SmartVet-C ::: Veterinary Clinic Management System
Home Introduction Product Download Webboard How to order Contact us
 

SmartVet-C

 

     SmartVet-C  เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบเพิ่มเติมจาก SmartVet 4.0 โดย

ห้องตรวจรักษา (Clinic)โดยเฉพาะ มีส่วนของการสั่งยา สั่งหัตถการ  สั่งแล็บ และลงบันทึกการรักษาต่างๆ 
การรับตัวสัตว์
(Admit) 
การให้บริการอาบน้ำ-ตัดขน (Grooming)

   โดยทั้ง 3 ส่วน  สามารถส่งข้อมูลมาให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางคิดค่าใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว และ แพทย์จะมีประวัติการรักษาสัตว์แต่ละตัว ของแต่ครั้งที่เข้ามารักษา  ระบบสามารถเชื่อมต่อเป็นแบบเน็ตเวริค์ เพื่อใช้งานหลายห้องตรวจแบบโพลีคลินิก และ เพ็ทชอป  การออกแบบยังคงมุ่งเน้นการใช้งานง่าย การวางหน้าจอเป็นระบบและมีระเบียบในการใช้งาน  มีการแสดงข้อมูลการขายอย่างครบถ้วน    มีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ เช่น การชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต, บัตรสมาร์ทเพริ์ส  การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ฉลากสินค้า เครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จ เครื่องอ่านบาร์โค้ด, ระบบการเช็คการเปิดปิดลิ้นชักอัตโนมัติ, ปรับปรุงเรื่องคลังสินค้า, เพิ่มเติมระบบรายงาน, พัฒนาและปรับปรุงระบบรหัสสินค้าและยา และ การสั่งซื้อ, เพิ่มความรวดเร็วและง่ายในการใช้งานมากขึ้น, การจัดโปรโมชั่นแบบแยกแต่ละชนิดหรือแบบเหมาโหล, การเพิ่มระบบรองรับการเชื่อมต่อระหว่างสาขาด้วยระบบออนไลน์ (IP-TO-IP) โดยไม่จำเป็นมีเซริฟเวอร์ให้สิ้นเปลือง   ทีมงานได้ทำการพัฒนาการเชื่อมต่อกับข้อมูลเดิมกับข้อมูลใหม่อย่างลงตัว ทำให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดชุดอัพเกรดไปปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่เดิมได้ฟรี และใช้งานต่อได้ทันที   นอกจากนี้  ทีมงานได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการเรียกว่า SmartRemote  และ SmartTraining    โดย SmartRemote  เป็นระบบการแก้ไขปัญหาของซอฟต์แวร์ผ่านระบบรีโมทคอนโทรลทางไกล  ทำให้ฝ่ายเทคนิคสามารถดึงหน้าจอของผู้ใช้มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  สามารถแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์ได้แบบทันทีโดยที่ท่านไม่ต้องรอการแก้ไขให้เสียเวลา ทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางได้อีกด้วย  SmartTraining   เป็นระบบการสอนและอบรมผู้ใช้งานผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้สอนและผู้ใช้งานจะดูหน้าจอเดียวกัน และฟังเสียงทางโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลและสั่งซื้อซอฟต์แวร์ทางไปรษณีย์ ที่ไม่มีโอกาสได้รับการอบรมโดยตรงจากบริษัทฯ    ทีมงานได้วางแผนการพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ที่ได้รับการแนะนำจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ  นำมาพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ให้ตอบสนองการใช้งานมากที่สุด  แต่ใช้งานง่ายที่สุด

      ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาเพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยให้คลินิกสัตวแพทย์และเพ็ทชอป มีระบบบริหารจัดการของตนเอง และ มีระบบการขายหน้าร้านที่สะดวก รวดเร็ว อันจะทำให้การบริหารงานในคลินิกและร้านเพ็ทชอปมีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้   ทั้งนี้รวมถึงราคาที่สมเหตุสมผล และ มีระบบการให้ได้ทดลองใช้งาน โดยไม่ต้องซื้อชุดทดลองใช้งานเหมือนซอฟต์แวร์อื่นๆ  ทำให้มีโอกาสเลือกและยังสามารถชี้แนะเพื่อให้ปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานในคลินิกสัตวแพทย์และร้านเพ็ทชอปของตนเองได้  (Tailor – Made) เป็นกรณีไปก็ได้    และยังมีระบบช่วยเหลือการใช้งานและระบบการอัพเดทข้อมูลที่ทันสมัย และ ทันเวลา เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ใช้งาน

      SmartVet-C  เป็นการพัฒนาอีกขั้นหนี่งของทีมงานที่จะช่วยทำให้คลินิกสัตวแพทย์มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

การเชื่อมต่อแบบเน็ตเวิรค์

 

 

 

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2011