ฟีเจอร์นี้  เป็นการเพิ่มเติมความสะดวกให้กับร้านยาที่ต้องการแสดงรายงานการขายให้กับลูกค้า ทางจอแสดงผล (Display) โดยมีค่ามาตรฐานและ ร้านยาสามารถปรับแต่งคำที่ต้องการให้แสดงที่หน้าจอแสดงได้ตามความต้องการ  อันจะเป็นการตอบสนองการขายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Pole_Displays

 

 

© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015