Home   
SOFTWARE
SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartEmail
SmartDrugstore


 
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     
  New Release 1
  New Release 2
  การพิมพ์ Duo Printing
  รูปแบบฉลากยา
  รูปแบบการพิมพ์สลิป
  การพิมพ์ใบส่งยา
  Upgrade Center
  ค่า BMI
  ค่า %Body Fat
  ค่า KKOS
 

สำหรับร้านยาทุกแบบ

   ร้านยาขนาดใหญ่
   ร้านยาเครือข่าย
   ร้านยาขายส่ง
   ร้านยาคุณภาพ

 Price

SmartDrugstore 3.0.5 Plus+
Standard
Professional
Drugstore Network
ราคา
9,500.-
15,000.-

 

Call

 

ประเภทการใช้งาน
ร้านยาทั่วไป
ร้านยาขนาดกลางและใหญ่

ร้านยาเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งได้
1 เครื่อง
2 เครื่อง
เครือข่าย
ระบบการทำงาน แบบเบ็ดเสร็จ ใช้งาน ควบคุมและดูแลขั้นตอนได้ง่าย ซอฟต์แวร์จะเชื่อมเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางโดยเชื่อมต่อเครื่องเข้าเครื่องเซิรฟเวอร์กลาง มีระบบควบคุมกลางเพื่อเชื่อมต่อกับร้านยาแต่ละสาขาและซอฟต์แวร์แต่ละสาขา
การติดตั้ง สามารถติดตั้งได้เอง เรียนรู้การทำงานได้จากคู่มือการใช้งาน สามารถติดตั้งได้เอง เรียนรู้การทำงานได้จากคู่มือการใช้งาน ติดตั้งและอบรมการใช้งานโดยทีมงานฟรี

    รายละเอียดการติดตั้งระบบ

 • ค่าติดตั้ง  (ค่าเดินทาง)

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล                        1,000 บาท

ต่างจังหวัดแบ่งตามเขตพื้นที่

 • ภาคกลาง , ภาคตะวันออก , ภาคตะวันตก       2,500   บาท

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                               3,500   บาท

 • ภาคเหนือ และภาคใต้                                    4,000   บาท

 • ค่าอัพเกรดหรือการเพิ่มจำนวนเครื่อง            4,500 บาท  ต่อเครื่อง

(ค่าติดตั้งรวมสาย LAN ยาว 5 เมตร และหัวแจ๊คสองข้าง)

กรณีต้องการให้บริษัทจัดระบบ Maintenance Service Package

สิ่งที่จะได้รับ

 •  แผ่นซีดีสำหรับการติดตั้ง  1  ชุด

 • คู่มือการใช้งานของโปรแกรม  1 เล่ม

 • ใบรับประกัน  1  ปี

 หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องทำการปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม

 • อบรมการใช้งานฟรี  (ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก สำหรับต่างจังหวัด)

 • ราคาและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้  โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการประกัน

 • ทางบริษัทฯ  จะรับผิดชอบข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากโปรแกรมตลอดชีพ  โดยทางบริษัทจะทำการส่งแผ่นโปรแกรมที่แก้ไขแล้วไปให้ทางไปรษณีย์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  หรือ  ดาวน์โหลดได้ทันทีที่เว็บไซต์

 • ในกรณีที่สอบถามทางโทรศัพท์  ทางบริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

 Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

จุดเด่น

 


ความประทับใจที่ได้รับจากผู้ใช้

"เขาออกแบบให้ใช้งานง่ายดี ไม่ต้องเรียนรู้อะไรมาก ช่วยให้การขายรวดเร็ว สะดวก ทันใจดีครับ"

" ขอชมว่า โปรแกรมออกแบบมาดีมากครับ ราคาไม่แพงด้วย  คุ้มและดีสำหรับการลงทุนระยะยาวครับ "

" ผมลองใช้แผ่นทดลองแล้วชอบมาก ที่ดีคือ ส่งแผ่นทดลองใช้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ "

" ผมชอบตรงระบบการบันทึกข้อมูลลูกค้า มีการแพ้ยา ข้อมูลสุขภาพทำให้ลูกค้าติดใจ และได้อะไรมากกว่าร้านอื่น"

" ขอชมว่า โปรแกรมออกแบบมาดีมากค่ะ สวย น่าใช้ ใช้ง่าย เน้นว่าใช้ง่ายกว่าโปรแกรมที่เคยซื้อมา "

" ผมเปลี่ยนจากโปรแกรมเจ้าอื่นมาใช้ตัวนี้ เขารับโอนรายการยาทั้งหมดมาใส่ให้ใช้งานต่อได้ทันที ไม่ต้องศึกษาอะไรเลย ผมยิงบาร์โค้ดอย่างเดียว แจ๋ว "

" ยอมรับว่า เขาออกแบบมาดี และเชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆ เข้าใจความต้องการของร้านยาค่ะ"

" ตอนแรกไม่รู้ว่ามีโปรแกรมดีๆ แบบนี้ จึงซื้อของตัวอื่นมาลอง แต่พอลองใช้ตัวนี้แล้ว ติดใจ ที่สำคัญ ใช้ง่ายมากๆ เขามาอบรมให้เด็กที่ร้านฟรี วันเดียวใช้งานได้  "

 Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2015