Home

 
SOFTWARESmartClinicSmartDrugstoreSmartDentistSmartHospitalSmartVetSmartEmail 

 


 

    ทีมงานเวิลด์เมดิก ได้ตะหนักถึงความสำคัญหลังการขายเป็นอย่างดี (After Sale Service) จึงได้นำเทคโนโลยีแบบต่างๆ เข้ามาเพื่อดูแลและบริการให้กับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทุกๆท่าน ทุกแห่งทั่วประเทศ  โดยรูปแบบการติดต่อมีดังนี้

    ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของบริษัทฯและทีมงานที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสมบูรณ์แบบ  ทำให้ทีมงานได้นำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาให้บริการและสนับสนุนการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  ครบทุกช่องทาง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด และ ความพึงพอใจและประทับใจในผลิตภัณฑ์ของเรา  เป็นเสมือนเป้าหมายแรกของทีมงานทั้งหมด..

 

 

 1. วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์แบบเครือข่าย

 2. การต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเครือข่าย

 3. รูปแบบการใช้งาน SmartClinic กับคลินิค

 4. การใช้งานกับโปรแกรมประกันสังคม

 5. รายชื่อยาที่บรรจุไว้ให้สำหรับแพทย์

 6. การจ่ายยาที่ง่าย และ รวดเร็ว และปรับจำนวนได้ง่าย

 7. ฐานข้อมูลมีความรวดเร็ว และ ใช้งานง่าย

การตั้งค่าที่เครื่องที่จะเป็น Server

 

 • เข้าไปที่ไอคอน    My Network Places

 • จากนั้นให้เลือก   View Network Connections

 •  แล้วให้ Double click ที่ไอคอน  Local Area Connection จะปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่าง จากนั้นให้จดหมายเลข IP Address เก็บไว้เพื่อนำไปตั้งค่าที่เครื่อง Client

 • จากนั้นให้เข้าไปที่ My Computer \ C: \ SmartGroup

 • ให้ Click ขวาที่โฟลเดอร์ SmartClinic แล้วเลือก Sharing and Security… จากนั้นให้เลือกตั้งค่าดังรูป แล้ว Click OK

 การตั้งค่าที่เครื่องที่จะเป็น Client

   SmartClinic 3.0 Plus

 

 • เปิดโปรแกรม SmartClinic ขึ้นมาแล้ว Click ที่ปุ่ม “เครือข่าย” (เป็นรูปเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่องติดกัน)

 • ากนั้นให้นำหมายเลข IP Address ที่จดไว้จากเครื่องที่ตั้งค่าไว้เป็นเครื่อง Server มากรอกที่ค่า HOSTNAME ดังรูป จากนั้น Click “ตกลง” แล้วทำการเข้าใช้งานตามปกติ

   SmartClinic 4.0 Plus

Protocol                 แสดง   โปรโตคอลของฐานข้อมูล
Host Name           แสดง   กรอก  IP Address  ของเครื่องแม่ที่ใช้อยู่
Database              แสดง   ชื่อของฐานข้อมูลที่ใช้อยู่                                         
Port                          แสดง   Port  ที่ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ (Server)  กับเครื่องลูก(Client)
User                        แสดง   ชื่อผู้ใช้  (ระบบกำหนดมาให้แล้วไม่ต้องกรอกเพิ่มเติม)
Password             
แสดง  รหัสผ่าน (ระบบกำหนดมาให้แล้วไม่ต้องกรอกเพิ่มเติม)

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม   “ทดสอบการติดต่อ”   จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม  “บันทึก”  แล้วทำการกดปิดโปรแกรมเพื่อเข้าสู่โปรแกรมใหม่  เป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อระบบ   หากมีการเพิ่มเติมเครื่องที่เป็น Client เพิ่มเติมก็สามารถเซ็ตระบบเหมือนกันทุกเครื่อง  ดังนั้น  ระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัด  อันเป็นการวางแผนสำหรับระบบการบริหารงานภายในคลินิคสำหรับอนาคตได้เป็นอย่างดี

หมายเหตุ

 • ในการกำหนด HOSTNAME สามารถใช้ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น Server แทนหมายเลข IP Address ได้  โดยการกดที่ My Computer และ เลือกที่ Systeme Properties > Computer Name และดูชื่อคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่าย (Server) ที่ "Computer Description"  ในตัวอย่างคอมพิวเตอร์ชื่อ Somchai ให้นำชื่อนี้ไปใส่ที่เครื่องลูกข่าย (Client) ในช่อง HOSTNAME

 • หากตั้งค่า HOSTNAME เสร็จแล้วเมื่อ Click ปุ่ม “ตกลง” แล้วหากหน้าจอตั้งค่าปิดลงทันทีแสดงว่าตั้งค่าได้ถูกต้อง แต่หากหน้าจอมีอาการค้างชั่วคราวแสดงถึง การตั้งค่า Network ที่ผิดพลาด แนะนำให้ผู้ใช้ทำการตั้งค่าใหม่อีกครั้ง

 • ในบางครั้งการเชื่อมต้องจากเครื่อง Client จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ทดลองเอา PASSWORD ในหน้าเครือข่ายออก (ไม่ใส่ Password) แล้ว Click ตกลงเพื่อทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง

 • ในกรณีที่ติดตั้งเป็นแบบ 3 เครื่อง หรือ มากกว่า ก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้  

 
Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 

 

 

 Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc.All Rights Reserved.1998-2010