Price
    Feature
    User Manual
    FAQ
    Take a tour
 
การติดตั้งในคลินิก

More>>

การใช้งานร่วมกับ SmartClinic

More>>

 

 

   ในปัจจุบัน คลินิกด้านศัลยกรรมและความงาม มีการฟ้องร้องจากคนไข้เป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งมากจากการที่คนไข้ร้องว่า การรักษาไม่ได้ผล การรักษายิ่งทำให้คนไข้แย่ลง ไม่มีระบบติดตามการรักษาที่คนไข้สามารถมองเห็นได้ นอกจากเอกสารข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ ส่วนหนึ่งเกิดจาก ที่ผ่านมาแพทย์ไม่มีระบบติดตามการรักษาที่อยู่ในรูปแบบของภาพ มีแต่แฟ้มเอกสาร แต่คนไข้ไม่สามารถเข้าใจและรับรู้ถึงผลของการรักษาของแพทย์หรือคลินิกนั้นๆ ได้  การนำเสนอผลการรักษาแก่คนไข้ด้วยรูปภาพ จึงเป็นแนวทางใหม่สำหรับการแพทย์ไทย ที่จะช่วยทำให้คนไข้ เห็นผลการรักษาตามช่วงเวลาการักษา และ เห็นถึงผลการรักษาของแพทย์  อันเป็นการนำสู่ความเข้าใจระหว่างแพทย์กับคนไข้เป็นอย่างดี  สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนไข้กับแพทย์  ทำให้ลดการ การฟ้องร้อง การร้องเรียน ลงได้

    ระบบซอฟต์แวร์เก็บภาพทางการแพทย์ และ เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการรักษา  ที่ออกแบบสำหรับคลินิกทั่วไป คลินิกเสริมความงาม (Aesthetic Center) คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง  คลินิกศัลยกรรมพลาสติก (Plastic Surgery) คลินิกผิวหนัง (Dermatology Clinic or Skin Clinic) คลินิก Alternative Medicine  คลินิกชะลอความชรา (Anti-Aging) คลินิกปลูกผม  และโรงพยาบาลที่มีคลินิกเหล่านี้อยู่  ฯลฯ  ติดตั้งง่าย  มีความรวดเร็วในการใช้งาน ด้วยระบบฐานข้อมูล SQL Server เชื่อมต่อแบบเครื่องเดี่ยวหรือ เน็ตเวริค์ ได้ไม่จำกัดจำนวน  และสามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการเก็บภาพการรักษาผู้ป่วยได้

 

 

กดเพื่อดูภาพขยาย   กดเพื่อดูภาพขยาย
     
 
กดเพื่อดูภาพขยาย   กดเพื่อดูภาพขยาย
     
 
กดเพื่อดูภาพขยาย    
     

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


 คุณสมบัติซอฟต์แวร์
รูปแบบ ระบบซอฟต์แวร์บริหารและเก็บบันทึกภาพคนไข้สมบูรณ์แบบ
 คุณสมบัติ : ซอฟต์แวร์เก็บบันทึกภาพคนไข้สมบูรณ์แบบ ที่เก็บภาพถ่ายคนไข้ พร้อมประวัติและ คำอธิบายในแต่ละภาพได้ไม่จำกัด สามารถใช้งานร่วมกับ SmartClinic ได้อย่างสมบูรณ์ เหมาะสำหรับแพทย์ผิวหนัง, ศัลยกรรมตกแต่ง, ออร์โธ, ศัลยกรรมความงาม, คลินิคความงาม ฯลฯ ที่ต้องการเก็บภาพเพื่อบันทึกใช้งานในอนาคต เชื่อมต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดและ ระบบพิมพ์บัตรคนไข้ได้เป็นอย่างดี มีทั้งแบบ Stand-Alone และแบบเน็ตเวิรค์....
ข้อดีและประโยชน์ของโปรแกรม

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลินิกทั้งหมดห้เป็นระบบยิ่งขึ้น
- ช่วยเก็บบันทึกภาพคนไข้ประกอบการรักษาให้ดียิ่งขึ้น
- เก็บบันทึกภาพคนไข้ทั้งก่อนและหลังรักษา และนำมาแสดงให้คนไข้อื่นได้ทราบ
- เพื่อเก็บภาพคนไข้ที่ได้รับการรักษาจากคลินิคเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนไข้ดู

- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้และระบบการค้นหาที่รวดเร็ว
-
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless)
- สามารถใช้งานร่วมกับ SmartClinic ได้เป็นอย่างดี
- โปรแกรมใช้งานง่าย มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่มีสีสันสวยงาม ไม่ซับซ้อน สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- โปรแกรมสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista โดยสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง
- สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบต่อเชื่อมเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)
- ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สามารถกำหนดสิทธิ์สำหรับบุคลากรแต่ละคนในการเข้าถึงข้อมูล
ความต้องการของระบบ

- ระบบปฏิบัติการ Windows XP/ Vista / 7
- ความเร็ว CPU Pentium IV 1GHz
- หน่วยความจำ 1 GB
- ความละเอียดหน้าจอ 1024 X 768 Pixel
- ฐานข้อมูล

 

หนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ส่งขายต่างประเทศ

จุดเด่น
SmartImage 3.0 Plus

บริหารข้อมูลและเก็บประวัติคนไข้ได้เหมือน SmartClinic
เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการรักษาได้ 1-4 ภาพพร้อมกับข้อมูลแต่ละภาพ
ลงตำแหน่งการรักษาและผ่าตัดได้
นำเข้าภาพจากโฟลเดอร์  กล้องดิจิตอล และเครื่องสแกนเนอร์ได้ทันที
กำหนดชื่อกลุ่มแฟ้มภาพนำเข้าได้ เช่น ตา  หน้า เป็นต้น หรือกำหนดตามวันที่, หรือให้ซอฟต์แวร์กำหนดให้แบบอัตโนมัติ
ดูภาพเล็กและภาพต้นแบบได้ทันที
นำภาพใส่ PowerPoint  ได้ทันทีเพื่อนำเสนอการเรียนการสอน หรือ เพื่อนแนะนำคนไข้ได้
พิมพ์ภาพและรายละเอียดให้คนไข้ได้
มีรายงานสรุปจำนวนคนไข้ทั้งหมด
เลือกใช้ฐานข้อมูลได้ตามการใช้งาน
มีความเสถียรสูง รวดเร็วกว่า Access และฐานข้อมูลรองรับระบบได้ดีกว่า Access

Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2010