เร็วๆ นี้ ร้านยาและคลินิก รวมถึงบริษัทผู้แทนจำหน่ายยาและอุปกรณ์การแพทย์สามารถเสนอซื้อ เสนอขาย สินค้าผ่านช่องทางนี้ได้ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้เกิดผู้แทนจำหน่ายส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องมีสำนักงาน (Broker) เพื่อเสนอสินค้าผ่านช่องทางนี้ได้ บริษัทฯก็สามารถนำเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางนี้โดยเสนอขาย (Offer) และผู้ซื้อก็สามารถเสนอซื้อ (Bid) โดยระบบจะทำการ Matching ให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ได้ยาที่ราคาสมเหตุสมผล นอกจากนี้ยังเป็นการรวมยอดเสนอซื้อแบบรวมกลุ่มโดยที่ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน แต่สามารถรวมกลุ่มซื้อเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลง ตามที่ผู้ขายเสนอขายตามจำนวนที่กำหนดไว้ได้  นอกจากนี้ ระบบนี้ยังก่อให้เกิดผู้ประกอบการขายส่งยาและสินค้าสุขภาพได้ โดยไม่ต้องมีหน้าร้านและไม่จำเป็นต้องสต๊อกสินค้า เพียงลงทะเบียนเพือเป็นผู้เสนอขาย (Offer) และต้องบริหารจัดการสินค้าเพื่อนำมาส่งมอบให้กับผู้เสนอซื้อให้ได้และทันเวลา โดยจะมีส่วนกำไรได้ทันที ....ท่านจะได้พบสิ่งเหล่านี้ที่นี่....เร็วๆนี้

\

                                              
  ระบบเช็คราคายาออนไลน์  เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ได้รับการศึกษากว่า 6 ปี ที่พบว่า ร้านยาต้องการซื้อยาในราคาที่ถูกที่สุด แต่ละผู้แทนจำหน่าย ราคายาบางตัวถูก บางตัวแพง ซึ่งร้านยาจะต้องมีข้อมูลอ้างอิง เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลมาตรฐาน (Reference Price) เพื่อให้การซื้อยาได้ราคาที่ถูกและสมเหตุสมผล   ราคาบนเว็บไซต์แห่งนี้จะรวบรวมราคายาทั้งผู้แทนจำหน่ายต่างประเทศ (Distributors) และ ผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศ (WholeSales) เช่น ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปทั้งคลินิกและร้านยาทั่วประเทศ   ทั้งนี้  เว็บไซต์แห่งนี้ยังจะมีระบบเสนอซื้อ  เสนอขาย เพื่อให้เป็นตลาดกลางให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย  เพื่อให้มีการจับคู่ซื้อขายกัน (Win-Win Drugstore Marketplace)  ทั้งนี้ผู้ใช้งาน SmartDrugstore จะสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อระบบเสร็จสิ้นพร้อมดำเนินการ โดยทีมงานได้ทำระบบเชื่อมต่อ โดยการเปิดหน้าเว็บไซต์ภายในซอฟต์แวร์ได้ทันที ในหมวดสั่งซื้อ  หรือเข้าเว็บไซต์โดยตรงได้ที่  www.smartdrugprice.com

 

© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015