หน้าหลัก การติดตั้ง เลือกติดตั้ง อุปกรณ์ใช้ร่วม คู่มือการใช้งาน สั่งซื้อ ติดต่อ-สอบถาม
 

 

ข้อมูลในแผ่นซีดีรอม

 เมื่อได้รับแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์แล้ว  ให้ท่านใส่แผ่นซีดีรอมเข้าไปในเครื่องอ่านซีดีรอม   เครื่องจะทำการอ่านแผ่นและโหลดโปรแกรมเมนูแบบอัตโนมัติ 
 ดังรูป  (ท่านไม่ต้องกดปุ่มใดๆ เมื่อใส่แผ่นเข้าไปแล้ว เพราะแผ่นจะเป็นระบบ
Auto Run)

 • ·         Bar Code Installation  หมายถึง   ต้องการติดตั้งระบบบาร์โค้ดลงในเครื่อง ซึ่งโดยปกติไม่ต้องติดตั้งแล้วเพราะซอฟต์แวร์ได้ทำการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติแล้ว 
  หากเพียงแต่บางครั้งการใช้งานกับเครื่องพิมพ์บางชนิดที่ไม่สามารถพิมพ์บาร์โค้ดออกไม่ได้เท่านั้น

 • ·         Software Installation   หมายถึง  กดเพื่อเริ่มติดตั้งซอฟต์แวร์  จะแสดงเมนูให้ติดตั้งตามลำดับขั้นตอน  4 ขั้นตอน  คือ

 • o   Install .NET Framework 2.0

 • o   Install Microsoft SQL Server 2005 Express

 • o   Install SmartClinic  AIO

 • o   Install Microsoft SQL Server Management Studio

 • ·         User Manual   หมายถึง  คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ MS Word, PDF, HTML

 • ·         Training VDO  หมายถึง  วิดีโอสอนการใช้งานซอฟต์แวร์

 • ·         Contact us       หมายถึง  ที่อยู่บริษัทฯ และเบอร์โทรศัพท์  โทรสาร

การติดตั้ง

     แผ่นซอฟต์แวร์ที่ท่านได้รับจะประกอบด้วย  3 ส่วนคือ

1.       แผ่น ซอฟต์แวร์   SmartClinic Nice AIO

2.       คู่มือการใช้งานแบบต่างๆ

3.       VDO ช่วยสอนการใช้งานซอฟต์แวร์

ขั้นตอนการติดตั้ง

1.       นำแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ใส่ในช่องซีดีรอมของคอมพิวเตอร์

2.       เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการอ่านแผ่นโดยอัตโนมัติ ขึ้นเมนูให้เลือก

กด Software Installation เพื่อเริ่มติดตั้งซอฟต์แวร์  จะแสดงเมนูให้ติดตั้งตามลำดับขั้นตอน  4 ขั้นตอน  คือ

a.       Install .NET Framework 2.0

b.       Install Microsoft SQL Server 2005 Express

c.       Install SmartClinic  AIO

d.       Install Microsoft SQL Server Management Studio

ให้ทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้นทั้ง  4 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนที่ 3 (การติดตั้งซอฟต์แวร์ SmartClinic Nice AIO) จะมีขั้นตอน ดังนี้

การติดตั้ง

 1. กรณีแผ่น CDROM

 2. กรณีไฟล์ดาวน์โหลดชุดทดลองใช้งาน 30 วัน

ขั้นตอนการติดตั้ง

กรณีแผ่น CDROM

 1. นำแผ่นซีดีรอมซอฟต์แวร์ใส่ในช่องซีดีรอมของคอมพิวเตอร์

 2. เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการอ่านแผ่นโดยอัตโนมัติ ขึ้นเมนูให้เลือก

 3. ซอฟต์แวร์จะเริ่มต้นทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

กรณีไฟล์ดาวน์โหลดชุดทดลองใช้งาน 30 วัน

 1. Double Click ไฟล์ setup.exe

 2. เครื่องคอมพิวเตอร์จะรันหน้าต่างการติดตั้งให้ กด next ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้น

 3. รีสตาร์ทเครื่อง และ ล๊อกอินเข้าใช้งานได้ทันที   ระยะเวลาทดลองใช้ 30 วัน นับจากวันที่ติดตั้งแล้ว

   หมายเหตุ    การติดตั้งระบบจะเริ่มบันทึกซอฟต์แวร์ลงในเครื่อง ใช้เวลาประมาณ 3 นาที  เมื่อเสร็จแล้วจะแสดง Finish กดปุ่มนี้ การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์      ซอฟต์แวร์จะสร้างไอคอนที่หน้าเดสก์ทอป ดังรูป  ระบบจะถามว่าต้องการรีสตาร์ทเลยหรือเปล่า?  ให้ตอบ YES เพื่อ ให้รีสตาร์ท  Windows เพื่อให้ซอฟต์แวร์และ Windows ปรับค่าต่างๆ ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการติดตั้งเพียง  5 นาที
   
   
 

 

 
ขั้นตอนการ Restore Database Clinic Nice AIO

เพื่อสร้างฐานข้อมูลสำหรับซอฟต์แวร์

ขั้นตอนการ Restore Database Clinic Nice AIO

1.       หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำการเปิดโปรแกรม SQL Server Management Studio Express โดยไปที่ Start Menu>>> Microsoft SQL Server 2005>>> Server Management Studio Express ดังรูป

2.       เมื่อเปิดโปรแกรม SQL Server Management Studio Express ขึ้นมาแล้ว ระบบจะให้ทำการ Set ค่า ในการเข้าใช้งาน

Server name
ให้ทำการเลือกจาก List โดยเลือกเป็น    ชื่อเครื่อง  \SQLEXPRESS
Authentication: เลือกเป็น SQL Server Authentication
Login: กรอกเป็น sa                               Password:  เป็น wmd
เลือก ติกหน้า Remember password   จากนั้นกดปุ่ม Connect
จะทำการเข้าสู่หน้าโปรแกรมดัง

3.       ทำการสร้าง database เพื่อมาทำการรองรับการ restore ดังนี้

a)       คลิกขวาที่  Database เลือก New database

 

                                       รูปที่ 3

b)      โปรแกรมจะทำการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้ทำการกรอกชื่อ Database เป็น  AIODB  จากนั้นกดปุ่ม OK

 

c)       ระบบจะทำการสร้าง Database ใหม่ชื่อ AIODB 

4.       ทำการ Restore database

a)       คลิกขวาที่ Databases  แล้วทำการเลือก Restore Database

b)      โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา Destination for Restore ให้ทำการเลือก Database ที่ต้องการ Restore คือ AIODB

c)       Source for Restore ให้ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการจะนำเข้ามา Restore  โดยเลือก From Device เพื่อทำการ Brows แล้วกดปุ่ม            โปรแกรมจะทำการเปิดหน้า Specify Backup เพื่อทำการค้นหาไฟล์ AIODB.bak สำหรับ Restore แล้วกดปุ่ม OK

d)      โปรแกรมจะเปิดหน้าจอ    เพื่อทำการเลือกไฟล์ AIODB.bak ที่จะทำการ Restore  แล้วกดปุ่ม OK

e)        จากนั้นกดปุ่ม     OK    ที่หน้าจอ Specify Backup 

 

f)         ปรแกรมจะกลับมายังหน้าจอ Restore Database   ให้ทำการ ติกเลือกที่หน้าจอ

g)      จากนั้นไปเลือก เมนู Option 

ทำการเลือก Overwrite the existing database

แล้วกดปุ่ม  OK  

5.       รอสักครู่ เมื่อทำการ Restore เรียบร้อยโปรแกรมจะแจ้งข้อความ The restore of database ‘AIODB’ completed successfully  

 

หมายเหตุ

ท่านสามารถเลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้ที่  www.accessory.worldmedic.com
ท่านสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตได้ที่  www.mbmed.worldmedic.com
ท่านสามารถเลือกซื้อซอฟต์แวร์และเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ที่  www.mbmed.worldmedic.com

 

   
 

 

 

 

Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2010