ระบบประวัติการสั่งซื้อยา  แนวความคิดนี้ทางทีมงานได้รับทำการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานของร้านยาให้มากที่สุด  ส่วนหนึ่งร้านยาจำนวนมาก ไม่สามารถจดจำราคายาที่เคยสั่งซื้อได้ เนื่องจากยาตัวเดียวกันแต่สั่งซื้อจากหลายผู้แทนจำหน่าย และในราคาที่แตกต่างกัน ต่างเวลากัน ทำให้เมื่อต้องสั่งซื้อ ไม่สามารถหาข้อมูลเพื่อทำการเปรียบเทียบราคาแต่ละผู้แทนจำหน่ายได้ว่า ผู้แทนจำหน่ายยาตัวที่ต้องการใด ที่มีราคาที่ถูกที่สุด   จึงเกิดการพัฒนาระบบเพื่อช่วยให้การสั่งซื้อ หรือสั่งโดยตรงกับผู้แทนยา หรือโทรสั่งกับผู้แทนจำหน่ายหรือ ออกใบสั่งซื้อ ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบราคาผู้แต่ละผู้แทนจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถซื้อยาได้ในราคาที่เหมาะสม. ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสั่งยา Tylenol  ผู้ใช้งานสามารถค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อยาในช่อง “ชื่อสินค้า” หรือช่อง “รหัสสินค้า” ก็ได้  ซอฟต์แวร์จะแสดงรายการยา Tylenol ที่เคยสั่งซื้อทั้งหมดมาให้พร้อมราคาและเวลา   ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายงานตามราคาซื้อจากแพงไปหาถูก หรือ จากถูกไปหาแพงได้  พร้อมกับระบุบริษัทผู้แทนจำหน่ายให้อย่างสมบูรณ์    นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบราคายาที่เคยสั่งซื้อจากราคาถูกสุดไปหาแพงสุด ของยาแต่ละตัว ทำให้ผู้ขายสามารถเลือกซื้อยาแต่ละตัวได้ในราคาที่ถูกที่สุดหรือสมเหตุสมผลได้

                                                                                    
 
    ระบบเช็คราคายาที่เคยสั่งซื้อ  ระบบซอฟต์แวร์จะเก็บรวบรวมราคายาแต่ละตัวจากแต่ละบริษัทฯที่เคยสั่งซื้อไปแล้ว เพื่อนำมาเปรียบเทียบกันให้ผู้ใช้งานได้ค้นหาสะดวก เช่น เมื่อต้องการสั่งยา Tylenol  ผู้ใช้งานสามารถค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อยาในช่อง “ชื่อสินค้า” หรือช่อง “รหัสสินค้า” ก็ได้  ซอฟต์แวร์จะแสดงรายการยา Tylenol ที่เคยสั่งซื้อทั้งหมดมาให้พร้อมราคาและเวลา   ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายงานตามราคาซื้อจากแพงไปหาถูก หรือ จากถูกไปหาแพงได้  พร้อมกับระบุบริษัทผู้แทนจำหน่ายให้อย่างสมบูรณ์ เพื่อผู้ใช้งานจะได้ทราบได้ทันทีว่า จะสั่งยาตัวนี้ที่ราคาถูกสุดจากบริษัทใด   ทำให้ระบบการสั่งซื้อ  สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015