Home   
SOFTWARE

       SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartPOS

  Smartimage  SmartClinic 4.0 Plus


     
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  รูปแบบการติดตั้ง
     
 What's new?
     
  ระบบค้นหา ICD10/9 
  ระบบจัดสูตรยา
  ระบบจ่ายยาเก่า REMED
  ระบบจัดคิวคนไข้
  ระบบพิมพ์ฉลากยา
  ระบบคลังสินค้า FIFO
  ระบบรายงานครบถ้วน
  ระบบกำหนดสิทธิ์
  พิมพ์ฉลากยาอัฉริยะ
  ใบรับรองแพทย์ 5 แบบ
     

     
  ระบบคนไข้
  ระบบการจ่ายยา
  ระบบการเงิน
  ระบบรายงาน
  การออกใบรับรองแพทย์
     

 


  
รูปแบบการติดตั้ง
 
     
 
วิธีการใช้ซอฟท์แวร์แบบ Stand Alone
   

แบบที่ 1 จะติดตั้งเครื่องไว้ที่หน้าเคาท์เตอร์เพื่อใช้เก็บประวัติคนไข้ และค้นหาบัตรคนไข้ และแพทย์ก็ยังใช้วิธีการเขียนบัตร และสั่งยา ทางบัตรคนไข้เช่นเดิม เป็นระบบเริ่มต้นสำหรับคลินิคที่ยังไม่มีคนไข้มาก หรือ แพทย์ที่ยังติดการสั่งยาหรือ เขียนกระดาษอยู่ และเมื่อตรวจเสร็จให้คนไข้ถือใบสั่งยาเดินมาที่หน้าเคาท์เตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่คีย์ยาและพิมพ์ฉลากยา ใบเสร็จ จากซอฟต์แวร์

 

แบบที่ 2 จะติดตั้งเครื่องไว้ที่ห้องตรวจแพทย์ แบบนี้แพทย์จะเป็นผู้ค้นหาคนไข้ ลงทะเบียนคนไข้ใหม่เอง (ไม่มีผู้ช่วย) และแพทย์จะลงผลการวินิจฉัยและจ่ายยาผ่านเครื่องของแพทย์เอง ทำทุกอย่างเองทั้งหมด

   
     โดยทั่วไปแล้ว แพทย์ที่ยังไม่คุ้นเคยระบบคอมพิวเตอร์จะใช้แบบที่ 1 โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอกข้อมูลคนไข้เข้าไปใหม่ หรือ เพื่อใช้ในการค้นหาบัตรคนไข้เพียงอย่างเดียว มีคลินิกบางแห่งจะลงแบบที่ 1 ก่อนเพื่อการเรียนรู้และปรับตัว หลังจากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนระบบเป็นแบบเน็ตเวิร์ค
 
วิธีการใช้ซอฟท์แวร์แบบ Network
 

        แบบเครือข่าย Network นี้เป็นการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในคลินิกตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ซึ่งจะเป็นระบบการบริหารคลินิกที่สมบูรณ์ โดยมีรูปแบบดังนี้

 

แบบที่ 1 ติดตั้งแบบ 2 เครื่อง

เครื่องที่ 1 ติดตั้งไว้ที่เคาท์เตอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลคนไข้ ค้นหาบัตรคนไข้ และ รอรับการสั่งยา และพิมพ์ฉลากยา ใบเสร็จ ตลอดจนเก็บเงินจากคนไข้

 

เครื่องที่ 2 ติดตั้งในห้องแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย สั่งยา สั่งแล็บ หัตถการ ฯลฯ และส่งกลับมาที่เคาท์เตอร์

 

แบบที่ 2 ติดตั้งแบบ 3 เครื่อง 

เครื่องที่ 1 ติดตั้งไว้ที่เคาท์เตอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลคนไข้ ค้นหาบัตรคนไข้ 

 

 เครื่องที่ 2 ติดตั้งในห้องแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย สั่งยา สั่งแล็บ หัตถการ ฯลฯ และส่งไปที่ห้องจ่ายยา

 

เครื่องที่ 3 ติดตั้งไว้ที่ห้องจ่ายยา และ การเงิน 

   

 

แบบที่ 3 ติดตั้งแบบ 4 เครื่อง 

เครื่องที่ 1 ติดตั้งไว้ที่เคาท์เตอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลคนไข้ ค้นหาบัตรคนไข้ 

 

เครื่องที่ 2 ติดตั้งในห้องแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย สั่งยา สั่งแล็บ หัตถการ ฯลฯ และส่งไปที่ห้องจ่ายยา

 

เครื่องที่ 3 ติดตั้งไว้ที่ห้องจ่ายยา

 

เครื่องที่ 4 ติดตั้งไว้ที่แผนกการเงิน

   

 

แบบที่ 4 ติดตั้งแบบโพลีคลินิก


เครื่องที่ 1 ติดตั้งไว้ที่เคาท์เตอร์ สำหรับเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลคนไข้ ค้นหาบัตรคนไข้ 
เครื่องที่ 2 ติดตั้งในห้องแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย (เพิ่มได้ไม่จำกัดหากมีห้องแพทย์เพิ่มขึ้น)

 


เครื่องที่ 3 ติดตั้งไว้ที่ห้องทรีทเมนท์

 


เครื่องที่ 4 ติดตั้งไว้ที่ห้องจ่ายยา

 

เครื่องที่ 5 ติดตั้งไว้ที่แผนกการเงิน

 

จุดเด่น 

 

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการพัฒนาให้มีระบบการจ่ายยาง่าย สะดวก รวดเร็ว มากที่สุด เพื่อให้แพทย์ทำการตรวจรักษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการจ่ายยาที่ใช้คีย์บอร์ดทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้เม้าส์ให้เสียเวลา จะทำให้การรักษาคนไข้โดยรวมเร็วขึ้นถึง 30% ทั้งนี้ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ระบบการจ่ายยาในซอฟต์แวร์ทั่วไป จะเป็นระบบอินเด็ก (Index) ให้แพทย์เลือก เช่น เลือกแฟ้มอักษร I เมื่อต้องการจ่ายยา Ibiamox และตามด้วยเลือกชื่อยา ใส่จำนวน และกดปุ่มตกลง ทั้งหมดแพทย์จะต้องใช้ทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดสลับไปมา ทำให้แพทย์ไม่สะดวก และ เสียเวลา ถึง 3 ขั้นตอนหรือมากกว่า ในการจ่ายยาเพียง 1 ตัว เท่านั้น

ในกรณียาใหม่ ที่เพิ่งสั่งมาใช้ในคลินิกและยังไม่ได้นำเข้าคลังยา สามารถกดปุ่มหมวดคลังยาเพื่อเพิ่มยาใหม่เข้าไปในคลังยาและกดสลับมายังหน้าจ่ายยาเพื่อจ่ายยาให้กับคนไข้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มปิดหมวดใดหมวดหนึ่ง เพื่อเข้าใช้งานอีกหมวดหนึ่ง ทำให้แพทย์สะดวก และเห็นภาพรวมของการบริหารงานภายในคลินิกได้ทั้งหมด

ในกรณียาหมด สามารถสลับไปหมวดคลังยา และเพิ่มจำนวนยาเพื่อให้สามารถจ่ายยาได้ หลังจากนั้น เมื่อแพทย์ได้รับยานี้เพิ่มเข้าคลังยา ก็ให้ลบจำนวนที่เพิ่งจ่ายให้คนไข้ จากจำนวนจริงที่จะเพิ่มเข้าไปได

 
Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

 

จุดเด่น

กำหนดสิทธิ์ของการใช้งาน
พิมพ์ฉลากยาแบบต่อเนื่อง
ข้อมูลยาสำเร็จรูป
ใบรับรองแพทย์ 5 แบบ
ข้อมูลการตรวจรักษาสำเร็จรูป
 

 

 


ความประทับใจที่ได้รับจากผู้ใช้

"ก่อนซื้อผมสอบถามจากคลินิกเพื่อนๆ ที่ใช้กัน เขาแนะนำว่า แนะนำ SmartClinic เท่านั้น เพราะใช้งานง่าย สะดวก และจ่ายยาแบบ REMED และ Formula MED ได้เร็วกว่า ช่วยให้ตรวจคนไข้ได้มากขึ้นและรวดเร็วสะดวกมากขึ้นครับ"

"ผมไปทดสอบมาเกือบทั้งหมดที่ทำโปรแกรมคลินิก ผมเลือก SmartClinic ติดตั้งง่ายมาก บริการดีมาก นำข้อมูลเก่าเข้าให้ผมฟรี ใช้งานต่อได้เลย ชอบมากครับ"

" ใช้เฉพาะส่วนของบัตรคนไข้ ก็คุ้มแล้วครับ  ค้นหาง่าย และ สะดวกในการเก็บข้อมูล  รวดเร็วจริงๆครับ ทีมงานทำได้ดีจริงๆครับ"

" ขอชมว่า โปรแกรมออกแบบมาดีมากครับ ราคาสูงกว่าเจ้าอื่น แต่คุ้มและดีสำหรับการลงทุนระยะยาวครับ "

" ผมลองใช้แผ่นทดลองแล้วชอบมาก ที่ดีคือ ส่งแผ่นทดลองใช้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ "

" ผมชอบตรงระบบการค้นหาบัตร แต่ก่อนค้นหากว่าจะเจอ เดี๋ยวนี้แค่พิมพ์ชื่อตัวอักษรตัวแรก ก็ได้แล้ว สะดวก รวดเร็วจริงๆ "

" โปรแกรมออกแบบสวยงาม และเป็นระเบียบดีมาก ใบรับรองแพทย์ และ ระบบนัดคนไข้ ดีมากๆ ครับ "

" ก่อนซื้อก็เปรียบเทียบราคาและประสิทธิภาพกับบริษัทอื่น สุดท้ายก็เลือกที่ สมาร์ทคลินิก เพราะมีให้ครบและคุ้มค่ากว่า "

" การบริการดีมากครับ ปรับฟังก์ชั่นให้เพิ่ม และ แก้ไขปัญหาให้อย่างดีเยี่ยมครับ"

"ตอนแรกก็ไม่อยากใช้เพราะเข็ดมากับหลายบริษัทฯ แต่เมื่อมาดูในเว็บแล้วประทับใจเรื่องการบริการและเขาปรับให้ตามความต้องการเราโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม บางแห่งเป็นบั๊กโปรแกรมตัวเองแท้ๆ จะให้ลูกค้าจ่ายเงินค่าแก้ไข ผมงงเลย"

 

 

 


 

ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิคสามารถใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิคสามารถใช้ร่วมกับลิ้นชักอัตโนมัติได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิคสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือได้หลากหลายและปรับสติกเกอร์ยาและใบเสร็จต่างๆ ได้

 

 

Home | About Us | Products | Download | Web board | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-20
12