SmartVet-C ::: Veterinary Clinic Management System

Home Introduction Product Download Webboard How to order Contact us
 

ซอฟต์แวร์ชุดทดลองใช้งานได้

ชื่อผู้ใช้  admin
รหัสผ่าน  admin

  หมายเหตุ  ชุดทดลองใช้งานได้ 30 วัน นับจากวันที่ได้ทำการติดตั้ง

ระบบขายหน้าร้านที่ทำงานได้รวดเร็วด้วยระบบ POS Express ที่ไม่ต้องกดปุ่มใดๆในการเลือกสินค้า
ระบบการขายจากรหัสสินค้า/บาร์โค้ด/ชื่อสินค้า /ฯลฯ
ระบบตั้งราคาขายได้ 5 ระดับ
พิมพ์ใบเสร็จ ได้ 3 แบบ คือ A4 / A5 / Slip
พิมพ์ฉลากสินค้าได้ทันที
พิมพ์คำแนะนำแพทย์ได้ทันที
ระบบพักการขาย/สลับลูกค้า
ระบบคืนบิล/ ยกเลิกบิล
ระบบเก็บประวัติ / แสดงประวัติ
แสดงวันหมดอายุของสินค้าและยา
แสดงยอดซื้อรวมสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้
แสดงการซื้อครั้งล่าสุดของลูกค้าแต่ละราย
ฯลฯ
สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแบบเสียบแล้วใช้งานได้ทันที (Plug &Play) เช่น

  • เครื่องอ่านบาร์โค้ด

  • ลิ้นชักอัตโนมัติ

  • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบย่อ

  • เครื่องพิมพ์ฉลากสินค้า

  • เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

รายละเอียดอุปกรณ์เสริม     กดที่นี่

New Update:   หน้าร้านสามารถคีย์รายการสินค้า รายการ Admit  รายการ Grooming และ ห้องแพทย์ จากหน้าขายได้ทันที ในกรณีที่ทั้ง 3 ห้องต้องการให้เจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์เป้นผู้คีย์ข้อมูลเพื่อคิดค่ารักษา

แฟ้มรายการนัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์ได้ทราบว่า  ในแต่ละวันมีรายการนัดสัตว์กี่ราย พร้อมเบอร์ติดต่อ มีระบบ SMS หรือ อีเมล์ ก็ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถดูรายการนัดตามวันที่ต้องการเพื่อวางแผนการนัดและการรักษา พร้อมแจ้งให้กับแพทย์ทราบล่วงหน้าได้ 

 

 

ระบบการชำระเงิน

สามารถรับการชำระเงินเป็นเงินสด บัตรสมาร์ทเพริส บัตรเครดิตการ์ดได้ 
สรุปยอดขายแยกเป็นยอดรวม  เงินสด สมาร์ทเพริส์ บัตรเครดิต ได้
สามารถแยกชำระได้เช่น เงินสดบวกบัตรเครดิต ฯลฯ

 

 

ระบบตรวจรักษา

หน้าตรวจรักษาพัฒนาสำหรับคลินิกสัตวแพทย์ที่มีห้องตรวจรักษาด้วย โดย  ระบบซอฟต์แวร์นี้จะเชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวิร์ค  ให้มีการส่งสัตว์เข้ามาทำการรักษา  เช่น  เครื่องที่เคาท์เตอร์ด้านหน้าจะเป็นเสมือนเครื่องเวชระเบียน และขายสินค้า คิดค่ารักษา เมื่อมีสัตว์มาทำการรักษาก็จะค้นหาชื่อและส่งชื่อเข้ามายังห้องตรวจรักษาที่มีแพทย์ประจำอยู่  ซึ่งแพทย์ก็จะเปิดหน้าแฟ้ม “ตรวจรักษา” ไว้ เมื่อมีสัตว์ถูกส่งตัวเข้ามาก็จะเห็นและกดดูประวัติและข้อมูลเบื้องต้นที่กรอกจากเจ้าหน้าที่ด้านหน้า  เมื่อคลิกเลือกที่ชื่อสัตว์แล้ว ระบบจะแสดงเป็นหน้าตรวจรักษา 

ข้อมูลการตรวจรักษา

    ข้อมูลที่กรอกในแต่ละครั้งของการมารับการรักษาจะถูกบันทึกไว้เป็นประวัติในแฟ้ม “ประวัติการรักษา” เพื่อให้แพทย์ได้ติดตามการรักษาและตรวจประวัติการป่วยย้อนหลังเพื่อใช้ประกอบการรักษาได้

CC: Comment  บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์
Hx:   บันทึกประวัติการเจ็บป่วย (History)
PE:   บันทึกการตรวจทางกายภาพ (Physical Examination)
DX:   บันทึกการวินิจฉัยโรค (Diagnostic)
TX:    บันทึกการทำหัตถการ (Treatment)
Lab:  บันทึกการทำแล็ป (Laboratory)
Rx:    บันทึกการจ่ายยา / ฉีดยา ระบบนี้จะลิงค์กับคลังยาและเวชภัณฑ์ และสินค้า เมื่อชำระเงินแล้วจะตัดยาและสินค้าออกจากคลังโดยอัตโนมัติ
XR/Pics:  บันทึกการเก็บภาพการรักษา / ภาพเอ็กเรย์ / ภาพอัลตราซาวด์ /
F/U:  บันทึกวันที่จะมาติดตามผลการรักษา (Follow up)

ประวัติการรักษา  

เป็นระบบที่ปรับปรุงขึ้นใหม่เพื่อให้แพทย์ตรวจสอบประวัติการตรวจย้อนหลังได้อย่างง่าย และรวดเร็ว  โดยสามารถดูประวัติแบบแยกวันหรือช่วงเวลา หรือรวมทั้งหมด  ประวัติการรักษาจะรวมข้อมูลที่กรอกในแต่ละครั้งของสัตว์ที่มารับการรักษามาแสดง  สามารถพิมพ์ประวัติเก็บไว้ในแฟ้มได้   ประวัติการรักษาจะถูกเก็บบันทึกแต่ละครั้งที่สัตว์มาหลังจากเสร็จสิ้นการชำระเงินแล้ว และแต่ละครั้งจะถูกแบ่งด้วย ******** เพื่อให้ดูง่ายและประวัติสามารถดูโดยรวมโดยใช้ Scroll Bar  

New Update:   หน้ารวจรักษา แพทย์สามารถคีย์ข้อมูลการรักษาโดยไม่ต้องส่งตัวไปคิดเงินได้ พร้อมทั้งมีระบบนัดที่ปรับปรุงลิงค์กับหน้าแฟ้มรายการนัดที่หน้าเคาท์เตอร์  

 

 

บันทึกการเก็บภาพการรักษา / ภาพเอ็กเรย์ / ภาพอัลตราซาวด์ /

    ระบบนี้จะทำให้คลินิกสามารถเก็บภาพการรักษาเช่น  ภาพเอ็กเรย์  ภาพจากอัลตราซาวด์ นำมาเก็บไว้กับสัตว์แต่ละตัวได้ และสามารถนำภาพมาเปรียบเทียบการรักษา และแต่ละภาพที่นำมาเก็บ   แพทย์สามารถกรอกข้อมูลอธิบายภาพได้ เพื่อความเข้าใจและติดตามการรักษา และเป็นผลดีสำหรับการส่งต่อข้อมูลการรักษา  ภาพเหล่านี้สามารถพิมพ์เก็บไว้ในแฟ้มสัตว์ป่วยได้เช่นกัน

 

 

 

Admit (รับตัวดูอาการ)

   เป็นโมดูลการใช้งานสำหรับรับตัวสัตว์เพื่อดูอาการหรือรับสัตว์ไว้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล  ทั้งนี้สามารถระบุค่าการรับตัว วันที่รับตัว  และบันทึกอาการที่รับสัตว์   สามารถกำหนดระยะเวลาที่จะรับตัวได้  เมื่อถึงกำหนด หรือเจ้าของสัตว์มารับตัว ก็ให้เลือกทื่ชื่อสัตว์และเลือกปุ่ม D/C (Discharge)  เพื่อส่งตัวสัตว์ไปชำระเงินที่ด้านหน้าเคาท์เตอร์ (เวชระเบียน)   ซึ่งเจ้าของสัตว์สามารถเลือกซื้อหรือการบริการอย่างอื่นต่อได้  ระบบก็จะคิดค่าใช้จ่ายรวมให้

New Update:  ระบบ Admit รับตัว-ดูอาการและรักษา   เป็นระบบที่พัฒนาเพิ่มเติมโดยสามารถคีย์รับสัตว์เพื่อดูอาการ และเจ้าหน้าทีหรือแพทย์สามารถคีย์รายการที่ใช้ในแต่ละวัน เพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้  นอกจากนี้ ยังมีประวัติการรับตัวเก็บไว้เพื่อให้แพทย์ได้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการรักษาในอนาคตสำหรับสัตว์ตัวนี้    เมื่อมีการ D/C  เจ้าหน้าที่สามารถสั่งพิมพ์รายการของแต่ละวันที่ใช้ไปในขณะที่สัตว์ Admit เพื่อแจกแจงให้กับเจ้าของสัตว์ ในการชำระค่าใช้จ่าย    

 

Grooming (อาบน้ำ-ตัดขน)

   เป็นโมดูลการใช้งานสำหรับให้บริการอาบน้ำ – ตัดขน หรือหัตถการการบริการอย่างอื่นที่คลินิกเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากการรักษา  สามารถบันทึกราคาการให้บริการ  เบอร์โทรศัพท์ สำหรับติดต่อเจ้าของสัตว์ให้มารับตัว เมื่อให้บริการเสร็จแล้ว  กดปุ่ม D/C (Discharge) เพื่อส่งชื่อสัตว์ไปยังเคาท์เตอร์หน้า(เวชระเบียน)  เพื่อชำระเงิน ต่อไป

 
รายการนัด 

จะช่วยให้แพทย์สามารถนัดสัตว์ให้มารับการรักษาต่อเนื่องตามเวลาที่กำหนดได้ และสามารถพิมพ์ใบนัด บัตรนัด ได้  ระบบนัดนี้จะสามารถเลือกดูได้วันปัจจุบันและช่วงเวลา   ส่วนมากแล้วการนัดแพทย์จะระบุการนัดมาให้เจ้าหน้าที่ที่เคาท์เตอร์เป็นผู้นัดให้  เมื่อลงบันทึกการนัดแล้ว เมื่อแพทย์อยู่ที่ห้องตรวจ แพทย์สามารถตรวจสอบการนัดที่แฟ้ม  “รายการนัด”

 

 

ลูกค้า

ระบบเก็บข้อมูลทั่วไปของเจ้าของสัตว์
ระบบบันทึกภาพเจ้าของสัตว์
ข้อมูลสัตว์เลี้ยง พันธุ์สัตว์ ชนิด อายุ ฯลฯ
ระบบบันทึกภาพสัตว์เลี้ยง
ลูกค้า 1 รายมีสัตว์เลี้ยงได้หลายชนิด หลายตัว
บันทึกโรคประจำตัว
บันทึกการแพ้ยา
ประวัติการซื้อของลูกค้าแต่ละราย
อัตราเงินปันผลสำหรับสมาชิก

 

 

 

มีรายงานสินค้าและยาสำเร็จให้พร้อมรหัส
รายละเอียดสินค้า
ตั้งราคาขายได้ 5 ระดับ แยกตามประเภทลูกค้า
สถานที่เก็บสินค้า
ตัวแทนผู้จำหน่าย
จำนวนที่มีได้
กำหนดจุดสั่งซื้อเมื่อสินค้าเหลือ
ระบบเตือนก่อนยาหมดอายุ
ระบบเตือนแปลงหน่วยสินค้า
ระบบเก็บภาพสินค้า
วิธีใช้สินค้า / ยา สำหรับพิมพ์ฉลากสินค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลการหมดอายุ
บริหารข้อมูลยา
  • สินค้าอันตราย
  • สินค้าห้ามขาย
  • กำหนดการพิมพ์ฉลากยสินค้า
  • ฯลฯ

 

 

ระบบพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมชื่อสินค้าและราคา สำหรับติดสินค้าและ ฉลากยาบอกราคาติดที่ชั้นเก็บสินค้า เพื่อแจ้งลูกค้า

 

หมายเหตุ

   ซอฟต์แวร์นี้  สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบอัตโนมัติ (Plug & Play) หรือเชื่อมต่อกับลิ้นชักอัตโนมัติ (Cash Drawer) ได้ทันที    โดยไม่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ใดๆ

 

 

ระบบสั่งซื้อ/รับเข้า 
ระบบสั่งซื้อสินค้า
ประวัติการสั่งซื้อ
เช็คราคาสินค้าออนไลน์
ระบบรับสินค้าเข้า โดยใบสั่งซื้อและไม่มีใบสั่งซื้อ
ระบบโอน / เบิกสินค้า

 

 

รายงานการขายสินค้า -เงินสด บัตรเครดิต บัตรสมาร์ทเพริร์ส
รายงานการขายสินค้าแยกตามช่วงเวลา
รายงานสินค้าขายดี แยกตามช่วงเวลา
รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า
รายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว
รายงานการแก้ไขบิลขาย
ระบบ SmartClear ลบข้อมูลเก่า
รายงานเงินปันผลสำหรับสมาชิก
รายสินค้าคงคลัง
รายงานลูกค้า
รายงานอื่นๆ

 

 

ระบบตั้งค่าทั่วไป
ระบบตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ระบบตั้งค่ารหัสอัตโนมัติ
ระบบตั้งค่าการขายหน้าร้าน
ประเภทการพิมพ์
ระบบการคำนวณต้นทุนสินค้า
ระบบการพิมพ์ใบเสร็จ ที่มีหัวและไม่มีหัวใบเสร็จ
ตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ตั้งค่าเชื่อมต่อกับจอแสดงผลการขาย
ระบบตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และฉลากยาและสินค้า
ตั้งค่า POPUP Windows
ฯลฯ

 

การเชื่อมต่อแบบเน็ตเวิรค์

 

   
คณะสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทย์ ราชมงคลศรีวิชัย คณะสตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น คณะสตวแพทยศาสตร์ จุฬา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น
คณะสตวแพทยศาสตร์ ม.มหานคร คณะสตวแพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ คณะสตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ คณะส้ตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
   
 

 

 

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2011