Home   
SOFTWARE
SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartEmail
SmartDrugstore


 
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     
  New Release 1
  New Release 2
  การพิมพ์ Duo Printing
  รูปแบบฉลากยา
  รูปแบบการพิมพ์สลิป
  การพิมพ์ใบส่งยา
  Upgrade Center
  ค่า BMI
  ค่า %Body Fat
  ค่า KKOS
 

สำหรับร้านยาทุกแบบ

   ร้านยาขนาดใหญ่
   ร้านยาเครือข่าย
   ร้านยาขายส่ง
   ร้านยาคุณภาพ

 Feature

 

ซอฟต์แวร์ และแผ่น

คู่มือการใช้งาน พร้อมซีดีรอม ใบรับประกัน  1 ปี

 

รายละเอียดของซอฟต์แวร์

   
    กดปุ่มเพื่อดูแต่ละหมวด      

ระบบการขายหน้าร้าน

   เป็นระบบขายสินค้าหน้าร้าน  ที่เน้นการใช้งานที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถคีย์ฟังก์ชั่นทุกอย่างผ่านคีย์บอร์ด โดยไม่ต้องใช้เมาส์เลย  รูปแบบที่ได้มีการปรับเปลี่ยนและตอบสนองความต้องการที่ครอบคลุม แต่คงไว้ซึ่งความสวยงาม และง่ายในการใช้งาน  ซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงมากที่สุด

What's New?

-
ราคาไม่แพง คุ้มค่า สมเหตุสมผล ในการเลือกใช้งานกับร้านยาทุกขนาด
- ฟังก์ชั่นการทำงานที่ครบถ้วน ให้แผ่นทดลองใช้งานก่อนซื้อ โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ
- ระบบพักการขายและสลับการขายได้  5  รายการ
- ระบบแสดงข้อมูลการใช้ยาแบบอัตโนมัติ ของลูกค้าแต่ละราย
- เตือน Drug Interaction
- แสดงระดับราคาเพื่อเลือกราคาขายได้ตามประเภทลูกค้า
- ขายยาแบบตามชื่อการค้า ชื่อสามัญ กลุ่มยา รหัสบาร์โค้ด หรือ รหัสสินค้า แบบใดก็ได้
- เลือกให้เคอร์เซอร์ตั้งต้นที่ช่องใดก็ได้ตามการเลือกขาย เช่น ถ้าเลือกการขายตามชื่อการค้า ทุกรอบการขายเคอร์เซอร์จะขึ้นที่ช่องชื่อการค้าทันที 
- เลือกแสดงราคาต้นทุนเฉลี่ยได้
- ใช้กับเครื่องปรินบาร์โค้ดแบบกระดาษสติกเกอร์ได้

- ระบบแสดงข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าประจำและทั่วไป
- ระบบการเช็คสินค้าสั่งซื้อและรับเข้า

- เน้นการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้คีย์บอร์ดควบคุมได้ทั้งหมด
- ระบบ Hot key ที่สะดวกรวดเร็ว
- ระบบแยกประเภทลูกค้า ระบบส่วนลดแยกตามประเภทลูกค้า
- ระบบรายงานแบบต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งหมด
- ระบบวิเคราะห์การขายและสามารถปรับปรุงจำนวนสินค้าขั้นต่ำได้ตามยอดขายได้ตลอดเวลา
- ระบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ทันที เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด ลิ้นชัก อัตโนมัติ จอแสดงผล LCD
- การเชื่อมต่อกับระบบ Rx Network ซึ่งเป็นระบบการสั่งยาแบบประมูลออนไลน์
- รองรับการเชื่อมต่อกับระบบร้านยาขายส่งที่มีชื่อเสียงและนิยมในหมู่ร้านยา
- ระบบช่วยเหลือ SIS (SmartDrugstore Information System)ที่มีข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
- รองรับบระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายร้านยาคุณภาพ (Pharmacy Network)
- เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด หมดปัญหาข้อมูลเต็ม,ข้อมูลช้า,ข้อมูลเสียหาย ข้อมูลหาย
- ระบบสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ และ แบบธรรมดา
- มีระบบการพิมพ์ฉลากยาทั้งภาษาไทย และอังกฤษ  เหมาะสำหรับร้านยาที่ขายให้กับคนไทยและชาวต่างชาติ

ลูกค้า

- ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  สถานที่ติดต่อ และเลือกประเภทของลูกค้า
-
ระบบเก็บข้อมูลสุขภาพ
- ประเภทของคนไข้คนนี้พร้อมสิทธิพิเศษ
-
ระบบเก็บประวัติการซื้อยาของลูกค้าแต่ละราย
- ระบบการตรวจสอบการแพ้ยาโดยอัตโนมัติ
- ข้อมูลการแพ้ยาของคนไข้

ระบบคลังยา

เป็นระบบบริหารสินค้าคงคลัง, เก็บข้อมูลต่างๆทั้ง ข้อมูลยา/สินค้า โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดต่างๆของตัวสินค้าทั้งหมด มีระบบเก็บข้อมูลสมาชิก ข้อมูลของผู้จัดจำหน่าย ,รายงานต่างๆ, ระบบความปลอดภัย การกำหนดหน้าต่างตามความต้องการ โปรแกรมและเครื่องมือพิเศษที่ช่วยในการส่งเสริมการขาย แต่คงไว้ซึ่งความง่าย และ สะดวก ในการใช้งาน

- ระบบชื่อการค้า, ชื่อสามัญทางยา, กลุ่มการรักษา, ลักษณะการใช้ยา, รูปภาพ ฯลฯ
- ปรับราคาขายได้ 5 ระดับ
- ปรับระบบสินค้าเข้าหรือไม่เข้าภาษี ( มีระบบรายงานภาษีแยกขาย)
- มียาภายในคลังกว่า 1000 รายการ และ ปรับแก้ไขรหัสสินค้าและบาร์โค้ดใหม่ได้เอง
- Drug Interaction ที่คล่องตัว ปรับได้เอง
- เตือนสินค้าใกล้หมด
- สั่งซื้อยาออนไลน์ ( ส่งข้อมูลรายการยาที่สั่งซื้อมายัง Data Center )
- รายงานการขายยา ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ปี
- รายงาน Stock ยา
- ระบบแยกกลุ่มตามชื่อสามัญและชื่อทางการค้า
- ระบบแจ้งรายการยาที่ต้องสั่งซื้อและเพิ่มเติมได้
- รายงานแจ้งยาที่ใกล้หมดอายุ
- รายงานยาที่หมดอายุ
- ระบบแสดงข้อมูลยาเฉพาะ  เหมาะสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง หรือ เป็นประโยชน์สำหรับผู้ขายที่เป็นผู้ช่วยเภสัชกร ที่ต้องการศึกษาข้อมูลยาแต่ละตัว

สั่งซื้อ / รับเข้า

- ระบบออกใบสั่งซื้อ ที่มีทั้งยาที่ต้องสั่ง และยาที่ต้องการสั่งเพิ่มเติม
- ระบุวันชำระเงิน  วันรับสินค้า
- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ  วันที่สั่งซื้อ
- ระบบตรวจรับสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ  วันส่งสินค้า วันรับสินค้า
- จำนวนของแถม

ข้อมูลยา

- รวมรายการยาถึง 600 กว่ารายการพร้อมข้อบ่งใช้เพื่อช่วยเภสัชกรค้นหาข้อมูลยา
- รายการยาสามารถเพิ่มเติมได้และปรับเปลี่ยนได้
- สามารถพิมพ์เพื่อเป็นข้อมูลให้คนไข้ในการใช้ยาได้
- สามารถค้นหาได้ทั้งระบบชื่อการค้าและสามัญ
- สามารถเพิ่มเติมรูปภาพยาได้
- ข้อมูลสามารถอัพเดทโดยการดาวน์โหลดได้

รายงาน

- รายงานผลกำไรต่อวัน เดือน ปี และ เลือกช่วงเวลาได้
- รายงานสินค้าที่ต้องสั่งซื้อ
- รายงานสินค้าที่ใกล้หมดอายุ
- รายงานสินค้าที่หมดอายุ
-
รายงานยอดขายประจำวัน เดือน ปี  และ เลือกช่วงเวลาได้
- รายงานยอดขายแยกตามชนิดของยาแต่ละตัว
- รายงานยอดสั่งซื้อยา ประจำวัน เดือน ปี และเลือกช่วงเวลาได้
- รายงานยอดสั่งซื้อยาแยกตามชนิดของยาแต่ละตัว
- รายต้นทุนรวมของยาทั้งหมดของร้าน
- รายงานส่วนลดของสินค้า ต่อวัน เดือน ปี และเลือกช่วงเวลาได้
- รายงานการรับยาเข้าคลังยาต่อ วัน เดือน ปี และเลือกช่วงเวลาได้
- รายงานยาใกล้หมดอายุ  รายงานยาหมดอายุ   รายงานยาที่ต้องสั่งซื้อ  รายงานยาที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์
- มีระบบการส่งเปลี่ยนคืนสินค้าแก่ผู้จัดจำหน่าย และสามารถติดตามได้ทุกรายการ
- ใบส่งของ
- ใบกำกับภาษี
- ใบรับเปลี่ยนสินค้า
- ใบส่งเปลี่ยนสินค้า

ระบบช่วยเหลือ

คู่มือที่ประกอบด้วย
- ระบบค้นหารายละเอียดของยาแต่ละชนิด
- ระบบปรับปรุงฐานข้อมูลยาแบบออนไลน์
- ระบบปรับปรุงซอฟต์แวร์ออนไลน์
- ระบบตั้งชื่อร้านและที่อยู่
- ระบบสมัครสมาชิกกลุ่มเพื่อประมูลยาออนไลน์
- ระบบลงทะเบียนออนไลน์
- ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
- ระบบช่วยเหลือแบบออฟไลน์และออนไลน์
- ฝึกอบรมและช่วยเหลือจนสามารถใช้งานได้

ตั้งค่า

 แฟ้มข้อมูลร้าน/ เภสัชกร
- ชื่อร้าน สถานที่  ข้อมูล

 แฟ้มผู้ใช้และรหัสผ่าน
- ระบุจำนวนผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน
- กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้แต่ละรายได้
- มีรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้
 

แฟ้มข้อมูลผู้แทนจำหน่าย
- ข้อมูลของผู้แทนจำหน่าย 

แฟ้มตั้งค่าโปรแกรม
- กำหนดตั้งค่าซอฟต์แวร์กับลิ้นชักอัตโนมัติได้
- กำหนดตั้งค่าซอฟต์แวร์กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้
- แสดงต้นทุนเฉลี่ยที่หมวดหน้าร้านได้
- ตั้งค่าเริ่มต้นของเคอร์เซอร์การขายสินค้า

สั่งยาออนไลน์
- ระบบสั่งยาแบบออนไลน์ และเรียลไทม์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้ซอฟต์แวร์นี้จะสามารถสั่งยากับระบบการสั่งยาออนไลน์ RxNetwork ที่ได้รวบรวมคลังยาจากบริษัทยาต่างๆ และผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศไว้รวมกัน ซึ่งจะได้ยาที่ราคาถูก

หน่วยนับสินค้า
- สามารถกำหนดหน่วยนับสินค้าได้

กลุ่มสินค้าและชื่อสามัญทางยา
- สามารถกำหนดกลุ่มของสินค้าหรือยาไว้ในแต่ละกลุ่มได้ เพื่อความสะดวกในกรณีที่ไม่ต้องการค้นหาชื่อยาจากชื่อสามัญหรือการค้า สามารคค้นหาจากกลุ่มยาซึ่งจะทำให้สะดวกและรวดเร็ว

ประเภทลูกค้า
- สามารถเพิ่มประเภทลูกค้าและส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้

สำรองข้อมูล/นำข้อมูลกลับมา
- สำหรับสำรองข้อมูล และ สามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้ได้

จัดโปรโมชั่น
- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์  ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์ และมีสินค้าพิเศษที่จะเลือกซื้อได้

ความต้องการของระบบ

- ระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / Windows 7
- ความเร็ว CPU ขั้นต่ำ 700 MHZ
- หน่วยความจำ 512  MB

     

 
Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 

จุดเด่น


ความประทับใจที่ได้รับจากผู้ใช้

"เขาออกแบบให้ใช้งานง่ายดี ไม่ต้องเรียนรู้อะไรมาก ช่วยให้การขายรวดเร็ว สะดวก ทันใจดีครับ"

" ขอชมว่า โปรแกรมออกแบบมาดีมากครับ ราคาไม่แพงด้วย  คุ้มและดีสำหรับการลงทุนระยะยาวครับ "

" ผมลองใช้แผ่นทดลองแล้วชอบมาก ที่ดีคือ ส่งแผ่นทดลองใช้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ "

" ผมชอบตรงระบบการบันทึกข้อมูลลูกค้า มีการแพ้ยา ข้อมูลสุขภาพทำให้ลูกค้าติดใจ และได้อะไรมากกว่าร้านอื่น"

" ขอชมว่า โปรแกรมออกแบบมาดีมากค่ะ สวย น่าใช้ ใช้ง่าย เน้นว่าใช้ง่ายกว่าโปรแกรมที่เคยซื้อมา "

" ผมเปลี่ยนจากโปรแกรมเจ้าอื่นมาใช้ตัวนี้ เขารับโอนรายการยาทั้งหมดมาใส่ให้ใช้งานต่อได้ทันที ไม่ต้องศึกษาอะไรเลย ผมยิงบาร์โค้ดอย่างเดียว แจ๋ว "

" ยอมรับว่า เขาออกแบบมาดี และเชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆ เข้าใจความต้องการของร้านยาค่ะ"

" ตอนแรกไม่รู้ว่ามีโปรแกรมดีๆ แบบนี้ จึงซื้อของตัวอื่นมาลอง แต่พอลองใช้ตัวนี้แล้ว ติดใจ ที่สำคัญ ใช้ง่ายมากๆ เขามาอบรมให้เด็กที่ร้านฟรี วันเดียวใช้งานได้  "

" มีรายการยามาให้เกือบ 3000 กว่ารายการ ดีจริงๆ ชอบเรื่อง Drug Interaction ค่ะ เข้าใจทำและเข้าใจง่าย "

" ชอบระบบ POS Express มากๆ ยิงบาร์โค้ดครั้งเดียว รายการยาลงมาอยู่ในลิสต์เลย ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ สะดวกมาก"

" ระบบค้นหายา รวดเร็วมากๆ ผมไม่ใด้ใช้เครื่องบาร์โค้ด ก็เร็วมาก ยาและสินค้าอื่นรวมกันกว่า 4000 รายการ ค้นหาได้รวดเร็วมาก"

 

 

 Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

© Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2015