Home   
SOFTWARE
SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartEmail
SmartDentist


 
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     

 

รูปแบบ ซอฟต์แวร์สำหรับคลินิกทันตแพทย์และโพลีคลินิก ออกแบบสำหรับคลินิกทันตแพทย์โดยเฉพาะ
  


 

รูปแบบ ซอฟต์แวร์สำหรับร้านคลินิกและโพลีคลินิก ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาดสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม โดยมีเวอร์ชั่นต่างๆ ดังนี้

SmartDentist Standard
SmartDentist Professional
SmartDentist Network

คุณสมบัติ : ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์),
พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน
ระบบเก็บข้อมูลคนไข้สมบูรณ์แบบ
ระบบส่งคนไข้ไปแต่ละห้อง
ระบบห้องตรวจที่มีข้อมูลที่เพียบพร้อม
ห้องจ่ายยาที่ใช้งานง่าย
ระบบห้องจ่ายเงิน
ระบทั้งหมดจะเห็นได้จากหน้าเดียวและแก้ไขในการเข้าใช้แต่ละคนได้
ระบบที่จำลองจากโรงพยาบาล ดังนั้น แพทย์จะคุ้นเคยเป็นอย่างดี ฯลฯ

ข้อดีและประโยชน์ของโปรแกรม

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลินิกทั้งหมดห้เป็นระบบยิ่งขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้และระบบการค้นหาที่รวดเร็ว
-
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless)
- ระบบตารางนัดหมายคนไข้, สรุปการนัดหมายคนไข้แต่ละราย
- สามารถควบคุมและตรวจสอบรายรับ-ต้นทุนของร้านยาได้รัดกุมมากขึ้น
- มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมการทำงานทั้งหมดของคลินิก (All in one)
- โปรแกรมใช้งานง่าย มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่มีสีสันสวยงาม ไม่ซับซ้อน สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- กำหนดราคาขายยาแต่ละตัว ปริมาณเตือนการสั่งซื้อสินค้า ฯลฯ ด้วยตัวเองได้
- กำหนดค่ารักษา ค่ายา ค่าตรวจแล็ ฯลฯ ด้วยตัวเองได้
-โปรแกรมสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP / Me / NT / 2000 โดยสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง
- สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบต่อเชื่อมเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)
- ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สามารถกำหนดสิทธิ์สำหรับบุคลากรแต่ละคนในการเข้าถึงข้อมูล
- ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคลนิกทั่วประเทศในอนาคต
- ระบบช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

ความสามารถของโปรแกรม

  คนไข้

- ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้และระบบการค้นหาที่รวดเร็ว
- ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลคนไข้ได้หลายฟังก์ชั่น
- ระบบบาร์โค้ดสำหรับบัตรคนไข้
- ระบบตารางนัดหมายคนไข้ และ สรุปการนัดหมายในแต่ละวัน,เดือน
- พิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้
2 แบบมาตรฐานและเลือกสัญลักษณ์ได้
- ระบบคนไข้บัตรประกันสังคม
-
ระบบคนไข้บัตรประกันสุขภาพ
- ระบบคนไข้บัตร
30 บาท
- พิมพ์บัตรคนไข้
- พิมพ์บัตรตรวจ

- ระบบส่งต่อคนไข้ไปยังห้องตรวจรักษา

  ตรวจรักษา

- ระบบบันทึกการรักษา
- ระบบการส่งตรวจแล็บ กรอกได้ไม่จำกัด
- ระบบการพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้
2 แบบ เลือกสัญลักษณ์คลินิกได้
- ระบบวันนัดหมายคนไข้
- ระบบบันทึกการรักษา
-
ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์)
- ICD-10(มีให้ครบสมบูรณ์)
- Re-Med(เรียกการรักษาย้อนหลังได้ตามวันเวลา)

- ข้อมูลการรักษาเรียกข้อมูลการรักษาเดิม
- ระบบการสั่งยา
- ประวัติคนไข้ย้อนหลังและผลตรวจต่างๆ ที่เรียกดูได้ง่าย

ระบบวันนัดหมายคนไข้

  สต๊อกยา

- บันทึกข้อมูลยาในสต็อก กำหนดรายละเอียดสต็อกของยาแต่ละตัว แสดงรายการยาที่ถึงกำหนดที่ต้องสั่งซื้อ รายการยาที่ใกล้หมดอายุ รายการยาที่หมดอายุ รายการยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ รายการยาที่เลิกขาย
- พิมพ์ใบสั่งซื้อยา รายการยาที่ใกล้หมดอายุ รายการยาที่หมดอายุ รายการยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ รายการยาที่เลิกขาย
- บันทึกข้อมูลลูกค้าที่มาซื้อยา ระบบสมาชิก พิมพ์บัตรสมาชิก
- ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า
- คำนวณค่ายา ส่วนลดโดยอัตโนมัติ พิมพ์ใบเสร็จ ฉลากยา ตัดสต็อกยา
- พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10
- กำหนดค่ารายละเอียดต่าง ๆ ของโปรแกรม การอัพเดทฐานข้อมูลยา โปรแกรม การลงทะเบียน การสั่งซื้อสินค้า และช่วยเหลือออนไลน์
- ระบบบาร์โค้ดของลูกค้าและสต็อกยา

  ข้อมูลยา

- ระบบค้นหายาทั้งระบบชื่อสามัญและชื่อทางการค้า
- ข้อมูลทีเกี่ยวกับยาแต่ละชนิด และ การใช้ยาแต่ละชนิด
- ระบบพิมพ์ข้อมูลยาแต่ละชนิด สำหรับคนไข้
- ระบบเพิ่มรูปยาแต่ละชนิดได้

  รายได้

- บันทึกข้อมูลรายได้รายวัน
- สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน
- สรุปรายได้แต่ละวัน, เดือน, ปี และแต่ละช่วงเวลา
- สรุปรายได้ของแพทย์แต่ละท่าน

  ตั้งค่า

- ระบบการแสดงข้อมูลคลินิกและสัญลักษณ์ของคลินิก
- ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคลินิกทั่วประเทศในอนาคต
- ระบบเลขที่ผู้ป่วยแบบเลือกเองหรือแบบอัตโนมัติ
- ระบบตั้งราคาการตรวจแล็บ
- ระบบช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
- ระบบสั่งซื้อยาออนไลน์
- ระบบประมูลยาออนไลน์
- ระบบสำรองข้อมูลแยกตามแผนกต่างๆหรือ รวมทั้งหมด
- กำหนดสิทธิ์ของผู้เข้าใช้งานได้ พร้อมรหัสผ่านที่ตั้งได้เอง
- ใช้งานร่วมกับเครื่องลิ้นชักอัตโนมัติและจอแสดงผลได้

  วิธีใช้

- Text
- Multimedia
- HTML Online

 Plug & Play Bar Code

- ระบบ Plug & Play BarCode หมายถึง ซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันที ทั้งระบบประวัติคนไข้และสต๊อกยา

  การรายงานต่างๆ

- ใช้กับกระดาษต่อเนื่องเพื่อพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้
- ใช้กับฉลากยาเพื่อพิมพ์ข้อแนะนำการใช้ยาได้
- ใช้กับกระดาษ A4 ได้ทันที
 

  ความต้องการของระบบ

- ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7
- ความเร็ว CPU ขั้นต่ำ 933 MHZ
- หน่วยความจำ 512 MB
- ความละเอียดหน้าจอ 1024 X 768 Pixel

 

 Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical SupportHome | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd.All Rights Reserved.1998-2015