หน้าล๊อกอินเข้าใช้งาน สามารถเชื่อมต่อแบบเน็ตเวิรค์หลายเครื่อง ในกรณีที่มีห้องตรวจหลายห้อง และ มีห้องถ่ายภาพคนไข้ จัดไฟ และเก็บภาพเพื่อให้แพทย์ดึงภาพคนไข้ไปดูผลการรักษาตามห้องต่างๆ ได้

 

© Copyright WorldMedic Corporation Inc.All Rights Reserved.1998-2009