Home   
SOFTWARE
SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartEmail
SmartClinic


 
  Main
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     


 


รูปแบบ ซอฟต์แวร์สำหรับร้านคลินิกและโพลีคลินิก ออกแบบสำหรับคลินิกโดยเฉพาะ พัฒนาเพื่อคลินิกทุกประเภทและทุกขนาดสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม โดยมีเวอร์ชั่นต่างๆ ดังนี้

SmartClinic Standard
SmartClinic Professional
SmartClinic Network
SmartClinic Plus

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชั่น 3.0.5

 

- รายงานคนไข้ประกันสังคม...ดูแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มคนไข้ประกันสังคม
- ข้อมูลส่วนตัวคนไข้

- Interface ใหม่ที่น่าใช้และสะดวกกว่าเดิม มีให้เลือกหลายแบบ
- ระบบฐานข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนให้เร็วขึ้นสำหรับระบบเน็ตเวิรค์
- ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันกับระบบซอฟต์แวร์เก็บรูปภาพ
- รองรับระบบซอฟต์แวร์เก็บภาพ SmartImage ได้ทันที
- บจ.
8 บจ. 9 บจ. 10 ที่มีให้เลือกแบบอัตโนมัติหรือแบบฟอร์มเปล่า
-
ระบบช่วยเหลือและข้อมูลที่น่าสนใจ SIS
- ฯลฯ

จุดเด่น

- ใช้งานร่วมกับโปรแกรมประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องปิดโปรแกรมอันใดอันหนึ่ง
- ลดขึ้นตอนการใช้ Mouse มากที่สุด
- การส่งถ่ายข้อมูลเร็วกว่า
- มีระบบสำรองข้อมูลที่รวดเร็วและนำกลับมาใช้งานใช้ง่าย

คุณสมบัติ

ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้,ระบบบันทึกการรักษา,ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า, ICD-9, ICD-10 (มีให้ครบสมบูรณ์),พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10,สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน
ระบบเก็บข้อมูลคนไข้สมบูรณ์แบบ
ระบบส่งคนไข้ไปแต่ละห้อง
ระบบห้องตรวจที่มีข้อมูลที่เพียบพร้อม
ห้องจ่ายยาที่ใช้งานง่าย
ระบบห้องจ่ายเงิน
ระบทั้งหมดจะเห็นได้จากหน้าเดียวและแก้ไขในการเข้าใช้แต่ละคนได้
ระบบที่จำลองจากโรงพยาบาล ดังนั้น แพทย์จะคุ้นเคยเป็นอย่างดี ฯลฯ

ข้อดีและประโยชน์ของโปรแกรม

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลินิกทั้งหมดห้เป็นระบบยิ่งขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้และระบบการค้นหาที่รวดเร็ว
-
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless)
- ระบบตารางนัดหมายคนไข้, สรุปการนัดหมายคนไข้แต่ละราย
- สามารถควบคุมและตรวจสอบรายรับ-ต้นทุนของร้านยาได้รัดกุมมากขึ้น
- มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมการทำงานทั้งหมดของคลินิก (All in one)
- โปรแกรมใช้งานง่าย มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ที่มีสีสันสวยงาม ไม่ซับซ้อน สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- กำหนดราคาขายยาแต่ละตัว ปริมาณเตือนการสั่งซื้อสินค้า ฯลฯ ด้วยตัวเองได้
- กำหนดค่ารักษา ค่ายา ค่าตรวจแล็ ฯลฯ ด้วยตัวเองได้
-โปรแกรมสามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP / Me / 98 / NT / 2000 โดยสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง
- สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องเดียวและแบบต่อเชื่อมเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)
- ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สามารถกำหนดสิทธิ์สำหรับบุคลากรแต่ละคนในการเข้าถึงข้อมูล
- ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคลนิกทั่วประเทศในอนาคต
- ระบบช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

ความสามารถของโปรแกรม

คนไข้

- ระบบเก็บข้อมูลประวัติคนไข้และระบบการค้นหาที่รวดเร็ว
- ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูลคนไข้ได้หลายฟังก์ชั่น
- ระบบบาร์โค้ดสำหรับบัตรคนไข้
- ระบบตารางนัดหมายคนไข้ และ สรุปการนัดหมายในแต่ละวัน,เดือน
- พิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้
2 แบบมาตรฐานและเลือกสัญลักษณ์ได้
- ระบบคนไข้บัตรประกันสังคม
-
ระบบคนไข้บัตรประกันสุขภาพ
- ระบบคนไข้บัตร
30 บาท
- พิมพ์บัตรคนไข้
- พิมพ์บัตรตรวจ

- ระบบส่งต่อคนไข้ไปยังห้องตรวจรักษา

ตรวจรักษา

- ระบบบันทึกการรักษา
- ระบบการส่งตรวจแล็บ กรอกได้ไม่จำกัด
- ระบบการพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้
2 แบบ เลือกสัญลักษณ์คลินิกได้
- ระบบวันนัดหมายคนไข้
- ระบบบันทึกการรักษา
-
ICD-9 (มีให้ครบสมบูรณ์)
- ICD-10(มีให้ครบสมบูรณ์)
- Re-Med(เรียกการรักษาย้อนหลังได้ตามวันเวลา)

- ข้อมูลการรักษาเรียกข้อมูลการรักษาเดิม
- ระบบการสั่งยา
- ประวัติคนไข้ย้อนหลังและผลตรวจต่างๆ ที่เรียกดูได้ง่าย

คลังยา

- บันทึกข้อมูลยาในสต็อก กำหนดรายละเอียดสต็อกของยาแต่ละตัว แสดงรายการยาที่ถึงกำหนดที่ต้องสั่งซื้อ รายการยาที่ใกล้หมดอายุ รายการยาที่หมดอายุ รายการยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ รายการยาที่เลิกขาย
- พิมพ์ใบสั่งซื้อยา รายการยาที่ใกล้หมดอายุ รายการยาที่หมดอายุ รายการยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ รายการยาที่เลิกขาย
- บันทึกข้อมูลลูกค้าที่มาซื้อยา ระบบสมาชิก พิมพ์บัตรสมาชิก
- ค้นหาข้อมูลของยาได้ทั้งแบบ ชื่อสามัญ และ ชื่อการค้า
- คำนวณค่ายา ส่วนลดโดยอัตโนมัติ พิมพ์ใบเสร็จ ฉลากยา ตัดสต็อกยา
- พิมพ์รายงาน บ.จ.8 บ.จ.9 บ.จ.10
- กำหนดค่ารายละเอียดต่าง ๆ ของโปรแกรม การอัพเดทฐานข้อมูลยา โปรแกรม การลงทะเบียน การสั่งซื้อสินค้า และช่วยเหลือออนไลน์
- ระบบบาร์โค้ดของลูกค้าและสต็อกยา

ข้อมูลยา

- ระบบค้นหายาทั้งระบบชื่อสามัญและชื่อทางการค้า
- ข้อมูลทีเกี่ยวกับยาแต่ละชนิด และ การใช้ยาแต่ละชนิด
- ระบบพิมพ์ข้อมูลยาแต่ละชนิด สำหรับคนไข้
- ระบบเพิ่มรูปยาแต่ละชนิดได้

รายได้

- บันทึกข้อมูลรายได้รายวัน
- สรุปรายละเอียดการซื้อยาของลูกค้าแต่ละคน
- สรุปรายได้แต่ละวัน, เดือน, ปี และแต่ละช่วงเวลา
- สรุปรายได้ของแพทย์แต่ละท่าน

ตั้งค่า

- ระบบการแสดงข้อมูลคลินิกและสัญลักษณ์ของคลินิก
- ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคลินิกทั่วประเทศในอนาคต
- ระบบเลขที่ผู้ป่วยแบบเลือกเองหรือแบบอัตโนมัติ
- ระบบตั้งราคาการตรวจแล็บ
- ระบบช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
- ระบบสั่งซื้อยาออนไลน์
- ระบบประมูลยาออนไลน์
- ระบบสำรองข้อมูลแยกตามแผนกต่างๆหรือ รวมทั้งหมด
- กำหนดสิทธิ์ของผู้เข้าใช้งานได้ พร้อมรหัสผ่านที่ตั้งได้เอง
- ใช้งานร่วมกับเครื่องลิ้นชักอัตโนมัติและจอแสดงผลได้

วิธีใช้

- Text
- Multimedia
- HTML Online

Plug & Play Bar Code

- ระบบ Plug & Play BarCode หมายถึง ซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันที ทั้งระบบประวัติคนไข้และสต๊อกยา

รายงานต่างๆ

- ใช้กับกระดาษต่อเนื่องเพื่อพิมพ์ใบรับรองแพทย์ได้
- ใช้กับกระดาษลาเบลยาเพื่อปรินส์ข้อแนะนำการใช้ยาได้
- ใช้กับกระดาษ A4 ได้ทันที
 

ความต้องการของระบบ

- ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7
- ความเร็ว CPU ขั้นต่ำ 900 MHZ
- หน่วยความจำ 512  MB
- ความละเอียดหน้าจอ 1024 X 768 Pixel

 หมายเหตุ  กรณีใช้ Windows XP SP2 กรุณาศึกษาการติดตั้งที่นี่ Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 

จุดเด่น

กำหนดสิทธิ์ของการใช้งาน
พิมพ์ฉลากยาแบบต่อเนื่อง
ข้อมูลยาสำเร็จรูป
ใบรับรองแพทย์ 2 แบบ
ข้อมูลการตรวจรักษาสำเร็จรูป
 

 


ความประทับใจที่ได้รับจากผู้ใช้

" ใช้เฉพาะส่วนของบัตรคนไข้ ก็คุ้มแล้วครับ  ค้นหาง่าย และ สะดวกในการเก็บข้อมูล  รวดเร็วจริงๆครับ ทีมงานทำได้ดีจริงๆครับ"

" ขอชมว่า โปรแกรมออกแบบมาดีมากครับ ราคาสูงกว่าเจ้าอื่น แต่คุ้มและดีสำหรับการลงทุนระยะยาวครับ "

" ผมลองใช้แผ่นทดลองแล้วชอบมาก ที่ดีคือ ส่งแผ่นทดลองใช้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ "

" ผมชอบตรงระบบการค้นหาบัตร แต่ก่อนค้นหากว่าจะเจอ เดี๋ยวนี้แค่พิมพ์ชื่อตัวอักษรตัวแรก ก็ได้แล้ว สะดวก รวดเร็วจริงๆ "

" โปรแกรมออกแบบสวยงาม และเป็นระเบียบดีมาก ใบรับรองแพทย์ และ ระบบนัดคนไข้ ดีมากๆ ครับ "

" ก่อนซื้อก็เปรียบเทียบราคาและประสิทธิภาพกับบริษัทอื่น สุดท้ายก็เลือกที่ สมาร์ทคลินิก เพราะมีให้ครบและคุ้มค่ากว่า "

" การบริการดีมากครับ ปรับฟังก์ชั่นให้เพิ่ม และ แก้ไขปัญหาให้อย่างดีเยี่ยมครับ"

"ตอนแรกก็ไม่อยากใช้เพราะเข็ดมากับหลายบริษัทฯ แต่เมื่อมาดูในเว็บแล้วประทับใจเรื่องการบริการและเขาปรับให้ตามความต้องการเราโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม บางแห่งเป็นบั๊กโปรแกรมตัวเองแท้ๆ จะให้ลูกค้าจ่ายเงินค่าแก้ไข ผมงงเลย"

 

 

 


 

ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิคสามารถใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิคสามารถใช้ร่วมกับลิ้นชักอัตโนมัติได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิคสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือได้หลากหลายและปรับสติกเกอร์ยาและใบเสร็จต่างๆ ได้

 

 

Home | About Us | Products | Download | Web board | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2015