Home

SOFTWARESmartClinicSmartDrugstoreSmartDentistSmartHospitalSmartVetSmartEmail    ทีมงานเวิลด์เมดิก ได้ตะหนักถึงความสำคัญหลังการขายเป็นอย่างดี (After Sale Service) จึงได้นำเทคโนโลยีแบบต่างๆ เข้ามาเพื่อดูแลและบริการให้กับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทุกๆท่าน ทุกแห่งทั่วประเทศ  โดยรูปแบบการติดต่อมีดังนี้

 

 

 

 1. วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์แบบเครือข่าย

 2. การต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเครือข่าย

 3. รูปแบบการใช้งาน SmartClinic กับคลินิค

 4. การใช้งานกับโปรแกรมประกันสังคม

 5. รายชื่อยาที่บรรจุไว้ให้สำหรับแพทย์

 6. การจ่ายยาที่ง่าย และ รวดเร็ว และปรับจำนวนได้ง่าย

 7. ฐานข้อมูลมีความรวดเร็ว และ ใช้งานง่าย

 

 

การต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเครือข่าย สามารถติดตั้งได้ 2 แบบคือ

 

การต่อแบบนี้ดีที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่อง HUB  โดยขั้นตอนการติดตั้งศึกษาจาก ที่นี่  ........

ข้อควรจำ

 1. การเปิดซอฟต์แวร์ใช้งานควรเปิดที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ก่อน และค่อยเปิดซอฟต์แวร์เครื่องลูกข่าย(Client) เพราะการต่อแบบเน็ตเวริค์   เครื่องลูกข่าย (Client) ต้องอาศัยฐานข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย ดังนั้น หากเปิดซอฟต์แวร์เครื่องลูกก่อนจะทำให้เครื่องลูกข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ ซึ่งจะแสดง "Can't connect mySQL "

 2. การปิดซอฟต์แวร์ให้ปิดที่เครื่องลูกข่ายก่อน เพราะหากปิดเครื่องแม่ข่ายก่อนจะทำให้เครื่องลูกข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแม่ข่ายได้ ทำให้เครื่องหยุดการทำงานได้

 3. Anti-Virus บางตัวมีผลต่อการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่กับเครื่องลูก ดังนั้นให้ Off Anti-Virus นั้นหรือให้เปลี่ยน Anti-Virus ตัวใหม่  ตัวที่มีประวัติทำให้การเชื่อมต่อมีปัญหาคือ McArfee  และ AntiSpyware บางตัว

 4. โพลีคลินิกบางแห่งมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีการส่งคลื่นรบกวนการส่งสัณญานของ Wireless แนะนำให้ใช้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่และเครื่องลูกด้วยสายแลน จะดีกว่า เพราะเป็นการป้องกันสัณญานหายขณะใช้งานเนื่องจากการรบกวนคลื่นระหว่างกัน

 5. กรณีไฟดับกระทันหัน ทำให้เครื่องแม่ข่ายดับด้วย เมื่อเปิดเข้ามาทำงานใหม่ เครื่องลูกบางเครื่องไม่สามารถล๊อกอินเข้ามาได้ เพราะระบบจะแจ้งว่า "มีผู้ใช้งานครบแล้ว"  สาเหตุเนื่องจาก เครื่องแม่ยังจำการล๊อกอินก่อนเครื่องดับ ทำให้เหมือนว่ามีจำนวนลูกข่ายครบจำนวนแล้ว ไม่อนุญาตให้ทำการล๊อกอินเข้ามาเพิ่มอีก  วิธีการแก้ไขโดยการใช้ Patch (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) ใช้เวลแก้ไขเพียง 1 นาที  ข้อแนะนำคือ ให้ติดเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เครื่องแม่ข่าย ก็จะช่วยป้องกันได้ 

ข้อควรจำ

 1. การเปิดซอฟต์แวร์ใช้งานควรเปิดที่เครื่องแม่ข่าย(Server) ก่อน และค่อยเปิดซอฟต์แวร์เครื่องลูกข่าย(Client) เพราะการต่อแบบเน็ตเวริค์   เครื่องลูกข่าย (Client) ต้องอาศัยฐานข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย ดังนั้น หากเปิดซอฟต์แวร์เครื่องลูกก่อนจะทำให้เครื่องลูกข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ ซึ่งจะแสดง "Can't connect mySQL "

 2. การปิดซอฟต์แวร์ให้ปิดที่เครื่องลูกข่ายก่อน เพราะหากปิดเครื่องแม่ข่ายก่อนจะทำให้เครื่องลูกข่ายไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลแม่ข่ายได้ ทำให้เครื่องหยุดการทำงานได้

 3. Anti-Virus บางตัวมีผลต่อการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่กับเครื่องลูก ดังนั้นให้ Off Anti-Virus นั้นหรือให้เปลี่ยน Anti-Virus ตัวใหม่  ตัวที่มีประวัติทำให้การเชื่อมต่อมีปัญหาคือ McArfee  และ AntiSpyware บางตัว

 4. โพลีคลินิกบางแห่งมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีการส่งคลื่นรบกวนการส่งสัณญานของ Wireless แนะนำให้ใช้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่และเครื่องลูกด้วยสายแลน จะดีกว่า เพราะเป็นการป้องกันสัณญานหายขณะใช้งานเนื่องจากการรบกวนคลื่นระหว่างกัน

 5. กรณีไฟดับกระทันหัน ทำให้เครื่องแม่ข่ายดับด้วย เมื่อเปิดเข้ามาทำงานใหม่ เครื่องลูกบางเครื่องไม่สามารถล๊อกอินเข้ามาได้ เพราะระบบจะแจ้งว่า "มีผู้ใช้งานครบแล้ว"  สาเหตุเนื่องจาก เครื่องแม่ยังจำการล๊อกอินก่อนเครื่องดับ ทำให้เหมือนว่ามีจำนวนลูกข่ายครบจำนวนแล้ว ไม่อนุญาตให้ทำการล๊อกอินเข้ามาเพิ่มอีก  วิธีการแก้ไขโดยการใช้ Patch (ดาวน์โหลดได้ที่นี่) ใช้เวลแก้ไขเพียง 1 นาที  ข้อแนะนำคือ ให้ติดเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เครื่องแม่ข่าย ก็จะช่วยป้องกันได้


ระบบฐานข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนให้เร็วขึ้นสำหรับระบบเน็ตเวิรค์

    SmartClinic 4.0 ทีมงานได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความรวดเร็ว ใช้งานง่าย และ แก้ไข ปรับปรุง เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังง่ายในการขยายระบบของแพทย์ในอนาคต การเชื่อมต่อแพทย์สามารถทำได้ด้วยตนเอง มีคู่มือช่วยการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ เข้าใจง่าย  ระบบฐานข้อมูลใช้ฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และรับส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที  หากมีการเสียหายของข้อมูลก็สามารถแก้ไขได้ หรือ ส่งแผ่นฐานข้อมูลมาให้ทีมงานเพื่อแก้ไขให้ในกรณีที่แพทย์ยังไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองได้

การตั้งค่าที่เครื่องที่จะเป็น Server

เครื่องที่จะเป็นเซริฟเวอร์ไม่ต้องเซ็ตฟังก์ชั่นใดๆ  โดยทั่วไป  เครื่องที่จะกำหนดให้เป็นเซริฟเวอร์ควรเป็นเครื่องที่มีสเปกเครื่องสูง และ ไม่เคลื่อนที่บ่อยๆ  เช่น เครื่องที่หน้าเคาท์เตอร์  เป็นต้น

การตั้งค่าที่เครื่องที่จะเป็น Client

1.       ให้ดับเบิ้ลคลิกที่  Connected  และจะมีหน้าต่างเพื่อให้กรอกรหัสผ่าน

2.       โดยให้กรอกรหัสผ่านว่า  worldmedic  แล้วกดปุ่ม  OK  จะเข้าสู่การหน้าจอ  ดังรูป

 โดยให้กรอกรหัสผ่านว่า  worldmedic  แล้วกดปุ่ม  OK  จะเข้าสู่การหน้าจอ  ดังรูป

Protocol โปรโตคอลของฐานข้อมูล
Host Name กรอก  IP Address  ของเครื่องแม่ที่ใช้อยู่
Database   ชื่อของฐานข้อมูลที่ใช้อยู่        
Port Port  ที่ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ (Server)  กับเครื่องลูก(Client)
User   ชื่อผู้ใช้  (ระบบกำหนดมาให้แล้วไม่ต้องกรอกเพิ่มเติม)
Password  รหัสผ่าน (ระบบกำหนดมาให้แล้วไม่ต้องกรอกเพิ่มเติม)

      เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม   “ทดสอบการติดต่อ”   ถ้าเชื่อมต่อกันได้ระหว่างเครื่อง จะแสดงหน้าต่าง "สามารถติดต่อฐานข้อมูลนี้ได้"  ดังรูปล่าง

จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม  “บันทึก”  เพื่อบันทึกค่า  แล้วทำการกดปุ่ม "ปิด"  โปรแกรมเพื่อเข้าสู่โปรแกรมใหม่  เป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อระบบ   หากมีการเพิ่มเติมเครื่องที่เป็น Client เพิ่มเติมก็สามารถเซ็ตระบบเหมือนกันทุกเครื่อง  ดังนั้น  ระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมดจะสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัด  อันเป็นการวางแผนสำหรับระบบการบริหารงานภายในคลินิคสำหรับอนาคตได้เป็นอย่างดี

ข้อที่ต้องทำ

 1. เครื่องแม่ (Server) ต้องการทำการ ปิด  Firewall ก่อน เพื่อให้เครื่องลูก (Client) เข้ามาแชร์ข้อมูลได้

 2. เครื่องแม่ (Server) ต้องการทำการเปิด Share Full ที่ Folder SmartGroup

 3. เครื่องลูก ( Client)  ต้องนำค่า IP Number หรือ ชื่อเครื่องแม่ (Computer Name) มาใส่ในช่องการเชื่อมต่อ  ดังรูปด้านล่าง

หมายเหตุ

  ในกรณีที่เชื่อมต่อไปไม่ได้  หน้าต่างนี้จะหยุดนิ่งอยู่ชั่วครู่ และแสดงหน้าต่าง " ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลนี้ได้"  ดังรูป

การตรวจสอบ

 1. ตรวจสอบว่า ทั้งสองหรือมากกว่า ที่เชื่อมกัน ลิงค์หากันเจอหรือไม่   ให้ตรวจสอบจุดนี้ก่อนเป็นอันดับแรก  หากเครื่องมองเห็นกันในเน็ตเวิรค์แล้ว ซอฟต์แวร์ SmartClinic ก็สามารถเชื่อมต่อหากันได้

 2. เครื่องแม่มีการ On Firewall  อาจเนื่องจาก มีไวรัสจากเครื่องลูกวิ่งไปหา ทำให้ระบบซอฟต์แวร์ Antivirus บางตัว มันสั่ง On Firewall ทำให้การเชื่อมต่อถูกบล๊อกจากเครื่องแม่ข่าย (Server)  ต้องตรวจเช็คไวรัส และมัลแวร์ จากเครื่องลูกด้วย  เพราะหากไม่ตรวจสอบ  เมื่อ Off  Firewall  ซอฟต์แวร์ Antivirus มันก็จะสั่ง On Firewall อีกเช่นเดิม ทำให้การเชื่อมต่อถูกบล๊อกเช่นเดิม

ข้อช่วยเหลือ

 • การปิด Firewall ทำดังนี้

>> Setting > Control Panel > Windows Firewall > แฟ้ม General ให้เลือก Off (not recommended)

 • การ Share Full Folder SmartGroup  ทำดังนี้

>> C:\SmartGroup\คลิกเมาส์ขวา เลือก Properties > เลือกแฟ้ม Sharing เลือก Share this folder on the network และ Allow network users to change my files

 • การดูค่า IP Number ของเครื่องแม่  ทำดังนี้

   

  • ที่เครื่องแม่ (Server)

 • การดูชื่อเครื่อง (Computer name)  ของเครื่องแม่  ทำดังนี้

 

 
Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

  Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Information & Technology.All Rights Reserved.1998-2020