Home   
SOFTWARE
SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartEmail
SmartImage 3.0 Plus


 
  Main
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     
  English versionPrice

  

SmartImage 3.0 Plus
SQL Server
ราคา

15,000.-

ช่วงแนะนำพิเศษเพียง    10,000.-  เท่านั้น เมื่อซื้อพร้อม SmartClinic Nice

ประเภทการใช้งาน

คลินิคแบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งได้
1 เครื่อง
 หมายเหตุ   สามารถใช้งานร่วมกับ SmartClinic Nice ซอฟต์แวร์บริหารงานคนไข้สำหรับคลินิกผิวหนังและเสริมความงามได้เป็นอย่างดี

* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

    รายละเอียดการติดตั้งระบบ

 • ค่าติดตั้ง  (ค่าเดินทาง)

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล                       ฟรี

ต่างจังหวัดแบ่งตามเขตพื้นที่

 • ภาคกลาง , ภาคตะวันออก , ภาคตะวันตก       4,500   บาท

กรณีต้องการให้บริษัทจัดระบบ Maintenance Service Package

สิ่งที่จะได้รับ

 •  แผ่นซีดีสำหรับการติดตั้ง  1  ชุด

 • คู่มือการใช้งานของโปรแกรม  1 เล่ม

 • ใบรับประกัน  1  ปี

 หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องทำการปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม

 • อบรมการใช้งานฟรี  (ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก สำหรับต่างจังหวัด)

 • ราคาและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการประกัน

 • ทางบริษัทฯ  จะรับผิดชอบข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากโปรแกรมตลอดชีพ  โดยทางบริษัทจะทำการส่งแผ่นโปรแกรมที่แก้ไขแล้วไปให้ทางไปรษณีย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  หรือ  ดาวน์โหลดได้ทันทีที่เว็บไซต์

 • ในกรณีที่สอบถามทางโทรศัพท์  ทางบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


 Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

หนึ่งในซอฟต์แวร์ที่ส่งขายต่างประเทศ

จุดเด่น
SmartImage 3.0 Plus

บริหารข้อมูลและเก็บประวัติคนไข้ได้เหมือน SmartClinic
เปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการรักษาได้ 1-4 ภาพพร้อมกับข้อมูลแต่ละภาพ
ลงตำแหน่งการรักษาและผ่าตัดได้
นำเข้าภาพจากโฟลเดอร์  กล้องดิจิตอล และเครื่องสแกนเนอร์ได้ทันที
กำหนดชื่อกลุ่มแฟ้มภาพนำเข้าได้ เช่น ตา  หน้า เป็นต้น หรือกำหนดตามวันที่, หรือให้ซอฟต์แวร์กำหนดให้แบบอัตโนมัติ
ดูภาพเล็กและภาพต้นแบบได้ทันที
นำภาพใส่ PowerPoint  ได้ทันทีเพื่อนำเสนอการเรียนการสอน หรือ เพื่อนแนะนำคนไข้ได้
พิมพ์ภาพและรายละเอียดให้คนไข้ได้
มีรายงานสรุปจำนวนคนไข้ทั้งหมด
เลือกใช้ฐานข้อมูลได้ตามการใช้งาน
มีความเสถียรสูง รวดเร็วกว่า Access และฐานข้อมูลรองรับระบบได้ดีกว่า Access
 Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2010