การสั่งซื้อยาส่วนมากจะมีส่วนแถมให้ด้วยเช่น 10 แถม 2 เป็นต้น หรือ ซื้อ   ยา A แถม ยา B ส่วนแถมหากรับเข้าพร้อมกับยาสั่ง จะมีผลต่อต้นทุนเฉลี่ยทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำลงเสมอ  ดังนั้น   หากต้องการไม่ให้ส่วนแถมไปมีผลต่อต้นทุนเฉลี่ยแล้ว จะไม่สามารถทำได้  ดังนั้น ทางทีมงานจึงได้พัฒนาระบบการรับยาพร้อมส่วนแถม ทั้งส่วนแถมที่เป็นชนิดเดียวกันหรือคนละชนิด โดยสามารถกำหนดให้มีผลหรือไม่มีผลกระทบกับต้นทุนยาแต่ละตัวได้  โดยมีความสะดวกในการใช้งานและเข้าใจง่าย  โดยหากเมื่อรับเข้าสินค้าชนิดใดก็ตามที่ไม่ต้องการให้มีผลกระทบต่อการคำนวณต้นทุน ก็ให้เลือกที่ "ไม่คิดต้นทุน" สินค้าล๊อตที่รับเข้าไปนั้นก็จะไม่มีผลต่อการคำนวณต้นทุน แต่จะรับเข้าเพิ่มจำนวนเท่านั้น

    

 

© Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015