ระบบเช็คผู้แทนจำหน่ายยา  แนวคิดนี้ต่อเนื่องมากจากระบบแรก เพื่อให้ร้านยาสามารถค้นหาผู้แทนจำหน่ายว่า เราได้ซื้อยาตัวใดบ้างจากผู้แทนจำหน่ายนี้ เพื่อจะได้สั่งได้ถูก และ สั่งซื้อยากับผู้แทนจำหน่ายยานี้ในราคาใด สามารถดึงข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายเพื่อติดต่อได้ทันที  มีข้อมูลส่วนแถม ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้แทนจำหน่ายรายนี้อย่างละเอียด  ทำให้สะดวกรวดเร็ว และการสั่งซื้อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015