Home   
SOFTWARE
SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartEmail
SmartClinic


 
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     


FAQ

  ลงโปรแกรมแล้วใช้รหัสบาร์โค้ดไม่ได้ ?
ภายในแผ่นซีดีรอมที่ท่านได้รับ จะมีฟอนต์รหัสบาร์โค้ด 39 ซึ่งท่านสามารถ ลงได้ดังนี้
 1. Control Panel
 2. Font
 3. Install New Font
 4. เลือกไดร์ฟที่มีซีดีรอม
 5. เลือกที่ฟอนต์รหัส 39

 

สำหรับ SmartClinic 3.0 - 3.0 Plus

ไม่ต้องการใส่รายละเอียดในบิลให้คนไข้ ?
 • แพทย์สามารถใส่ค่ารักษาในช่องค่ารักษาได้ทันที ช่องนี้ทีมงานได้พัฒนาทำเป็นค่า Doctor Fee แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็น " ค่ารักษา" และกรอกค่ารักษาได้ทันที  ส่วนค่าอื่นๆ ก็ให้มารวมกันไว้ที่ค่ารักษา
 • ฟังก์ชั่นนี้อยู่ในหน่วย "ค่ารักษา"

 

ไม่ต้องการให้คนไข้เห็นชื่อรายการยาที่จ่ายในบิล ?

 • แพทย์สามารถเข้าไปที่ สต๊อกยา และไปเพิ่มข้อมูลที่ชื่อ "ค่ายา" และเวลาจ่ายยา ระบบชื่ออัตโนมัติก็จะขึ้นมาให้เลือก ก็ให้เลือกที่ "ค่ายา" ซึ่งจะมีค่าเป็น ราคายา และ หากมีการเปลี่ยนแปลงค่ายา ก็กลับเข้าไปที่หน้าสต๊อกยาเพื่อเป็นแปลงราคา หรือ คลิ๊กขวาเพื่อเพิ่มตัวคูณได้

ทำอย่างไรถ้าต้องการตั้งรหัสคนไข้เอง  โดยไม่ต้องให้ซอฟต์แวร์กำหนดแบบอัตโนมัติให้?
 • ซอฟต์แวร์ SmartClinic ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้แพทย์สามารถกำหนดรหัสคนไข้ได้เองหรือให้เครื่องกำหนดแบบอัตโนมัติก็ได้ ซึ่งท่านจะแปลกใจในความสามารถจดจำรหัสคนไข้ได้ ซึ่งเมื่อท่านกำหนดสลับไปสลับมา เครื่องก็จะสามารถจำรหัสคนไข้คนสุดท้ายได้
 • ฟังก์ชั่นนี้อยู่ในหน่วย "ตั้งค่า"

 

ถ้าต้องการสำรองข้อมูลต้องทำอย่างไร?
 • ซอฟต์แวร์ SmartClinic ได้พัฒนาให้มีระบบการสำรองข้อมูล โดยท่านเพียงสร้างโฟลเดอร์ที่ต้องการสำรองข้อมูลไว้ก่อน โดยใช้ Explorer หลังจากนั้น เข้าไปใน"ตั้งค่า" และเลือกแฟ้มสำรองข้อมูล ท่านก็สามารถเลือกโฟลเดอร์นั้นในการสำรองข้อมูลไว้ได้เวลาเรียกกลับมาใช้งานต่อไป
 • ฟังก์ชั่นนี้อยู่ในหน่วย "ตั้งค่า"

 

การดึงข้อมูลที่สำรองไว้มาใช้งาน ต้องทำอย่างไร?
 • ซอฟต์แวร์ SmartClinic ได้พัฒนาให้มีระบบการดึงข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้งานใหม่ได้ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะดึงส่วนใดของข้อมูลบาง ซึ่งส่วนมากก็จะดึงกลับมาหมด(ทั้งหมด) โดยการเลือกโฟลเดอร์ที่ท่านได้สำรองข้อมูลเอาไว้หลังจากนั้นกดปุ่มเลือก ข้อมูลที่สำรองไว้ก็จะถูกดึงกลับเข้ามาทันที
 • ฟังก์ชั่นนี้อยู่ในหน่วย "ตั้งค่า"

 

ข้อมูลตรวจรักษา มีประโยชน์อย่างไร?

 • ข้อมูลตรวจรักษามีประโยชน์คือ แพทย์สามารถกรอกอาการ, หรือข้อความต่างๆ ที่ใช้บ่อยๆ ทั้งชื่อ Technical Term ต่างๆ ที่ต้องการใช้ ซึ่งข้อความเหล่านี้จะปรากฏให้โดยอัตโนมัติในหน้าตรวจรักษา ทำให้แพทย์ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้ซ้ำๆ ทำให้ประหยัดเวลา และ สะดวกสบายเพียงเลือกข้อความเหล่านั้น ก็จะปรากฏลงไปในช่องแต่ละช่องทันที
 • ฟังก์ชั่นนี้อยู่ในหน่วย "ตั้งค่า"

 

ข้อมูลแล็บมีไว้ทำไม?
 • ข้อมูลแล็บ ได้ถูกพัฒนาไว้สำหรับ ให้แพทย์สามารถกำหนดแล็บที่คลินิกมีหรือสามารถส่งตรวจได้ และสามารถกำหนดราคาแล็บแต่ละชนิดได้ และสามารถนำมาคำนวณรวมกับค่ารักษาได้ทันที
 • ฟังก์ชั่นนี้อยู่ในหน่วย "ตั้งค่า"

 

ใบรับรองแพทย์มีกี่แบบ?
ซอฟต์แวร์ SmartClinic ได้พัฒนาให้มีใบรับรองแพทย์ 2 แบบเพื่อให้แพทย์เลือกได้ และสามารถเพิ่มรูปภาพของคนไข้หรือสัญลักษณ์ของคลินิกได้ทำให้สะดวกและรวดเร็วมาก

มีระบบ ICD-9  ICD-10 ด้วยหรือไม่?
 • ซอฟต์แวร์ SmartClinic ได้พัฒนาให้มีระบบ ICD-9  ICD-10 
 • ระบบนี้จะทำให้แพทย์มีความสะดวกและรวดเร็วและไม่ต้องเปิดคู่มือต่างๆ เพราะมีระบบค้นหา(Key word) ไว้ให้เสร็จสรรพ พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมข้อมูลได้

 Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 

จุดเด่น
SmartClinic

กำหนดสิทธิ์ของการใช้งาน
พิมพ์ฉลากยาแบบต่อเนื่อง
ข้อมูลยาสำเร็จรูป
ใบรับรองแพทย์ 2 แบบ
ข้อมูลการตรวจรักษาสำเร็จรูป 

 Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2010