SmartVet Plus ::: Veterinary Clinic Management System
Home Introduction Product Download Webboard How to order Contact us

  โมดูลการทำงาน
 
 
 
   


หน้าร้าน

ระบบขายหน้าร้านที่ทำงานได้รวดเร็วด้วยระบบ POS Express ที่ไม่ต้องกดปุ่มใดๆในการเลือกสินค้า, ระบบการขายจากรหัสสินค้า/บาร์โค้ด/ชื่อสินค้า /ฯลฯ, ระบบตั้งราคาขายได้ 5 ระดับ, พิมพ์ใบเสร็จ ได้ 3 แบบ คือ A4 / A5 / Slip , พิมพ์ฉลากสินค้าได้ทันที , พิมพ์คำแนะนำแพทย์ได้ทันที , ระบบพักการขาย/สลับลูกค้า , ระบบคืนบิล/ ยกเลิกบิล , ระบบเก็บประวัติ / แสดงประวัติ , แสดงวันหมดอายุของสินค้าและยา , แสดงยอดซื้อรวมสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้  , แสดงการซื้อครั้งล่าสุดของลูกค้าแต่ละราย 


Admit

 รับตัว- ดูอาการ เป็นโมดูลการใช้งานสำหรับรับตัวสัตว์เพื่อดูอาการหรือรับสัตว์ไว้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาล  ทั้งนี้สามารถระบุค่าการรับตัว วันที่รับตัว  และบันทึกอาการที่รับสัตว์   สามารถกำหนดระยะเวลาที่จะรับตัวได้  เมื่อถึงกำหนด หรือเจ้าของสัตว์มารับตัว ก็ให้เลือกทื่ชื่อสัตว์และเลือกปุ่ม D/C (Discharge)  เพื่อส่งตัวสัตว์ไปชำระเงินที่ด้านหน้าเคาท์เตอร์ (เวชระเบียน)   ซึ่งเจ้าของสัตว์สามารถเลือกซื้อหรือการบริการอย่างอื่นต่อได้  ระบบก็จะคิดค่าใช้จ่ายรวมให้   อ่านเพิ่มเติม


Grooming

 อาบน้ำ-ตัดขน เป็นโมดูลการใช้งานสำหรับให้บริการอาบน้ำ – ตัดขน หรือหัตถการการบริการอย่างอื่นที่คลินิกเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากการรักษา  สามารถบันทึกราคาการให้บริการ  เบอร์โทรศัพท์ สำหรับติดต่อเจ้าของสัตว์ให้มารับตัว เมื่อให้บริการเสร็จแล้ว  กดปุ่ม D/C (Discharge) เพื่อส่งชื่อสัตว์ไปยังเคาท์เตอร์หน้า(เวชระเบียน)  เพื่อชำระเงิน ต่อไป   อ่านเพิ่มเติม


ลูกค้า
ระบบเก็บข้อมูลทั่วไปของเจ้าของสัตว์ , ระบบบันทึกภาพเจ้าของสัตว์ , ข้อมูลสัตว์เลี้ยง พันธุ์สัตว์ ชนิด อายุ ฯลฯ , ระบบบันทึกภาพสัตว์เลี้ยง , ลูกค้า 1 รายมีสัตว์เลี้ยงได้หลายชนิด หลายตัว , บันทึกโรคประจำตัว , บันทึกการแพ้ยา , ประวัติการซื้อของลูกค้าแต่ละราย
, อัตราเงินปันผลสำหรับสมาชิก 


คลังสินค้า
มีรายงานสินค้าและยาสำเร็จให้พร้อมรหัส , รายละเอียดสินค้า  , ตั้งราคาขายได้ 5 ระดับ แยกตามประเภทลูกค้า , สถานที่เก็บสินค้า
, ตัวแทนผู้จำหน่าย , จำนวนที่มีได้ , กำหนดจุดสั่งซื้อเมื่อสินค้าเหลือ , ระบบเตือนก่อนยาหมดอายุ , ระบบเตือนแปลงหน่วยสินค้า
, ระบบเก็บภาพสินค้า , วิธีใช้สินค้า / ยา สำหรับพิมพ์ฉลากสินค้า , รายละเอียดเพิ่มเติม , ข้อมูลการหมดอายุ , บริหารข้อมูลยา


สั่งซื้อ/รับเข้า
ระบบสั่งซื้อ/รับเข้า  , ระบบสั่งซื้อสินค้า , ประวัติการสั่งซื้อ , เช็คราคาสินค้าออนไลน์ , ระบบรับสินค้าเข้า โดยใบสั่งซื้อและไม่มีใบสั่งซื้อ , ระบบโอน / เบิกสินค้า  


รายงาน
รายงานการขายสินค้า -เงินสด บัตรเครดิต บัตรสมาร์ทเพริร์ส , รายงานการขายสินค้าแยกตามช่วงเวลา , รายงานสินค้าขายดี แยกตามช่วงเวลา , รายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า , รายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว , รายงานการแก้ไขบิลขาย , ระบบ SmartClear ลบข้อมูลเก่า , รายงานเงินปันผลสำหรับสมาชิก , รายสินค้าคงคลัง , รายงานลูกค้า , รายงานอื่นๆ  

 

 

 
   

 

 

Service Center

Call Center: 0-2949-7806 

Software Center: www.software.worldmedic.com
Care Center: www.carecenter.worldmedic.com
Training Center: www.training.worldmedic.com

Document Center: www.document.worldmedic.com
Accessory Center: www.accessory.worldmedic.com
Support Live Chat: www.software.worldmedic.com/chat

 
คณะสัตวแพทย์ของประเทศไทย
link1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

link1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

link1 มหาวิยาลัยขอนแก่น

link1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

link1 มหาวิทยาลัยมหิดล

link1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

link1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

link1 มทร.ตะวันออก
link1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 
 
 
 

 

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2011