัดคิวคนไข้ ไม่ต้องซื้อเครื่องพิมพ์บัตรคิว
 • แฟ้มแสดงคนไข้นัด   แฟ้มคนไข้ตามคิว   แฟ้มคนไข้รอตรวจ  แฟ้มสรุปยอดคนไข้ต่อวัน  เดือน ปี
 • การจัดยาตามใบสั่งแพทย์ 
 • การจัดยาโดยไม่ผ่านแพทย์
 

  ประวัติการซื้อ / ทำคอร์ส
 

  การจัดยาตามใบสั่งแพทย์ /การขายยาหน้าร้าน
 

  ถ่ายถาพ/บันทึกประวัติจากกล้องเว็บแคมได้ทันที
 

 

ส่ง SMS   หมายถึง  เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ซอฟต์แวร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  โดย  คลินิกสามารถติดต่อคนไข้ผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของคนไข้ได้ทันที  สามารถพิมพ์ข้อความส่งเตือนเรื่องการนัดหมาย  วันเกิด  วันนัดฟังผล ฯลฯ ซึ่งมือถือในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงตัวคนไข้ได้เร็วที่สุด 

ส่ง  Email   หมายถึง   คลินิกสามารถส่งข้อความติดต่อหรือส่งข่าวสารไปยังคนไข้ผ่านระบบอีเมล์  ได้เพียงกดปุ่ม “ส่ง Email” เท่านั้น  หากในช่องอีเมล์ของคนไข้มีอีเมล์อยู่  ระบบก็จะโหลด ซอตฟ์แวร์ MS Outlook มาแสดงพร้อมอีเมล์ของคนไข้รายนั้นมาให้โดยอัตโนมัติ  ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่จำกัด และ ไม่มีค่า

 
ส่ง SMS   หมายถึง  เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ซอฟต์แวร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  โดย  คลินิกสามารถติดต่อคนไข้ผ่านระบบ SMS ไปยังมือถือของคนไข้ได้ทันที  สามารถพิมพ์ข้อความส่งเตือนเรื่องการนัดหมาย  วันเกิด  วันนัดฟังผล ฯลฯ ซึ่งมือถือในปัจจุบันถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงตัวคนไข้ได้เร็วที่สุด 

 

การส่งข้อความ

ผู้ส่ง                                               หมายถึง  ชื่อคลินิกทีส่ง

เบอร์มือถือ                                    หมายถึง  เบอร์มือถือคนไข้

ข้อความที่ส่ง                                หมายถึง  ข้อความที่ต้องการส่งไปยังคนไข้

Username & Password  หมายถึง  รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบ SMS

Send                                หมายถึง   ส่งข้อความ

 หมายเหตุ   ระบบการส่ง SMS นี้ท่านจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อลงทะเบียนซื้อเครดิตการส่งข้อความ และท่านจะได้รับUsername และ Password นำมากรอกในช่องตามรูป และกดปุ่ม “บันทึก” เท่านี้ ซอฟต์แวร์ของท่านก็จะสามารถใช้งานการส่ง SMS ได้ทันที  ติดต่อการซื้อเครดิต SMS ได้ที่ 02-949-7816-20  Call Center  02-949-7806

ส่ง  Email   หมายถึง   คลินิกสามารถส่งข้อความติดต่อหรือส่งข่าวสารไปยังคนไข้ผ่านระบบอีเมล์  ได้เพียงกดปุ่ม “ส่ง Email” เท่านั้น  หากในช่องอีเมล์ของคนไข้มีอีเมล์อยู่  ระบบก็จะโหลด ซอตฟ์แวร์ MS Outlook มาแสดงพร้อมอีเมล์ของคนไข้รายนั้นมาให้โดยอัตโนมัติ  ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อความได้ไม่จำกัด และ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  เพราะเป็นการส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

 

  การเงินและจ่ายยา (ค่ารักษา)
 • คีย์รายการยา  รายการหัตถการ  ค่า DF  รายการอื่นๆ จากใบสั่งแพทย์
 • คำนวณค่ารักษา  ส่วนลด พิมพ์ใบสั่งยา ฉลากยา  ใบเสร็จ อัตโนมัติ
 • บันทึกประวัติการรักษา จ่ายยา ผลแล็บ ICD10/9  Remed  / Formula Med
 • บันทึกค่า น้ำหนัก ส่วนสูง คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ให้โดยอัตโนมัติ
 

  คลังยา
 • ควบคุมคลังยา ใบสั่งซื้อยา ยาหมดอายุ ยาใกล้หมดอายุ  วัตถุออกฤทธิ์
 • เตือนยาถึงกำหนดสั่งซื้อ  เตือนยาก่อนหมดอายุ  เตือนยาไม่พอจ่าย ฯลฯ
 • ตั้งราคาขายได้ 5 ระดับ มีระบบรับยาเข้า สั่งซื้อยากับผู้แทนจำหน่าย
 • กำหนดรหัสยาแบบมอัตโนมัติหรือกำหนดเอง
 • ระบบค้นหายา และจ่ายยาแบบชื่อทางการค้า  (Trade name) หรือ ชื่อสามัญ (Generic name)
 • รายงานรายได้ รายได้บุคคล แยกตามประเภทคนไข้ คนไข้ รายได้แยกเป็นส่วน ๆ
 • รายงานการจ่ายยา  รายงานบจ 8 / 9/ 10
 • กำหนดรายละเอียดต่างๆ ของซอฟต์แวร์  รหัสผ่านซอฟต์แวร์  การอัพเดทฐานข้อมูลยา
 • สามารถเชื่อมต่อกับลิ้นชักอัตโนมัติ เครื่องอ่านบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ฉลากยา จอแสดงผล ได้ทันที
 • การสั่งซื้อสินค้าและระบบช่วยเหลือออนไลน์
 

 

 

 

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่........เว็บบอร์ดและสั่งจองและลงทะเบียนเข้าอบรมการใช้งาน

 

 

 

 

Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2011