Home
DOWNLOAD
 

  

Main

SmartClinic 3.0 Plus

        ชุดอัพเกรดสำหรับซอฟต์แวร์แต่ละตัว จะมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยทั้งจากการทำ Research & Development (R&D) และ จากคำแนะนำจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ  ซึ่งบริษัทและทีมงานผู้พัฒนาขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำสำหรับการพัฒนาให้ซอฟต์แวร์ทุกตัวของบริษัทฯ มีความสมบูรณ์และตอบสนองการใช้งานมากที่สุด   คลิกเลือกที่ปุ่มหรือชื่อซอฟต์แวร์ เพื่อเข้าสู่ชุดอัพเกรดของซอฟต์แวร์แต่ละตัว

  ชุดอัพเกรดสำหรับ SmartClinic 3.0 SP-2550035  

Multi-Patch ------- ชุดแก้ไขแบบรวมชุดโหลด 

                ชุดอัพเกรดนี้  เป็นชุดแก้ไขรวม (Multi-Patch) ที่รวมชุดแก้ไขทั้งหมด 7 ชุด ซึ่งบางคลินิกเมื่อดาวน์โหลดชุดอัพเกรดไปแล้ว เมื่อติดตั้งจะแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ ให้ผู้ใช้งานรันชุด Patch นี้แสดงดังรูป   และเลือกคลิกแก้ไขที่ปุ่มที่ตรงกับข้อผิดพลาดนั้น เช่น หากมีข้อผิดพลาดแสดงว่า " Query? : Field' time in not found'   ก็ให้กดปุ่มแก้ไข ให้ตรงกับ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

    วิธีใช้

  1. รันชุด Patch ชื่อ FDBSC3v2.exe
  2. จะแสดงดังรูป
  3. ให้เลือกปุ่มแก้ไขที่ตรงกับที่เครื่องแสดงข้อผิดพลาดนั้นๆ
  4. กดปุ่มปิด Patch และแก้ไขเสร็จสิ้น ใช้งานซอฟต์แวร์ได้ปกติ

    หมายเหตุ

               ชุดอัพเกรดนี้  ไม่ได้หมายถึงซอฟต์แวร์ของท่านมีข้อผิดพลาด แต่เกิดจากซอฟต์แวร์ชุดอัพเกรดมีการเพิ่มเติมและปรับปรุงการใช้งานใหม่ๆ ที่ต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล ซึ่งบางเครื่องก็อัพเกรดได้ปกติ แต่บางเครื่องจะแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ ทางทีมงานจึงได้สร้างชุด Patch นี้ขึ้นมาเพื่อรวมการแก้ไข  ซึ่งการทำงานของซอฟต์แวร์ที่ได้รับการแก้ไขจะไม่มีผลต่อการใช้งาน และสมบูรณ์ทุกการทำงาน


 

 1. บันทึกเวลารับคนไข้เข้ารักษา

     

   เพื่อช่วยให้แพทย์ได้ทราบว่า คนไข้เข้ามาทำการรักษาตั้งแต่ลงทะเบียนตรวจประวัติจนส่งตัวถึงแพทย์ ใช้เวลานานเท่าใด? ทำให้แพทย์สามารถทราบถึงการให้บริการและประสิทธิภาพของการทำงานของเจ้าหน้าที่คลินิกในการให้บริการได้

 2. แสดงจำนวนยาในฉลากยา

    

     เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยา  สามารถจัดยาตามจำนวนที่พิมพ์ออกมาทางฉลากยาได้   

 3.  แสดงรายละเอียดที่อยู่  อำเภอ  และ จังหวัด เพื่อให้แสดงที่อยู่คนไข้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น 

    

    เพื่อช่วยให้แยกคนไข้ในแต่ละเขตที่อยู่ และ ไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่ในส่วนของอำเภอ และ จังหวัด ให้เสียเวลา

 4.  ตั้งค่าการพิมพ์ฉลากยา
  มีบ่อยครั้งที่ แพทย์ไม่ต้องการพิมพ์ชื่อยาลงในฉลากยา เพื่อป้องกันคนไข้ไปซื้อยาเอง หรือ ไม่ต้องการพิมพ์ชื่อคลินิคลงในฉลากยา เนื่องด้วยว่า อาจสั่งทำฉลากยาที่มีการสกรีนชื่อคลินิคมาแล้ว  ความต้องการเหล่านี้  ทางทีมงานได้ทำการปรับปรุงให้ โดยกำหนดไว้ที่เดียวได้ทันที 

    

 5.  พิมพ์ OPD Card
ซอฟต์แวร์สามารถพิมพ์ OPD Card สำหรับคนไข้ในกรณีที่ไฟดับ หรือ คอมพิวเตอร์มีปัญหา ซึ่งหากมีการพิมพ์ OPD Card ไว้แพทย์ก็สามารถตรวจคนไข้ได้ ทำให้การทำงานไม่สะดุด

 6.  ซ่อนประวัติคนไข้ 
   ในบางกรณีที่แพทย์ต้องการให้ข้อมูลของคนไข้เป็นความลับ เพื่อป้องกันการล่วงรู้ของผู้อื่น แพทย์สามารถตั้งค่าสำหรับซ่อนแฟ้มข้อมูลเก่าที่หน้า "คนไข้" ได้ เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าหรือผู้อื่นๆ เปิดข้อมูลเก่าของคนไข้ ซึ่งคนไข้ไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบ ยกเว้นแพทย์ผู้ตรวจ  ฟังก์ชั่นนี้ ทำให้แพทย์และคนไข้ มั่นใจในการเก็บรักษาความลับข้อมูลการรักษาของตนเอง

  7.   ฟังก์ชั่นอื่นๆ มากมายที่มีมาให้ครบถ้วน  เหนือกว่าซอฟต์แวร์อื่นๆ ทุกกรณี

กำหนดพิมพ์หรือไม่พิมพ์ชื่อยาบนฉลากได้แบบอัตโนมัติ
กำหนดพิมพ์หรือไม่พิมพ์ชื่อคลินิคบนฉลากยาได้

สั่งพิมพ์ใบประวัติการรักษา OPD Card คนไข้ได้

 

SmartExport รายงานแบบสมบูรณ์แบบ  (ส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายในการอัพเกรด) .....ดูรายละเอียด
Body Mass Index คำนวณค่า BMI ให้อัตโนมัติ และสามารถ Plot กราฟประวัติได้(อยู่ในระหว่างทดสอบ)
คลังยามีการใช้ยาให้เลือกแบบอัตโนมัติ

มีรายชื่อของบริษัทยาบางส่วนมาให้ด้วย
Re-med แบบ Double Stability
โรคประจำตัวและแพ้ยา บันทึกได้จากห้องแพทย์
ปรับปรุงหน้าการรักษา ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เพิ่มหน้ากากการใช้งาน (Skin) 20 กว่าแบบ..ดูสกินที่นี่
 ปรับปรุงการกรอกข้อมูลคนไข้แบบใช้คีย์บอร์ด
ระบบการล๊อกสิทธิของผู้ป่วย
ปรับปรุงเรื่องคลังยา
ปรับปรุงเรื่องการแจ้งระบบการนัด
ปรับปรุงการส่วนลดและประเภทคนไข้
ปรับปรุงเรื่องสิทธิการเข้าใช้
เพิ่มเติมรายงานประกันสังคม และ สรุปรวมประกันสังคม
เพิ่มเติมระบบส่งต่อคนไข้

 

DentistPlus

คำแนะนำ:  เป็นชุดอัพเกรดสำหรับคลินิคที่มีทันตแพทย์ตรวจรักษาด้วย แต่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ SmartClinic ด้วยกัน หรือ แยกคนละห้องตรวจ  ดังนั้น ทันตแพทย์ต้องการใช้ข้อมูลด้านหัตถการที่เกี่ยวกับหัตถการทันตกรรม  สามารถอัพเกรดได้จากซุดนี้ ซึ่งทันตแพทย์สามารถกรอกค่าทำหัตถการได้ภายหลัง  ทำให้สะดวก และ ทั้งแพทย์และทันตแพทย์ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันได้  แต่หากทันตแพทย์ต้องการการบันทึกข้อมูลที่มากขึ้น เช่น ต้องการบันทึกตำแหน่งการทำหัตถการ บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหัตถการ สามารถซื้อชุด SmartDentist  ใช้งานได้ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสำหรับทันตแพทย์โดยเฉพาะ ..ดูข้อมูล

 

Patch รายการยาสำหรับคลินิคทั่วไป

คำแนะนำ:   เป็นรายการยาสำหรับกรณีที่คลินิคบางแห่งไม่ต้องการคีย์ยาเข้าคลังยา แต่ต้องการนำรายการยาที่บริษัทฯเตรียมไว้ให้ซึ่งมีอยู่จำนวน 700 กว่ารายการ เข้าไป และไปปรับราคาและจำนวนภายหลัง ทำให้สะดวก รวดเร็ว ซึ่งรายการยาทั้งหมดเป็นรายการยาที่ได้รับจากคลินิคทั่วไปที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้ มอบให้เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนแพทย์ทั่วประเทศ ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

หมายเหตุ     บางคลินิค ระบุให้บริษัทฯ ส่งซอฟต์แวร์แบบมีรายการยาให้มาพร้อม ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ชุดอัพเกรดนี้

 

Patch ลบรายการยาทั้งหมดในคลังเพื่อกรอกเอง

คำแนะนำ:   เป็นชุดลบรายการยาทั้งหมดภายในซอฟต์แวร์ กรณีที่ คลินิคบางแห่งได้ระบุให้บริษัทฯส่งซอฟต์แวร์ชุดทดลองใช้ไปและมีรายการยาภายในซอฟต์แวร์เพื่อทดลองใช้ แต่เมื่อได้ทำการซื้อชุดใช้งานจริงไป ต้องการจะลบรายการยาทั้งหมดเพื่อทำการกรอกใหม่ การลบทีละตัวจะทำให้เสียเวลา ดังนั้น ชุดลบรายการยาจึงทำให้สะดวก รวดเร็ว

หมายเหตุ     การลบนี้จะข้อมูลที่มีอยู่ในคลังยาทั้งหมด   ดังนั้น แพทย์ต้องระวังว่าไม่มีข้อมูลที่สำคัญภายในคลังยานี้

 

Patch เซ็ตค่าการเข้าใช้งานซอฟต์แวร์

คำแนะนำ:   เป็นชุดลบผู้ใช้ที่ค้างอยู่ในเครื่องแม่ข่าย ในกรณีที่ไฟดับ หรือ เครื่องแม่ปลั๊กหลุด และ ดับไป ทำให้มีผู้ใช้ค้างอยู่ในหน่วยการบันทึกการเข้าใจ  ดังนั้น เมื่อเปิดเครื่องแม่ข่าย และล๊อกอินเข้ามาใหม่ เครื่องจะแจ้งว่า มีผู้ใช้งานครบแล้ว  ดังนั้น หากพบกรณีเกิดขึ้น แพทย์นำ patch นี้ มาแก้ไข เพื่อลบรายการผู้ใช้ค้างอยู่ในเครื่อง เมื่อเสร็จแล้วก็จะสามารถล๊อกอินเข้าเครื่องได้เช่นเดิม

 

บัญชียาหลักแห่งชาติ 2547

คำแนะนำ:   เป็นรายการบัญชียาหลังแห่งชาติปี 2547 ในรูปไฟล์ Excel สำหรับแพทย์ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

 

 

 
 


 

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 

 

 


ความประทับใจที่ได้รับจากผู้ใช้

" ใช้เฉพาะส่วนของบัตรคนไข้ ก็คุ้มแล้วครับ  ค้นหาง่าย และ สะดวกในการเก็บข้อมูล  รวดเร็วจริงๆครับ ทีมงานทำได้ดีจริงๆครับ"

" ขอชมว่า โปรแกรมออกแบบมาดีมากครับ ราคาสูงกว่าเจ้าอื่น แต่คุ้มและดีสำหรับการลงทุนระยะยาวครับ "

" ผมลองใช้แผ่นทดลองแล้วชอบมาก ที่ดีคือ ส่งแผ่นทดลองใช้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ "

" ผมชอบตรงระบบการค้นหาบัตร แต่ก่อนค้นหากว่าจะเจอ เดี๋ยวนี้แค่พิมพ์ชื่อตัวอักษรตัวแรก ก็ได้แล้ว สะดวก รวดเร็วจริงๆ "

" โปรแกรมออกแบบสวยงาม และเป็นระเบียบดีมาก ใบรับรองแพทย์ และ ระบบนัดคนไข้ ดีมากๆ ครับ "

" ก่อนซื้อก็เปรียบเทียบราคาและประสิทธิภาพกับบริษัทอื่น สุดท้ายก็เลือกที่ สมาร์ทคลินิก เพราะมีให้ครบและคุ้มค่ากว่า "

" การบริการดีมากครับ ปรับฟังก์ชั่นให้เพิ่ม และ แก้ไขปัญหาให้อย่างดีเยี่ยมครับ"

"ตอนแรกก็ไม่อยากใช้เพราะเข็ดมากับหลายบริษัทฯ แต่เมื่อมาดูในเว็บแล้วประทับใจเรื่องการบริการและเขาปรับให้ตามความต้องการเราโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม บางแห่งเป็นบั๊กโปรแกรมตัวเองแท้ๆ จะให้ลูกค้าจ่ายเงินค่าแก้ไข ผมงงเลย"

"ระบบการจ่ายยาเร็วและสะดวกดีมากๆ ครับ เคยใช้ของบริษัทฯอื่นเสียเวลาและไม่สะดวกเหมือนสมาร์ทคลินิกครับ ตอนนี้คล่องแล้วช่วยงานคลินิกผมได้มากๆเลยครับ"

วิธีการอัพเกรด  ดูรายละเอียด.....


 

ซอฟต์แวร์สมาร์ทดรักสโตร์สามารถใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทดรักสโตร์สามารถใช้ร่วมกับลิ้นชักอัตโนมัติได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทดรักสโตร์สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือได้หลากหลายและปรับสติกเกอร์ยาและใบเสร็จต่างๆ ได้

 
 

 


Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2009