Home
DOWNLOAD
 

  

        ชุดอัพเกรดสำหรับซอฟต์แวร์แต่ละตัว จะมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยทั้งจากการทำ Research & Development (R&D) และ จากคำแนะนำจากผู้ใช้งานทั่วประเทศ  ซึ่งบริษัทและทีมงานผู้พัฒนาขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำสำหรับการพัฒนาให้ซอฟต์แวร์ทุกตัวของบริษัทฯ มีความสมบูรณ์และตอบสนองการใช้งานมากที่สุด   คลิกเลือกที่ปุ่มหรือชื่อซอฟต์แวร์ เพื่อเข้าสู่ชุดอัพเกรดของซอฟต์แวร์แต่ละตัว

ขณะนี้ท่านสามารถ Add LINE ของ WorldMedic เพื่อรับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และติดต่อได้ตลอดเวลา โดยการ Add LINE ผ่าน QR CODE นี้ได้ที่นี่ทันที

 

 Product List

Product

  Update Download
  SmartDrugstore  

 

SmartDrugstore 3.0.5 Plus++ 10th - อัพเดทการอ่านบัตรประชาชนลูกค้า (สำหรับระบบที่ซื้อไม่ต่ำกว่า ปี 2555)   25 SEP 2015
SmartCard Reader Driver สำหรับใช้กับเครื่องอ่านบัตรประชาชน   25 SEP 2015
SmartDrugstore 3.0.5 Plus++ 10th ที่มีระบบจัดการยาออกขย.9N + ระบบรายงานพิเศษ   24 JUNE 2015
  SmartReport สำหรับขย.ใหม่ & ปรับปรุงขย. 11   20 AUG 2015
  SmartDrugstore 3.0.5 Plus++ 10th   21 DEC 2014
  หมายเหตุ  อัพเดทกรณีย้ายข้อมูลเก่า drgstr จากเวอร์ชั่นเก่ามาใช้ก้บเวอร์ชั่นใหม่แล้วเลือกสินค้ามาขายลงมาในรายการไม่ได้ / กรณีอัพเกรด เมื่อต่อ MA แล้วได้เวอร์ชั่นใหม่ใช้งาน

SmartBackup 1.0 for SmartDrugstore Group   3 DEC 2014
 

คู่มือมือการใช้งาน

  3 DEC 2014
 

วิดีโอการใช้งาน

  3 DEC 2014
  หมายเหตุ  ให้นำไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้แล้วที่ชื่อ 1795SmartBackup.exe ไปวางไว้ที่ C;\SmartGroup\SmartDrugstore  ล้ว เปลี่ยนชื่อให้เป็น Smartbackup.exe (ลบ 1795ออก) และให้สร้าง Shortcut มาไว้ที่ Desktop เพื่อให้กดใช้งานได้ง่ายๆ

SmartTransfer 1.0  for SmartDrugstore Group   9 OCT 2014

คู่มือมือการใช้งาน

  9 OCT 2014
SmartDrugstore 3.0.5 Plus++ 10th ใบเสร็จใหม่ที่เลขผู้เสียภาษี บังคับใช้ปี 2558 __ ตัวอย่างหน้าจอ   3 SEP 2014
  หมายเหตุ  ให้นำไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้แล้วที่ชื่อ 823SmartDrugstore.exe ไปวางไว้ที่ C;\SmartGroup\SmartDrugstore  และ เปลี่ยนให้ชื่อ (Rename) เป็น SmartDrugstore.exe เพื่อให้ทับกับตัวเก่าในโฟลเดอร์นี้ กด ยินยอมเพื่อให้ทับไฟล์เก่า
SmartDrugstore Database Update สำหรับอัพเดทฐานข้อมูลเพือให้ออกใบเสร็จแบบใหม่ได้   20 JUL 2014
  หมายเหตุ  ให้นำไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้แล้วที่ชื่อ 1020UpdateDatabase.exe ไปวางไว้ที่ Desktop ให้กด Double Click ที่ไฟล์นี้เพื่อให้รันจนเสร็จขึ้นตอน....เพื่อเพิ่มฟิลด์สำหรับออกใบเสร็จแบบใหม่ หลังจากนั้นทดสอบเปิดซอฟต์แวร์ SmartDrugstore ขึ้นมาทดลองขายเพื่อออกใบเสร็จแบบใหม่
SmartUpdate for SmartDrugstore สำหรับอัพเดทเวลาขายแล้วสินค้าไม่ตกลงมาในช่องรายการ   20 JUL 2014
SmartDrugstore Xtra  สำหรับอัพเดทใช้กับ Win7,8   20 JUL 2014
SmartDrugstore Xtra Database  สำหรับอัพเดทฐานข้อมูล (ต้องอัพเดทพร้อมด้านบน)   20 JUL 2014
         
         
หมายเหตุ  Smart-FDA สำหรับ SmartDrugstore 3.0.5 Plus++ 10th ให้เลือกวางไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ที่เดสท์ทอป เมื่อเสร็จแล้วกดเพื่อใช้งานได้เลยครับ
หมายเหตุ  ชุดอัพเกรดนี้จะเป็นไฟล์นามสกุล .exe เมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้นำไปวางแทน .exe ตัวเก่า เพื่อให้ฟีเจอร์ใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมซอฟต์แวร์บางส่วนเพื่อให้ทำงานสมบูรณ์มากขึ้น.....ขั้นตอนการดำเนินการ >>>
  SmartClinic

 

อัพเดทการ Export/Import รายการยาและสินค้า ที่คลังสินค้า > สำหรับ SmartClinic PlusX   3 DEC 2014
อัพเดทการ Export/Import รายการยาและสินค้า ที่คลังสินค้า > สำหรับ SmartClinic PlusRX   3 DEC 2014
SmartBackup 1.0 for SmartClinic Group   18 SEP 2014

คู่มือมือการใช้งาน SmartBackup 1.0

  18 SEP 2014
New Medical Cert.No.6 for SmartClinic PlusX   15 JUL 2014
New Medical Cert. No.6  for SmartClinic PP   15 JUL 2014
New Medical Cert. No.6  for SmartClinic TM   15 JUL 2014
New Medical Cert. No.6  for SmartClinic TM Plus   15 JUL 2014
New Medical Cert. No.6  for SmartClinic Xtra   15 JUL 2014
New Medical Cert. No.6  for SmartClinic Opht   15 JUL 2014
New Medical Cert. No.6  for SmartClinic Nice BPC   15 JUL 2014
New Medical Cert. No.6  for SmartClinic 5 Lite   15 JUL 2014
Finger Scan Driver... ดูรุ่นการใช้งาน   20 JUL 2014
         
หมายเหตุ  ชุดอัพเกรดนี้จะเป็นไฟล์นามสกุล .exe เมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้นำไปวางแทน .exe ตัวเก่า เพื่อให้ฟีเจอร์ใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมซอฟต์แวร์บางส่วนเพื่อให้ทำงานสมบูรณ์มากขึ้น.....ขั้นตอนการดำเนินการ >>>
  SmartClinic Nice

 

SmartBackup 1.0 for SmartClinic Nice Group   18 SEP 2014

คู่มือมือการใช้งาน SmartBackup 1.0

  18 SEP 2014
SmartClinic Nice 5.0 BPC   4 SEP 2014
  เพิ่มการนัดล่วงหน้า (สำหรับคนไข้ไม่มีประวัติ) /Export-Import รายการยา /      
หมายเหตุ  ชุดอัพเกรดนี้จะเป็นไฟล์นามสกุล .exe เมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้นำไปวางแทน C;\SmartGroup\SmartClinic Nice 5.0   เพื่อให้ฟีเจอร์ใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมซอฟต์แวร์บางส่วนเพื่อให้ทำงานสมบูรณ์มากขึ้น....
Update Database เพิ่มเติม เมื่ออัพเดทตามข้อแรกแล้ว  ให้กด Double Click จะได้ไฟล์ 3 ไฟล์ ให้นำไปวางที่ C;\mySQL\data\clnwmd  ไฟล์ที่ดาวน์โหลด กด Next จนสิ้นเสร็จสมบูรณ์   4 SEP 2014
Finger Scan Driver   20 JUL 2014
SmartClinic Nice 5.0 BPC   20 JUL 2014
SmartClinic Nice 5.0 BPC _ Time Attendant   20 JUL 2014
หมายเหตุ  ชุดอัพเกรดนี้จะเป็นไฟล์นามสกุล .exe เมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้นำไปวางแทน .exe ตัวเก่า เพื่อให้ฟีเจอร์ใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมซอฟต์แวร์บางส่วนเพื่อให้ทำงานสมบูรณ์มากขึ้น.....ขั้นตอนการดำเนินการ >>>

  SmartDentist

 

SmartDentist Lite 5.0_Setup   20 JUL 2014
SmartDentist Lite 5.0_Update   20 JUL 2014

  SmartVet 

 

SmartBackup 1.0 for SmartVet Group   18 SEP 2014

คู่มือมือการใช้งาน SmartBackup 1.0

  18 SEP 2014
SmartVet 4.0 Plus   20 JULY 2014
SmartVet - C   20 JULY 2014
SmartVet - H   20 JULY 2014 Call
หมายเหตุ  ชุดอัพเกรดนี้จะเป็นไฟล์นามสกุล .exe เมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้นำไปวางแทน .exe ตัวเก่า เพื่อให้ฟีเจอร์ใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมซอฟต์แวร์บางส่วนเพื่อให้ทำงานสมบูรณ์มากขึ้น.....ขั้นตอนการดำเนินการ >>>

  SmartImage

 

SmartImage 3.0 PLUS  

15 JAN 2010

Call

SmartImage Xtra  

1 JUNE 2011

Call

         
หมายเหตุ  ชุดอัพเกรดนี้จะเป็นไฟล์นามสกุล .exe เมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้นำไปวางแทน .exe ตัวเก่า เพื่อให้ฟีเจอร์ใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมซอฟต์แวร์บางส่วนเพื่อให้ทำงานสมบูรณ์มากขึ้น.....ขั้นตอนการดำเนินการ >>>

  SmartHospital

 

  SmartHospital DP   20 JULY 2014 Call
  SmartHospital DG   20 JULY 2014 Call
  SmartHospital Army   20 JULY 2014 Call
  SmartHospital Heart Center   20 JULY 2014 Call
  SmartHospital Cancer Center   20 JULY 2014 Call

  SmartHospital Nice

 

  SmartHospital Nice     Call
หมายเหตุ  ชุดอัพเกรดนี้จะเป็นไฟล์นามสกุล .exe เมื่อท่านดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้นำไปวางแทน .exe ตัวเก่า เพื่อให้ฟีเจอร์ใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมซอฟต์แวร์บางส่วนเพื่อให้ทำงานสมบูรณ์มากขึ้น.....ขั้นตอนการดำเนินการ >>>

 

เยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับ Global Software

หมายเหตุ

                    ซอฟต์แวร์บางตัวอยู่ในระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อบริษัทฯได้ทำการเพิ่มเติมส่วนต่างๆ แล้วจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ ไป

  

 

แผนที่บริษัท >> กดเพื่อขยาย

Support on Holidays:

MB1: 085-199-2291 (Staff):
MB2: 085-121-4151 (Staff):
MB3: 085-076-2828 (Staff):
MB4: 081-825-3501 (Staff):
MB5: 088-208-5130 (Staff):

 Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©
Copyrights WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998 - 2015