( video ช่วยสอนสำหรับการสร้างยาชุด)

     เป็นระบบในเวอร์ชั่น พลัส  เภสัชกรหรือเจ้าของร้านยาสามารถสร้างรายการยาชุด เช่น ยาชุดแก้ไข ยาชุดแก้ปวดประจำเดือน ยาชุดแก้โรคกระเพาะ ฯลฯ ยาชุดนี้เป็นจะช่วยให้ไม่ต้องมีการคีย์ยาหลายๆ ตัวในเวลาเดียวกัน และ ช่วยให้ร้านยาจัดยาและคิดราคายาได้อย่างรวดเร็ว  และหากลูกค้าหรือคนไข้ซื้อเป็นชุด ก็จะได้ส่วนลดอีกด้วย  และระบบยาชุดนี้ได้รับคำชมจากร้านยาจำนวนมากว่า ช่วยให้พนักงานประจำร้านสะดวก สบายในการจัดยา คิดราคา และรวดเร็วในการให้บริการเป็นอย่างมาก  เมื่อกำหนดยาชุดแล้ว เมื่อต้องการขายก็สามารถคีย์ * ที่ช่อง"รหัสสินค้า" ที่หน้าร้าน  ระบบซอฟต์แวร์จะแสดงรายการยาชุดทั้งหมดที่มีการตั้งไว้มาให้เลือก เมื่อเลือกรายการใดรายการหนึ่ง  ซอฟต์แวร์ก็จะดึงรายการยาทั้งหมดที่อยู่ในชุดที่จัดไว้ลงมาในรายการทันที โดยไม่ต้องคีย์ยาแต่ละตัว ให้เสียเวลา และคำนวณเงินให้เสร็จในทันที  พร้อมปรินฉลากยาให้ทุกตัวที่ลงมาในรายการด้วย

 

           

© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015