หน้าหลัก การติดตั้ง เลือกติดตั้ง อุปกรณ์ใช้ร่วม คู่มือการใช้งาน สั่งซื้อ ติดต่อ-สอบถาม
 

 

การติดตั้ง

  1. กรณีแผ่น CDROM

  2. กรณีไฟล์ดาวน์โหลดชุดทดลองใช้งาน 30 วัน

ขั้นตอนการติดตั้ง

กรณีแผ่น CDROM

  1. นำแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ใส่ในช่องซีดีรอมของคอมพิวเตอร์

  2. เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการอ่านแผ่นโดยอัตโนมัติ ขึ้นเมนูให้เลือก

  3. ซอฟต์แวร์จะเริ่มต้นทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

กรณีไฟล์ดาวน์โหลดชุดทดลองใช้งาน 30 วัน

  1. Double Click ไฟล์ setup.exe

  2. เครื่องคอมพิวเตอร์จะรันหน้าต่างการติดตั้งให้ กด next ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้น

  3. รีสตาร์ทเครื่อง และ ล๊อกอินเข้าใช้งานได้ทันที   ระยะเวลาทดลองใช้ 30 วัน นับจากวันที่ติดตั้งแล้ว

   หมายเหตุ    การติดตั้งระบบจะเริ่มบันทึกซอฟต์แวร์ลงในเครื่อง ใช้เวลาประมาณ 3 นาที  เมื่อเสร็จแล้วจะแสดง Finish กดปุ่มนี้ การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์      ซอฟต์แวร์จะสร้างไอคอนที่หน้าเดสก์ทอป ดังรูป  ระบบจะถามว่าต้องการรีสตาร์ทเลยหรือเปล่า?  ให้ตอบ YES เพื่อ ให้รีสตาร์ท  Windows เพื่อให้ซอฟต์แวร์และ Windows ปรับค่าต่างๆ ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการติดตั้งเพียง  5 นาที
   
   
   

หมายเหตุ

ท่านสามารถเลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้ที่  www.accessory.worldmedic.com
ท่านสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตได้ที่  www.mbmed.worldmedic.com
ท่านสามารถเลือกซื้อซอฟต์แวร์และเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ที่  www.mbmed.worldmedic.com

 

   
 

 

 

 

Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2010