ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับร้านยาที่ต้องการมีระบบเงินปันผลหรือผลประโยชน์กลับคืนสู่สมาชิกหรือลูกค้าคนสำคัญของร้านยา โดยสามารถกำหนดให้เปอร์เซนต์เงินปันผลจากยอดซื้อของลูกค้าแต่ละรายได้  โดยสามารถปรับได้แตกต่างกันตามความสำคัญของลูกค้า จะมีประโยชน์อย่างมาก เช่น ร้านยาคณะฯหรือมหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาเป็นลูกค้าและอาจารย์บุคลากรในสถาบันนั้นๆ เป็นลูกค้า ซึ่งโดยปกติจะมีระบบสหกรณ์ ที่สิ้นปีจะมีเงินปันผลให้  อันจะทำให้เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าภายในของร้านยาเอง เพราะสิ้นปีก็จะมีเงินปันผลตอบแทนกลับคืนไปให้   นอกจากนี้ยังมีรายงานแสดงเงินปันผล เป็นช่วงเวลาได้ ไม่จำเป็นต้องรอให้สิ้นปีก็ได้ แล้วแต่การจัดการของร้านยานั้นเอง   ฟีเจอร์นี้  สนับสนุนระบบสหกรณ์ต่างๆ หรือร้านยาที่ต้องการจัดทำระบบสมาชิกและต้องการดึงลูกค้าให้เป็นสมาชิก และสามารถใช้ร่วมกับการทำบัตรสมาชิก เมื่อสมาชิกมาซื้อก็จะแสดงตนด้วยบัตรและ ยอดซื้อก็จะไปสะสมในส่วนรายงานการซื้อของสมาชิกแต่ละราย  เมื่อต้องการรายงานเงินปันผลหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สมาชิก ก็สามารถพิมพ์รายางานออกมาเป็นช่วงเวลาได้ทันที

 

© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015