Home   
SOFTWARE
SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartEmail
SmartDrugstore


 
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     
 
  New Release 1
  New Release 2
  การพิมพ์ Duo Printing
  รูปแบบฉลากยา
  รูปแบบการพิมพ์สลิป
  การพิมพ์ใบส่งยา
  Upgrade Center
  ค่า BMI
  ค่า %Body Fat
  ค่า KKOS
  เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์

สำหรับร้านยาทุกแบบ

   ร้านยาขนาดใหญ่
   ร้านยาเครือข่าย
   ร้านยาขายส่ง
   ร้านยาคุณภาพ

  
(อัพเดทถึงวันที่ 10 พ.ย. 2552)
 

สั่งพิมพ์บาร์โค้ดได้หลายแบบ หลายขนาด

SmartDrugstore สามารถสั่งพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อใช้ติดสินค้าขนาดเล็กและใหญ่ และบาร์โค้ดพร้อมราคาได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์อื่นร่วม

หมายเหตุ  การพิมพ์นี้แนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดรุ่น TSC /245++   สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 02-949-7816-20 หรือซื้อออนไลน์ที่ www.mbmed.worldmedic.com

( video ช่วยสอนสำหรับการสร้างบาร์โค้ด)

สรุปยอดขายแบบย่อและ แบบเต็ม

SmartDrugstore สามารถแสดงรายงานสรุปยอดขายแบบย่อและเต็มที่ด้านหน้าทันที เหมาะสำหรับร้านยาที่มีหลายแห่งและต้องการให้แต่ละสาขาส่งข้อมูลสรุปยอดขายกลับสาขาแม่ทุกวัน หรือ ผู้เปิดร้านยาและเดินทางไปเช็คยอดทุกวัน  จะช่วยประหยัดเวลาและตรวจสอบยอดขายได้

คุ้มค่ากว่าเทียบฟังก์ชั่นต่อฟังก์ชั่น

 • ประวัติการสั่งซื้อยา รายชนิดและรายบริษัทฯ

 • เปรียบเทียบราคาที่เคยซื้อต่ำสุด และสูงสุดของยาแต่ละชนิด และ บริษัทฯ

 • รายงานขย. 7 - 9 -10 ที่ปรับปรุงใหม่

 • การรับยาส่วนแถมที่ต้องการไม่มีผลต่อต้นทุนและมีผลต่อต้นทุน

 • ระบบเงินปันผลหรือผลตอบแทนสมาชิกหรือลูกค้าตอนสิ้นปี

 • ใช้ร่วมกับจอแสดงรายงานการขาย ( Display) ได้และปรับข้อมูลการแสดงได้

 • สรุปและพิมพ์ยอดขายต่อวันได้ทันที  สะดวกสำหรับร้านยาที่ให้พนักงานดูแลและมาตรวจยอดขายตอนเย็นทุกวัน จะประหยัดเวลาและการตรวจสอบได้มาก

 • เตือนสินค้าเมื่อเปิดซอฟต์แวร์ (ใหม่)

 • เตือนยาก่อนหมด หรือหมดแล้ว

 • เตือนสินค้าก่อนหมดอายุ

 • รายการสินค้าก่อนหมดอายุ

 • เลือกลบข้อมูลยอดขายได้ตามต้องการ (ใหม่)

 • ไม่ต้องการเก็บข้อมูลยอดขายและการขายไว้

 • ไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบยอดขายจากบุคคลอื่น

 • สามารถเลือกลบได้เป็นช่วงเวลา

 • สามารถเลือกลบได้เฉพาะยอดขายลูกค้าทั่วไปไม่ลบสมาชิก

 

 

การสร้างรายการยาชุดสำหรับโรคเฉพาะ     เป็นระบบในเวอร์ชั่น พลัส  เภสัชกรหรือเจ้าของร้านยาสามารถสร้างรายการยาชุด เช่น ยาชุดแก้ไข ยาชุดแก้ปวดประจำเดือน ยาชุดแก้โรคกระเพาะ ฯลฯ ยาชุดนี้เป็นจะช่วยให้ไม่ต้องมีการคีย์ยาหลายๆ ตัวในเวลาเดียวกัน และ ช่วยให้ร้านยาจัดยาและคิดราคายาได้อย่างรวดเร็ว  และหากลูกค้าหรือคนไข้ซื้อเป็นชุด ก็จะได้ส่วนลดอีกด้วย  และระบบยาชุดนี้ได้รับคำชมจากร้านยาจำนวนมากว่า ช่วยให้พนักงานประจำร้านสะดวก สบายในการจัดยา คิดราคา และรวดเร็วในการให้บริการเป็นอย่างมาก  เมื่อกำหนดยาชุดแล้ว เมื่อต้องการขายก็สามารถคีย์ * ที่ช่อง"รหัสสินค้า" ที่หน้าร้าน  ระบบซอฟต์แวร์จะแสดงรายการยาชุดทั้งหมดที่มีการตั้งไว้มาให้เลือก เมื่อเลือกรายการใดรายการหนึ่ง  ซอฟต์แวร์ก็จะดึงรายการยาทั้งหมดที่อยู่ในชุดที่จัดไว้ลงมาในรายการทันที โดยไม่ต้องคีย์ยาแต่ละตัว ให้เสียเวลา และคำนวณเงินให้เสร็จในทันที  พร้อมปรินฉลากยาให้ทุกตัวที่ลงมาในรายการด้วย


รายงานสินค้าแยกตามกลุ่มและช่วงเวลา  รายงานนี้ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้ร้านยาสามารถดูรายงานสินค้าแยกตามกลุ่มสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย และ เพิ่มเติมให้เลือกดูตามช่วงเวลาได้ด้วย รายงานสินค้าแยกตามกลุ่มนี้ จะทำให้ร้านยาสามารถทราบได้ถึงรายงานยาแต่ละกลุ่ม ในแต่ละช่วงเวลา และ สะดวกในกรณีการสั่งซื้อหรือสต๊อกยาในช่วงฤดูกาลต่างๆ  นอกจากนี้ ยังสะดวกในการตรวจนับสินค้าในแต่ละกลุ่ม โดยสามารถพิมพ์ออก Excel หรือรายงานได้ทันที  รายงานแยกตามกลุ่มนี้ สามารถเลือกดูรายงานได้ทั้งหมดหรือเลือกดูเฉพาะกลุ่มได้เช่นกัน  นับเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ร้านยาได้รับความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


  ระบบเช็คราคายาที่เคยสั่งซื้อ  แนวความคิดนี้ทางทีมงานได้รับทำการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานของร้านยาให้มากที่สุด  ส่วนหนึ่งร้านยาจำนวนมาก ไม่สามารถจดจำราคายาที่เคยสั่งซื้อได้ เนื่องจากยาตัวเดียวกันแต่สั่งซื้อจากหลายผู้แทนจำหน่าย และในราคาที่แตกต่างกัน ต่างเวลากัน ทำให้เมื่อต้องสั่งซื้อ ไม่สามารถหาข้อมูลเพื่อทำการเปรียบเทียบราคาแต่ละผู้แทนจำหน่ายได้ว่า ผู้แทนจำหน่ายยาตัวที่ต้องการใด ที่มีราคาที่ถูกที่สุด   จึงเกิดการพัฒนาระบบเพื่อช่วยให้การสั่งซื้อ หรือสั่งโดยตรงกับผู้แทนยา หรือโทรสั่งกับผู้แทนจำหน่ายหรือ ออกใบสั่งซื้อ ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบราคาผู้แต่ละผู้แทนจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถซื้อยาได้ในราคาที่เหมาะสม. ตัวอย่างเช่น   ต้องการซื้อ A.N.H. Hormone ผู้ใช้งานสามารถคีย์ชื่อยาเพื่อคนหาผู้แทนจำหน่ายที่เคยซื้อพร้อมด้วยราคาแสดง และวันเวลาที่ซื้อ เพื่อเปรียบเทียบราคาของแต่ละบริษัทฯ และ แต่ละเวลาได้  


  ระบบเช็คผู้แทนจำหน่ายยา  แนวคิดนี้ต่อเนื่องมากจากระบบแรก เพื่อให้ร้านยาสามารถค้นหาผู้แทนจำหน่ายว่า เราได้ซื้อยาตัวใดบ้างจากผู้แทนจำหน่ายนี้ เพื่อจะได้สั่งได้ถูก และ สั่งซื้อยากับผู้แทนจำหน่ายยานี้ในราคาใด?  ทำให้สะดวกรวดเร็ว และการสั่งซื้อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

 


    ระบบเช็คราคายาออนไลน์  เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ได้รับการศึกษากว่า 6 ปี ที่พบว่า ร้านยาต้องการซื้อยาในราคาที่ถูกที่สุด แต่ละผู้แทนจำหน่าย ราคายาบางตัวถูก บางตัวแพง ซึ่งร้านยาจะต้องมีข้อมูลอ้างอิง เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลมาตรฐาน (Reference Price) เพื่อให้การซื้อยาได้ราคาที่ถูกและสมเหตุสมผล   ราคาบนเว็บไซต์แห่งนี้จะรวบรวมราคายาทั้งผู้แทนจำหน่ายต่างประเทศ (Distributors) และ ผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศ (WholeSales) เช่น ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปทั้งคลินิกและร้านยาทั่วประเทศ   ทั้งนี้  เว็บไซต์แห่งนี้ยังจะมีระบบเสนอซื้อ  เสนอขาย เพื่อให้เป็นตลาดกลางให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย  เพื่อให้มีการจับคู่ซื้อขายกัน (Win-Win Drugstore Marketplace)  ทั้งนี้ผู้ใช้งาน SmartDrugstore จะสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อระบบเสร็จสิ้นพร้อมดำเนินการ โดยทีมงานได้ทำระบบเชื่อมต่อ โดยการเปิดหน้าเว็บไซต์ภายในซอฟต์แวร์ได้ทันที ในหมวดสั่งซื้อ


    การสั่งซื้อยาส่วนมากจะมีส่วนแถมให้ด้วยเช่น 10 แถม 2 เป็นต้น หรือ ซื้อ   ยา A แถม ยา B ส่วนแถมหากรับเข้าพร้อมกับยาสั่ง จะมีผลต่อต้นทุนเฉลี่ยทำให้ต้นทุนเฉลี่ยต่ำลงเสมอ  ดังนั้น   หากต้องการไม่ให้ส่วนแถมไปมีผลต่อต้นทุนเฉลี่ยแล้ว จะไม่สามารถทำได้  ดังนั้น ทางทีมงานจึงได้พัฒนาระบบการรับยาพร้อมส่วนแถม ทั้งส่วนแถมที่เป็นชนิดเดียวกันหรือคนละชนิด โดยสามารถกำหนดให้มีผลหรือไม่มีผลกระทบกับต้นทุนยาแต่ละตัวได้  โดยมีความสะดวกในการใช้งานและเข้าใจง่าย

 


  ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์สำหรับร้านยาที่ต้องการมีระบบเงินปันผลหรือผลประโยชน์กลับคืนสู่สมาชิกหรือลูกค้าคนสำคัญของร้านยา โดยสามารถกำหนดให้เปอร์เซนต์เงินปันผลจากยอดซื้อของลูกค้าแต่ละรายได้  โดยสามารถปรับได้แตกต่างกันตามความสำคัญของลูกค้า จะมีประโยชน์อย่างมาก เช่น ร้านยาคณะฯหรือมหาวิทยาลัย ที่มีนักศึกษาเป็นลูกค้าและอาจารย์บุคลากรในสถาบันนั้นๆ เป็นลูกค้า ซึ่งโดยปกติจะมีระบบสหกรณ์ ที่สิ้นปีจะมีเงินปันผลให้  อันจะทำให้เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าภายในของร้านยาเอง เพราะสิ้นปีก็จะมีเงินปันผลตอบแทนกลับคืนไปให้   นอกจากนี้ยังมีรายงานแสดงเงินปันผล เป็นช่วงเวลาได้ ไม่จำเป็นต้องรอให้สิ้นปีก็ได้ แล้วแต่การจัดการของร้านยานั้นเอง   ฟีเจอร์นี้  สนับสนุนระบบสหกรณ์ต่างๆ หรือร้านยาที่ต้องการจัดทำระบบสมาชิกและต้องการดึงลูกค้าให้เป็นสมาชิก และสามารถใช้ร่วมกับการทำบัตรสมาชิก เมื่อสมาชิกมาซื้อก็จะแสดงตนด้วยบัตรและ ยอดซื้อก็จะไปสะสมในส่วนรายงานการซื้อของสมาชิกแต่ละราย  เมื่อต้องการรายงานเงินปันผลหรือผลประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สมาชิก ก็สามารถพิมพ์รายางานออกมาเป็นช่วงเวลาได้ทันที


  เป็นการเพิ่มเติมความสะดวกให้กับร้านยาที่ต้องการแสดงรายงานการขายให้กับลูกค้า ทางจอแสดงผล (Display) โดยมีค่ามาตรฐานและ ร้านยาสามารถปรับแต่งคำที่ต้องการให้แสดงที่หน้าจอแสดงได้ตามความต้องการ  อันจะเป็นการตอบสนองการขายได้อย่างสมบูรณ์แบบ

 

 


   ได้พัฒนาขึ้นจากความต้องการของร้านยาหลายๆแห่ง ที่มีหลายสาขาหรือสาขาเดียวแต่ให้พนักงานดูแล และมาตรวจสอบข้อมูลตอนเย็นหรือก่อนปิดร้าน  ปกติก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการขายจากรายงานได้อยู่แล้ว แต่หากมีรายงานการขายที่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ก็จะทำให้เสียเวลาพิมพ์บิลใบเสร็จมาตรวจสอบ  สรุปรายงานยอดขายต่อวัน จะสรุปยอดขายรวม และแยกเป็น เงินสด บัตรเครดติ  บัตรสมาร์ทเพิรส์  จำนวนบิล ยอดรวมทั้งสิ้น โดยปรินออกมาทางเครื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จหรือเครื่องพิมพ์ทั่วไปได้ทันที  ทำให้สะดวก ประหยัดเวลาในการสรุปรายงานการขายแต่ละวันได้  นอกจากนี้  ยังเหมาะสำหรับร้านยาที่เปิดในห้างสรรพสินค้าหรือห้างขายสิ่งสินค้าใหญ่ๆ เช่น  เทสโก้ โลตัส, คาร์ฟู เป็นต้น ซึ่งเมื่อปิดการขายแต่ละวัน จะต้องมีการสรุปยอดขายแต่ละวันส่งส่วนกลางของห้างด้วย  หากมีส่วนนี้ก็จะทำให้การส่งรายงานสะดวก รวดเร็ว  ภายใน 3 วินาทีก็ปรินออกได้ทันที


   บ่อยครั้งที่การทำผู้ขายลืมตรวจสอบยาที่จะหมดอายุ  ยาที่ใกล้หมดอายุ  ยาที่ถึงกำหนดสั่งซื้อ ทำให้ยาขาดสต๊อก หรือหมออายุก่อนการทำการเปลี่ยนกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายได้  ปัญหานี้จะหมดไปใน SmartDrugstore Plus+เพราะ มีระบบกำหนดแจ้งเตือนข้อมูลเหล่านี้เมื่อเปิดเข้าใช้งานซอฟต์แวร์ โดยแสดงให้ผู้ขายเห็นรายการแยกเป็น 3 ส่วนอย่างชัดเจน และ เป็นการแจ้งเตือน (Remind) ให้ผู้ขายทราบถึงข้อมูลของยาและสินค้าได้ ช่วยให้การบริหารจัดการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

 


 

  เหตุผลหนึ่งที่ร้านยาเป็นจำนวนมากไม่อยากใช้ซอฟต์แวร์ เนื่องจากกลัวการตรวจสอบข้อมูลการขาย  โดยต้องการให้มีระบบการขายแต่อยากให้มีการพิมพ์รายงาน และ ลบข้อมูลการขายในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน หรือเลือกลบเป็นช่วงเวลาได้  ปัญหานี้จะหมดไปใน SmartDrugstore 3.0.5 Plus+ เพราะ มีระบบ SmartClear ที่เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในส่วนของ SmartReport(รายงาน) สามารถเลือกลบข้อมูลการขายได้ทั้งหมด, ตามช่วงเวลา หรือ ลบทั้งหมดแต่เหลือสมาชิกไว้

 


 
Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 

จุดเด่น

ซอฟต์แวร์สมาร์ทดรักสโตร์สามารถใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

 

 


ความประทับใจที่ได้รับจากผู้ใช้

"เขาออกแบบให้ใช้งานง่ายดี ไม่ต้องเรียนรู้อะไรมาก ช่วยให้การขายรวดเร็ว สะดวก ทันใจดีครับ"

" ขอชมว่า โปรแกรมออกแบบมาดีมากครับ ราคาไม่แพงด้วย  คุ้มและดีสำหรับการลงทุนระยะยาวครับ "

" ผมลองใช้แผ่นทดลองแล้วชอบมาก ที่ดีคือ ส่งแผ่นทดลองใช้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ "

" ผมชอบตรงระบบการบันทึกข้อมูลลูกค้า มีการแพ้ยา ข้อมูลสุขภาพทำให้ลูกค้าติดใจ และได้อะไรมากกว่าร้านอื่น"

" ขอชมว่า โปรแกรมออกแบบมาดีมากค่ะ สวย น่าใช้ ใช้ง่าย เน้นว่าใช้ง่ายกว่าโปรแกรมที่เคยซื้อมา "

" ผมเปลี่ยนจากโปรแกรมเจ้าอื่นมาใช้ตัวนี้ เขารับโอนรายการยาทั้งหมดมาใส่ให้ใช้งานต่อได้ทันที ไม่ต้องศึกษาอะไรเลย ผมยิงบาร์โค้ดอย่างเดียว แจ๋ว "

" ยอมรับว่า เขาออกแบบมาดี และเชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆ เข้าใจความต้องการของร้านยาค่ะ"

" ตอนแรกไม่รู้ว่ามีโปรแกรมดีๆ แบบนี้ จึงซื้อของตัวอื่นมาลอง แต่พอลองใช้ตัวนี้แล้ว ติดใจ ที่สำคัญ ใช้ง่ายมากๆ เขามาอบรมให้เด็กที่ร้านฟรี วันเดียวใช้งานได้  "

" มีรายการยามาให้เกือบ 3000 กว่ารายการ ดีจริงๆ ชอบเรื่อง Drug Interaction ค่ะ เข้าใจทำและเข้าใจง่าย "

" ชอบระบบ POS Express มากๆ ยิงบาร์โค้ดครั้งเดียว รายการยาลงมาอยู่ในลิสต์เลย ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ สะดวกมาก"

" ระบบค้นหายา รวดเร็วมากๆ ผมไม่ใด้ใช้เครื่องบาร์โค้ด ก็เร็วมาก ยาและสินค้าอื่นรวมกันกว่า 4000 รายการ ค้นหาได้รวดเร็วมาก"

 


 

ซอฟต์แวร์สมาร์ทดรักสโตร์สามารถใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทดรักสโตร์สามารถใช้ร่วมกับลิ้นชักอัตโนมัติได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทดรักสโตร์สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือได้หลากหลายและปรับสติกเกอร์ยาและใบเสร็จต่างๆ ได้

 

 

 

Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2015