ระยะเวลาในการติดตั้ง

(กรณีมี Automate เครื่องเดียวหรือเครื่องที่เรามีเซ็ตไว้ในซอฟต์แวร์แล้ว)

Database MySql

ระยะเวลาในการติดตั้ง   1-3 วัน

 

 

ระยะเวลาในการติดตั้ง (กรณีมี Automate เครื่องเดียวหรือเครื่องที่เรามีเซ็ตไว้ในซอฟต์แวร์แล้ว)

Database MySql

ระบบ Checkup (โปรแกรมตรวจสุขภาพ)

ระยะเวลาในการติดตั้ง   3-5 วัน

 

 

ระยะเวลาในการติดตั้ง (กรณีมี Automate เครื่องเดียวหรือเครื่องที่เรามีเซ็ตไว้ในซอฟต์แวร์แล้ว)

Database MySql

ระบบ Checkup (โปรแกรมตรวจสุขภาพ)

ระบบเชื่อมต่อกับระบบโรงพยาบาล (HIS)

ระยะเวลาในการติดตั้ง   5-10 วัน

   

 

CPU  Dual Core or higher

Ram 1 Gb or higher

HDD  250 Gb or higher

OS Windows XP 32-bit 

 

 

CPU  Dual Core or higher

Ram 1 Gb or higher

HDD  250 Gb or higher

OS Windows XP 32-bit

 

 

CPU  Dual Core or higher

Ram 1 Gb or higher

HDD  250 Gb or higher

OS Windows XP 32-bit

 

   
         

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

สถิติ Lab Request.

รายงานสถิติรายการตรวจวิเคราะห์

รายงานสถิติรายการตรวจวิเคราะห์ (แยกกลุ่ม)

รายงานสถิติเวลาการตรวจวิเคราะห์ (Turn Around Time)

รายงานสถิติการบันทึกผล การยืนยันผล

รายงานสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจวิเคราะห์

รายงานตรวจสุขภาพ

รายงานแยกบุคคล

รายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์

 

 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

สถิติ Lab Request.

รายงานสถิติรายการตรวจวิเคราะห์

รายงานสถิติรายการตรวจวิเคราะห์ (แยกกลุ่ม)

รายงานสถิติเวลาการตรวจวิเคราะห์ (Turn Around Time)

รายงานสถิติการบันทึกผล การยืนยันผล

รายงานสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจวิเคราะห์

รายงานตรวจสุขภาพ

รายงานแยกบุคคล

รายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์

รายงานแยกบุคคล

รายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์

รายงานผู้ป่วย PCU

 

 

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

สถิติ Lab Request.

รายงานสถิติรายการตรวจวิเคราะห์

รายงานสถิติรายการตรวจวิเคราะห์ (แยกกลุ่ม)

รายงานสถิติเวลาการตรวจวิเคราะห์ (Turn Around Time)

รายงานสถิติการบันทึกผล การยืนยันผล

รายงานสถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจวิเคราะห์

รายงานตรวจสุขภาพ

รายงานแยกบุคคล

รายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์

รายงานแยกบุคคล

รายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์

รายงานผู้ป่วย PCU

  •  รายงานแยกบุคคล

  • รายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะห์

 


 

 Others Compatible Automatic Laboratory Device
  • CBC Orphee  Serial Mythic 18
  • Chemistry serum Biotecnica  Italy BT 2000 Plus
  • Blood Gas Electrolyte Siemens RapidLab 348

 

 

 

 

Compatibility Automate List

 

Type Name Series Company Setting Time
CBC   Mythic 18 Mythic 18 Orphee  3 วัน
  Mek-640 Mek-640    
  CELL-DYN   Abbott Laboratory 3 วัน
  BC-5800 BC-5800 S.E. Supply 3 วัน
  BC-5380 BC-5380 S.E. Supply 3 วัน
  BC-5300 BC-5300 S.E. Supply 3 วัน
  BC-5200 BC-5200 S.E. Supply 3 วัน
  BC-3200 BC-3200 S.E. Supply 3 วัน
  BC-1800 BC-1800 S.E. Supply 3 วัน
  BC-2800 BC-2800 S.E. Supply 3 วัน
  Pentra 60   Horiba 2 วัน
  Pentra 80   Horiba 2 วัน
  Sysmex XS series 800i,1000i Meditop 2 วัน
  Sysmex XT series 2000i,4000i Meditop 2 วัน
         
         
Chemistry serum  BT 2000 Plus BT 2000 Plus Biotecnica  Italy 3 วัน
  ILAB Taurus ILAB Taurus S.E. Supply  
  ILAB650 ILAB650 S.E. Supply 2 วัน
  SAT450 SAT450 S.E. Supply 2 วัน
  LIASYS II LIASYS II S.E. Supply 2 วัน
  ILab Aries ILab Aries S.E. Supply 2 วัน
  Humastar600 Humastar600 S.E. Supply 2 วัน
  Kone 60     2 วัน
  AU400-640 AU400-640 E For L 2 วัน
  iLAB2     3 วัน
  iLAB5     3 วัน
         
Immunoassay AXSYM   Abbott Laboratory 2 วัน
  Elecsys 2011, 2012, E411 Roche Diagnostic 2 วัน
  Access2   P C L 2 วัน
  Architech series   Abbott Laboratory 2 วัน
  DxI 800   P C L 2 วัน
  AIA-360   S.E. Supply 2 วัน
         
Urine Automate Mission U500     2 วัน
  Mission U120     2 วัน
  Urometer 120     2 วัน
  Urometer 720     2 วัน
  H-300 DiruiH300   2 วัน
  CLINITEK   Meditop 2 วัน
  Urine AnyScan     2 วัน
  Urine ARKRAY     2 วัน
  UriScan UriScan   2 วัน
  UF-500i UF-500i Meditop 2 วัน
         
Electrolyte Automate GASTAT 602i   S.E. Supply 2 วัน
  Nova4   Meditop 2 วัน
  In4Lyte     2 วัน
  i-Lyte_687   S.E. Supply 2 วัน
  RapidLab 348 RapidLab 348 Siemens 3 วัน
         
HbA1C HbA1C D-10     2 วัน
  G8-HbA1C G8-HbA1C S.E. Supply 2 วัน
  HA8160   P C L 2 วัน
         
 
Home | About Us | Products | Download | Web board | FAQ | How to order | Contact Us
©Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2011