SmartVet 4.0 ::: Veterinary Clinic Management System

 

Home Introduction Product Download Webboard How to order Contact us
 

 

   SmartVet 4.0 เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากเวอร์ชั่น 1.0 เมื่อ 7 ปีที่แล้ว แต่เนื่องจากระบบคลินิกสัตวแพทย์ในประเทศไทยในขณะนั้นยังไม่แพร่หลายและมีการนำเอาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารงานมากเช่นปัจจุบัน  จนกระทั่ง ทีมงานได้มีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของคลินิกสัตวแพทย์และโรงพยาบาลสัตวจากทั่วประเทศ เพื่อนำเอาข้อมูลการใช้งานจริงมาพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ซอฟต์แวร์ใหม่นี้สามารถตอบสนองความต้องการของสัตวแพทย์ให้มากที่สุด นอกจากนี้ ทางทีมงานยังต้องการให้ซอฟต์แวร์นี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ติดตั้งไม่เกิน 5 นาที พร้อมใช้งานทันที และการดูแลระบบต่างๆ   สามารถทำได้ด้วยตนเอง แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ก็สามารถทำได้

  SmartVet 4.0 ได้รับการพัฒนาและนำข้อเด่นของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องหลายตัวของบริษัทฯที่ได้รับการยืนยันถึงประสิทธิภาพจากการใช้งานของคลินิกแพทย์และร้านยาจากทั่วประเทศกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยนำจุดเด่นเหล่านั้นมาพัฒนนาและปรับปรุงเพื่อให้ SmartVet 4.0 เป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบและตอบสนองการใช้งานคลินิกสัตวแพทย์และร้านขายอุปกรณ์สัตว์ได้อย่างครอบคลุมที่สุด  การออกแบบซอฟต์แวร์จึงได้รวมระบบการขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) ไว้ด้านหน้าเพื่อสะดวกในการขายสินค้าต่างๆ ผ่านระบบบาร์โค้ด หรือคีย์สินค้า เชื่อมต่อกับลิ้นชักอัตโนมัติและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ หรือพิมพ์ฉลากยา โดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาทีพร้อมใช้งานทันที โดยระบบการขายหน้าร้านจะรองรับทั้งส่วนของสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์ และ ยา วัคซีน การบริการต่างๆ ที่สามารถนำไปบรรจุไว้ในหมวดคลังสินค้า และใช้การคีย์ที่หน้าขายได้ทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดจะนำมาแสดงออกรายงานได้ทันที นอกจากนี้ ยังได้มีส่วนของลูกค้า ที่ใช้บันทึกประวัติลูกค้า (เจ้าของสัตว์) และ HN ของสัตว์ได้ไม่จำกัด เช่น คนมีสัตว์เลี้ยงหลายตัว หลายพันธุ์  ก็สามารถบันทึกได้ และสามารถบันทึกยอดซื้อของลูกค้าแต่ละราย  แยกกลุ่มลูกค้าพร้อมระบบเงินปันผล ฯลฯ  ระบบบันทึกด้านคลินิก เช่น การแพ้ยา  โรคประจำตัว  สุขภาพของสัตว์ที่มาแต่ละครั้ง  

  SmartVet 4.0  ได้รับการเพิ่มเติมส่วนของคลังสินค้า  ระบบสั่งซื้อสินค้า  รับเข้าสินค้า  การโอน/ การเบิกสินค้า  การคืนสินค้า ฯลฯ  เพื่อให้คลินิกหรือร้าน มีระบบที่ทำงานได้อย่างครอบคลุมสมบูรณ์ในตัว   ระบบรายงานที่มีรายงานให้ครบสมบูรณ์ พร้อมแสดงเป็นช่วงเวลา และนำออกเป็นไฟล์ Excel เพื่อเชื่อมต่อกับระบบบัญชีได้เป็นอย่างดี

   SmartVet 4.0 ได้ศึกษาและนำเอาข้อเด่นข้อด้อยของซอฟต์แวร์ที่มีจำหน่ายในตลาดของประเทศไทยมาศึกษาเพื่อจะได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ออกแบบสำหรับคลินิกสัตวแพทย์โดยเฉพาะ โดยเพิ่มจุดเด่นในหลายๆจุด และลบจุดด้อยของซอฟต์แวร์บางตัว เช่น พิมพ์ฉลากยาไม่ได้  พิมพ์ใบเสร็จไม่ได้  ใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดไม่ได้  ระบบฐานข้อมูลเป็น Access ที่มีปัญหาหากข้อมูลมีปริมาณมาก ระบบการใช้งานที่ไม่สะดวกเมื่อนำมาใช้งานจริง  มาพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์ที่ท่านจะได้ทดลองใช้พร้อมกัน ณ บัดนี้

 

 

 

 

 

 

การเชื่อมต่อแบบเน็ตเวิรค์

 

 

 

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2015