Home   
SOFTWARE
SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartEmail
SmartClinic


 
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     


FAQ

 

สำหรับ SmartClinic 3.0 - 3.0 Plus

หากต้องการ สำรองข้อมูลไว้จะทำอย่างไร?  ป้องกันไว้ว่าหากเครื่องติดไวรัสหรือฟอร์แมทเครื่องใหม่ จะทำให้ข้อมูลคนไข้หายหมด?

ซอฟต์แวร์ SmartClinic  มีระบบสำรองข้อมูลไว้ให้แพทย์สำรองได้ทุกวัน หรือทุกสัปดาห์ก็ได้  โดยจะสำรองเป็น ZIP File วิธีการสำรองข้อมูล  มีดังนี้

ขั้นตอนการสำรองข้อมูล
 

  1. กดปุ่ม " เปิดโปรแกรมสำรองข้อมูล" จากนั้น โปรแกรมสำรองข้อมูลจะแสดงขึ้นมา ประกอบด้วย 3 หน้าจอหลักคือ "Backup Database" " Restore database" และ Delete backup file"
  2. การสำรองข้อมูลซอฟต์แวร์ SmartClinic 3.0 ให้เลือกที่หน้าจอ "Backup database" จากนั้น เลือก Path เป็น C:\mysql\data จากนั้นแฟ้มข้อมูลที่อยู่ใน Path C:\mysql\data จะแสดงออกมา
  3. ให้เลือกโฟล์เดอร์ที่ชื่อ "Clinic4" จากนั้นให้กดปุ่ม "Backup database"
  4. เมื่อกดปุ่ม "Backup database" แล้วโปรแกรมจะทำการสำรองข้อมูลและหากมีหน้าจอสีดำขึ้นมา กรุณาอย่าปิดหน้าจอนั้น  เนื่องจากหน้าจอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสำรองข้อมูล
  5. เมื่อโปรแกรมสำรองข้อมูลทำงานเสร็จสิ้น ระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบเองว่า ได้ทำการสำรองข้อมูลเสร็จแล้ว
  6. เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นให้ปิดโปรแกรมสำรองข้อมูล ถือเป็นการเสร็จสิ้นการสำรองข้อมูล

ส่วนในกรณีที่ต้องการ ดึงไฟล์ที่สำรองไว้กลับคืนก็สามารถเลือกที่แฟ้ม "กู้คืนข้อมูล" จากนั้นเมื่อกดปุ่ม"เปิด โปรแกรมกู้คืนข้อมูล" ให้เลือกไฟล์ ZIP ที่ได้สำรองไว้ เพื่อนำกลับมาใช้โดยเลือกที่ไฟล์นั้น และกดปุ่ม "Restore database"  ข้อมูลที่สำรองไว้ก็จะถูกดึงกลับมาใช้งานกับซอฟต์แวร์ได้ดังเดิม 

หมายเหตุ

การสำรองไฟล์ข้อมูลแต่ละครั้ง จะไม่ทับกัน เพราะซอฟต์แวร์จะใส่วันที่ที่ทำการสำรอง ทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่า หากข้อมูลเกิดสูญหาย สามารถดึงข้อมูลที่ได้สำรองไว้กลับมา ได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้กับไฟล์

ในกรณีที่ต้องการนำไฟล์ที่สำรองไว้ มาเก็บไว้ในแผ่นซีดีรอมหรือ เก็บไว้ในไดรฟ์อื่นๆ ที่ไม่ใช้ไดร์ฟ C:  เพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลอีกขั้นหนึ่ง  โดยสามารถทำได้ดังนี้

  1. เลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อ  C:\SmartGroup\SmartBackupRestore\Backup\   ดังรูป

ท่านจะเห็นไฟล์ที่ได้สำรองไว้แต่ละช่วงเวลา และสามารถเลือกดึงข้อมูลกลับมาใช้งานได้ โดยอาจเลือกไฟล์ที่อัพเดทที่สุด เพื่อข้อมูลจะได้อัพเดทมากที่สุด หากต้องการก๊อปปี้เก็บไว้ในเครื่องอื่นก็สามารถก๊อปปี้มาไว้ที่ไดร์ฟอื่น หรือ นำมาบันทึกเก็บไว้ในแผ่นซีดีเก็บไว้ได้ 

 ซอฟต์แวร์เมื่อหมดระยะเวลาทดลองใช้แล้ว หากซื้อชุดจริงมาใช้ข้อมูลเก่าที่กรอกไว้แล้วจะหายหรือไม่?

หากท่านที่ใช้ชุดทดลองใช้และได้กรอกข้อมูลต่างๆ ไว้แล้ว และ ชุดทดลองหมดระยะเวลา เมื่อซื้อชุดจริงก็สามารถลงทับไปได้เลย และ ข้อมูลต่างๆ ก็จะอยู่ครบเช่นเดิม และ สามารถใช้งานต่อไปได้

 ซอฟต์แวร์นี้มีระยะเวลาใช้งานหรือไม่ หรือว่าสามารถใช้ได้ตลอดชีพ?

ซอฟต์แวร์นี้ ไม่มีระยะเวลาหมดอายุ ท่านสามารถใช้งานได้ตลอด  หากมีเวอร์ชั่นออกมา หากท่านต้องการฟีเจอร์ที่มากับชุดใหม่ก็สามารถอัพเกรดได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแต่จะถูกกว่า ซื้อเวอร์ชั่นใหม่ทั้งชุด และ ข้อมูลเก่ายังสามารถใช้งานได้เช่นเดิม  ส่วนการอัพเดทที่บริษัทฯเห็นว่าจำเป็นและเพิ่มเติมให้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ฟรี  ..โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทราบเป็นระยะ 

 สามารถใช้กับ Windows XP Service Pack 2 ได้หรือไม่?

สามารถใช้ซอฟต์แวร์ SmartClinic เชื่อมต่อแบบเน็ตเวิรค์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP Service Pack 2 โดยศึกษาจาก http://www.software.worldmedic.com/techsp2n.php

 เมื่อซื้อซอฟต์แวร์มาใช้งานแล้ว   หากเครื่องมีปัญหาต้องฟอร์แมทใหม่ จะขอรหัสใหม่ได้หรือไม่?

ได้ครับ แต่ต้องให้ฝ่าย Technical Support บันทึกข้อมูลไว้ครับ

 ซอฟต์แวร์นี้มีกำหนดระยะเวลาใช้งานหรือไม่ และมีค่า Maintenance หรือไม่?

ซอฟต์แวร์ SmartClinic ไม่มีกำหนดระยะเวลาใช้งาน หรือ ผู้ใช้สามารถใช้ได้ตลอดชีพ ค่าMaintenance ขึ้นกับคลินิคแพทย์แต่ละแห่งว่าจะให้ทางบริษัทฯดูแลให้ด้วยหรือไม่

 ปิดเครื่องแม่ข่ายโดยยังไม่ได้ปิดซอฟต์แวร์เพราะไฟดับ  ต่อมาก็เข้าใช้งานใหม่ ซอฟต์แวร์แจ้งว่า มีผู้เข้าใช้ซอฟต์แวร์ครบแล้ว อยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ?

ปกติซอฟต์แวร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปจะมีการล๊อกผู้เข้าใช้ไว้ตามลิขสิทธิ์ที่ผู้ใช้ซื้อไปใช้  เช่น เมื่อกำลังใช้งานซอฟต์แวร์อยู่เครื่องแม่ข่ายจะถูกบันทึกว่า มีเครื่องลูกข่าย 1 เครื่องกำลังล๊อกอินเข้ามาใช้งานอยู่ ซึ่งหากเป็นซอฟต์แวร์แบบ 2 เครื่อง (Network 2 เครื่อง) ก็จะล๊อกไว้ว่า  อนุญาตให้มีเครื่องลูกข่ายเข้ามาเชื่อมได้ 1 เครื่อง  ดังนั้น  หากมีกรณีที่เครื่องแม่ข่ายปิดกะทันหัน เช่น ไฟดับ  ทำให้ซอฟต์แวร์เครื่องแม่ข่ายยังไม่ได้ลบการล๊อกอินออก ทำให้การบันทึกผู้ใช้ยังค้างอยู่ในซอฟต์แวร์แม่ข่าย  เมื่อเปิดเครื่องแม่ข่ายขึ้นมาใหม่  ทำให้เครื่องแม่ข่ายแจ้งว่า มีผู้เข้าใช้ครบแล้ว 

วิธีแก้คือ......ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้.กดที่นี่.....  โดยเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ Double Click ที่ไฟล์นี้ (ก่อน Double Click ให้ปิดซอฟต์แวร์ สมาร์ทคลินิกก่อน) เมื่อเสร็จแล้ว จะได้รับไฟล์ที่ UNZIP แล้ว 3 ไฟล์ ให้ก๊อปปี้ทั้ง 3 ไฟล์นี้ไปวางไว้ที่ไดเรคตอรี่ดังกล่าวด้านล่างนี้  และให้เปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาทำงานเหมือนเดิม

C:\ mysql \ data \ clinic4 \

 

 
 

 Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 

จุดเด่น
SmartClinic

กำหนดสิทธิ์ของการใช้งาน
พิมพ์ฉลากยาแบบต่อเนื่อง
ข้อมูลยาสำเร็จรูป
ใบรับรองแพทย์ 2 แบบ
ข้อมูลการตรวจรักษาสำเร็จรูป 

 Home | About Us | Products | Download | Webboard | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2004