Home   
SOFTWARE
SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartEmail
SmartClinic


 
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     


FAQ


        

 
1 ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการอะไรได้บ้าง ?
2 หากต้องการใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดต้องทำอย่างไร ?
3 ซอฟต์แวร์นี้ใช้ต่อเป็นระบบเน็ตเวิรค์ได้หรือไม่ ?
4 อยากใช้กระดาษฉลากยาต่อเนื่อง ต้องทำอย่างไร ?
5 สเปกเครื่องคอมพิวเตอร์ควรใช้อย่างไร ?
6 หากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมฟังก็ชั่นบางส่วนให้เหมาะสมกับการใช้งานทำได้หรือไม่ ?
7 การกำหนดสิทธิ์ มีประโยชน์อย่างไร และ ทำได้อย่างไร ?
8 ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์เก็บภาพได้หรือไม่ ?
9 สามารถใช้กับกระดาษลาเบลยาแบบต่อเนื่องได้หรือไม่ ? และจะสั่งซื้อได้ที่ไหน ?
10 หากต้องการเพิ่มเติมเป็นแบบเน็ตเวิรค์ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไร ?
11 หากเคยใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นอยู่ แล้วจะมาใช้ซอฟต์แวร์นี้ จะทำได้หรือไม่ อย่างไร ?
12 หากต้องการเชื่อมต่อเป็นระบบออนไลน์ เพราะมีหลายสาขา ทำได้หรือไม่ ?
13. ปิดเครื่องแม่ข่ายโดยยังไม่ได้ปิดซอฟต์แวร์เพราะไฟดับ  ต่อมาก็เข้าใช้งานใหม่ ซอฟต์แวร์แจ้งว่า มีผู้เข้าใช้ซอฟต์แวร์ครบแล้ว อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ?

 

1.       ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้กับระบบปฏิบัติการอะไรได้บ้าง ?

ตอบ  ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้งานได้กับ  XP  / Vista / 7


 2.       หากต้องการใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดต้องทำอย่างไร ?

ตอบ   ซอฟต์แวร์นี้สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องใส่ไดรเวอร์ใดๆ เพิ่มเติมอีก เป็นระบบ Plug & Play


3.       ซอฟต์แวร์นี้ใช้ต่อเป็นระบบเน็ตเวิรค์ได้หรือไม่ ?

ตอบ   ได้ไม่มีปัญหา เพราะซอฟต์แวร์นี้ได้ออกแบบมาสำหรับการอัพเกรดเพื่อเชื่อมต่อเป็นเน็ตเวิรค์  โดยฐานข้อมูลของคนไข้สามารถทำงานต่อได้ทันที ทำให้ประหยัดเวลาในการที่ไม่ต้องโอนถ่ายข้อมูล  ซึ่งคลินิกต่างๆ เมื่อมีการเพิ่มขนาดหรือเพิ่มห้องตรวจก็สามารถเพิ่มเติมเชื่อมต่อแบบเครื่องเดียวให้เป็นแบบเน็ตเวิรค์ได้  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ระบบให้และรับวางระบบให้เสร็จ  จนสามารถใช้งานได้


 4.       อยากใช้กระดาษฉลากยาต่อเนื่อง ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ   เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับแพทย์ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์นี้   บริษัทฯได้จัดทำฉลากยาต่อเนื่องไว้ให้เหมาะสมกับการใช้งานกับซอฟต์แวร์นี้  ดังนั้น คลินิกต่างๆ สามารถสั่งซื้อได้จากบริษัทฯ รวมถึง อุปกรณ์การใช้งานอื่นๆ เช่น ลิ้นชักอัตโนมัติ  เครื่องอ่านบาร์โค้ด  เครื่องพิมพ์   เป็นต้น

LQ300++

ข้อดี - ข้อเสีย

ข้อดี
 • ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับเครื่องเลเซอร์
 • ผ้าหมึกราคาถูก
 • พิมพ์กระดาษได้หลายขนาด A4 A5 กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ
 • ทนทานไม่ล้าสมัย

ข้อเสีย

 • พิมพ์เสียงดัง ไม่เหมาะสำหรับคลินิกที่อยู่ในห้าง หรือต้องการความเงียบ
 • พิมพ์บาร์โค้ดได้แต่ยิงจากเครื่องยิงไม่ได้เพราะไม่ชัดพอ
 • พิมพ์ช้า ในกรณีที่มีการจ่ายยามาก จะพิมพ์แบบกวาด
TSC245++

ข้อดี - ข้อเสีย

ข้อดี
 • พิมพ์เงียบ เหมาะสำหรับคลินิกที่อยู่ในห้าง หรือต้องการความเงียบ
 • พิมพ์บาร์โค้ดได้ชัดเจน และยิงจากเครื่องยิงได้
 • พิมพ์เร็ว  ในกรณีที่มีการจ่ายยามาก จะทันใจ ทันเวลา

ข้อเสีย

 • ราคาแพงกว่าเครื่องดอทเมทริกซ์
 • ผ้าหมึกราคาสูงกว่า
 • พิมพ์กระดาษได้เฉพาะกระดาษสติกเกอร์หรือฉลากยาเท่านั้น
 • ทนทาน

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Accessory  >>>>>

 5.       สเปกเครื่องคอมพิวเตอร์ควรใช้อย่างไร ?

ตอบ   สเปกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับซอฟต์แวร์นี้  กำหนดอย่างต่ำควรเป็นเครื่อง Pentium IV990 Mhz และ RAM 512 MB ซึ่งหากต้องการให้เร็วขึ้น ก็เพิ่มสเปกเครื่องและ RAM ได้ ซึ่งในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาถูกลงมาก ในบางคลินิกที่ใช้เครื่อง MAC ท่านสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัทได้โดยใช้ซอฟต์แวร์อื่นช่วยเพื่อให้สามารถรันวินโดว์บนเครื่อง MAC ได้ เช่น VMWARE / BOOTCAMP / PARALELL

Windows MAC

 6.       หากต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมฟังก็ชั่นบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถทำได้หรือไม่ ?

ตอบ   ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการค้นคว้าและออกแบบมาโดยเก็บข้อมูลมาสร้างเป็นฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปในคลินิก หากต้องการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นที่นอกเหนือจากที่มีอยู่  ก็จะต้องเป็นระบบปรับแต่งเพิ่มเติม (Tailor-Made) ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม   แต่หากบางส่วนที่ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มเติมหรือเสริมขึ้นเพื่อให้ซอฟต์แวร์สมบูรณ์มากขึ้น  ทางบริษัทฯ จะนำขึ้นไปไว้ที่เว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดมาอัพเดทซอฟต์แวร์ของตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ


 7.       การกำหนดสิทธิ์ มีประโยชน์อย่างไร และ ทำได้อย่างไร ?

ตอบ     ระบบบริหารงานภายในคลินิค ในบางครั้งแพทย์เองต้องการจำกัดสิทธิ์เจ้าหน้าที่ หรือแพทย์ท่านอื่นๆ ให้มีสิทธิ์ในการเข้าดูข้อมูลได้บางส่วน เนื่องจากข้อมูลบางอย่างแพทย์ผู้ที่บริหารคลินิค ไม่ต้องการเปิดเผยให้กับบุคคลภายอื่นทราบ ดังนั้น ระบบซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิก จึงได้ทำระบบการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละท่านได้ โดยผู้ที่เข้าใช้ที่มี Username ต่างๆ จะมีสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไม่เหมือนกันได้ เช่น เจ้าหน้าที่หน้าห้อง มีสิทธิ์เข้าใช้เพียง "คนไข้" และ "ค่ารักษา" เท่านั้น  ซึ่งการกำหนดสิทธิ์แบบนี้ ทำได้อย่างง่ายๆ ดังรูป นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังได้มีระบบบันทีกการเข้าใช้งานของ user แต่ละรายได้ ทั้งเวลาเข้า และออก ทำให้ผู้บริหารสามารถติดตามหรือควบคุมการทำงานคลินิคได้เป็นอย่างดี ระบบการจำกัดสิทธิ์นี้ เป็นฟังก์ชั่นหนึ่ง ของซอฟต์แวร์ สมาร์ทคลินิก ที่ได้จำลองแบบมาจากระบบบริหารโรงพยาบาลที่จำกัดสิทธิ์ในแต่ละแผนก ซึ่งเราได้ย่อส่วนและนำมาบรรจุไว้ภายในซอฟต์แวร์นี้แล้ว


 8.       ซอฟต์แวร์นี้สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์เก็บภาพได้หรือไม่ ?

ตอบ   ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิกถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์เก็บภาพ (สมาร์ทอิมเมจ) ได้ 100%  โดยหากท่านที่ใช้ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิกเวอร์ชั่น 3.0  ซอฟต์แวร์เก็บภาพจะรวมอยู่ในหน้า ตรวจรักษา ทันที(Plug-in)  หรือหากเป็นสมาร์ทคลินิก เวอร์ชั่น 4.0 ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับ SmartImage 3.0 Plus ได้


คลิกเพื่อศึกษาข้อมูล SmartImage 3.0 Plus>>>


 9.        สามารถใช้กับฉลากยาแบบต่อเนื่องได้หรือไม่ ? และจะสั่งซื้อได้ที่ไหน ?

ตอบ   นอกจากระบบรายงานผลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  สมาร์ทคลินิกยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบการ Label ยาแบบต่อเนื่อง โดยใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix เพื่อความสะดวกให้กับแพทย์ผู้ตรวจและเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ต้องเสียเวลาเขียนบนซองยา และ ป้องกันความผิดพลาดของข้อมูลได้เป็นอย่างดี  กระดาษ Label ยาแบบต่อเนื่องนี้ บริษัทฯ ได้สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลและขนาดของซองยาและขวดยา ของแพทย์ ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป และมีรายละเอียดต่างๆ ที่แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้เอง   กระดาษต่อเนื่อง คลินิคที่ใช้ซอฟต์แวร์นี้ สามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดส่งให้ฟรี โดยไม่คิดค่าจัดส่ง เพื่อบริการสำหรับคลินิคทั่วประเทศ


 10.    หากต้องการเพิ่มเติมเป็นแบบเน็ตเวิรค์ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไร ?

ตอบ    หากต้องการเพิ่มเติมเป็นแบบเน็ตเวิรค์ บริษัทฯจะคิดค่าเชื่อมต่อ โดยคิดต่อเครื่องซึ่งค่าใช้จ่ายจะไม่สูงกว่าการซื้อแบบแยก  ดังนั้น แนะนำสำหรับแพทย์ที่วางแผนว่าในอนาคตอันใกล้จะมีการขยายคลินิก ก็แนะนำให้ซื้อเป็นแบบเน็ตเวิรค์ไว้ก่อนเลยจะดีกว่า


 11.    หากเคยใช้ซอฟต์แวร์ตัวอื่นอยู่ แล้วจะมาใช้ซอฟต์แวร์นี้ จะทำได้หรือไม่ อย่างไร ?

ตอบ   บริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากแพทย์ผู้ใช้จะเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์นี้  โดยทีมงานโปรแกรมเมอร์จะทำการตรวจสอบและทำการดึงข้อมูลเก่าของคนไข้ในโปรแกรมตัวเก่ามาเพื่อให้ใช้งานกับซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิกให้  ซึ่งบางส่วนอาจดึงได้ไม่หมดเพราะข้อมูลที่แตกต่างกัน  แต่จะให้คำแนะนำ และ หากข้อมูลมีเป็นจำนวนมาก ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการกรอกข้อมูลให้ใหม่ ในกรณีที่ดึงข้อมูลมาไม่ได้เลย  ซึ่งทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์และให้คำแนะนำจนสามารถใช้งานได้


 12.    หากต้องการเชื่อมต่อเป็นระบบออนไลน์ เพราะมีหลายสาขา ทำได้หรือไม่ ?

ตอบ   ได้ไม่มีปัญหา เพราะซอฟต์แวร์นี้ ใช้ระบบฐานข้อมูลเป็น my SQL ซึ่งเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแบบออนไลน์และรับส่งข้อมูลกับคลินิกสาขาย่อยในแต่ละแห่งได้  เช่น ข้อมูลคนไข้ในแต่ละสาขา, ข้อมูลรายได้, ข้อมูลยา ฯลฯ ที่จะต้องส่งมารวมไว้ที่คลินิกแม่ข่าย ซึ่งบริษัทฯ จะทำการเขียนซอฟต์แวร์แบบออนไลน์เชื่อมต่อให้ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้


13.  ปิดเครื่องแม่ข่ายโดยยังไม่ได้ปิดซอฟต์แวร์เพราะไฟดับ  ต่อมาก็เข้าใช้งานใหม่ ซอฟต์แวร์แจ้งว่า มีผู้เข้าใช้ซอฟต์แวร์ครบแล้ว อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ?

ปกติซอฟต์แวร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปจะมีการล๊อกผู้เข้าใช้ไว้ตามลิขสิทธิ์ที่ผู้ใช้ซื้อไปใช้  เช่น เมื่อกำลังใช้งานซอฟต์แวร์อยู่เครื่องแม่ข่ายจะถูกบันทึกว่า มีเครื่องลูกข่าย 1 เครื่องกำลังล๊อกอินเข้ามาใช้งานอยู่ ซึ่งหากเป็นซอฟต์แวร์แบบ 2 เครื่อง (Network 2 เครื่อง) ก็จะล๊อกไว้ว่า  อนุญาตให้มีเครื่องลูกข่ายเข้ามาเชื่อมได้ 1 เครื่อง  ดังนั้น  หากมีกรณีที่เครื่องแม่ข่ายปิดกะทันหัน เช่น ไฟดับ  ทำให้ซอฟต์แวร์เครื่องแม่ข่ายยังไม่ได้ลบการล๊อกอินออก ทำให้การบันทึกผู้ใช้ยังค้างอยู่ในซอฟต์แวร์แม่ข่าย  เมื่อเปิดเครื่องแม่ข่ายขึ้นมาใหม่  ทำให้เครื่องแม่ข่ายแจ้งว่า มีผู้เข้าใช้ครบแล้ว 

 Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 

จุดเด่น
SmartClinic

กำหนดสิทธิ์ของการใช้งาน
พิมพ์ฉลากยาแบบต่อเนื่อง
ข้อมูลยาสำเร็จรูป
ใบรับรองแพทย์ 2 แบบ
ข้อมูลการตรวจรักษาสำเร็จรูป 

 Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2010