Home   
SOFTWARE
SmartClinic
SmartDrugstore
SmartDentist
SmartHospital
SmartVet
SmartEmail
SmartClinic


 
Price
  Feature
  User Manual
  FAQ
  Take a tour
     
  

ระบบการ REMED ที่เพิ่มฟังก์ชั่นการจ่ายยาเป็นช่วงๆ ได้

   เป็นระบบที่ช่วยให้แพทย์สั่งยาคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว  โดยทั่วไปคนไข้ที่มารับการรักษาเป็นคนไข้เก่า แพทย์จะจ่ายยาที่คนไข้เคยได้รับ แพทย์ไม่จำเป็นต้องคีย์ยาใหม่อีกซ้ำกันทุกๆครั้งที่คนไข้มารับยาต่อเนื่อง  ระบบ REMED ช่วยให้แพทย์สะดวก สบาย และรวดเร็วในการจ่ายยา นอกจากนี้ยังสามารถปรับจำนวนในแต่ละครั้งได้ หรือคูณตัวคูณเพื่อจ่ายยาเพิ่มมากขึ้น

    นอกจากนี้   แพทย์ยังสามารถกำหนดสูตรยาของตนเองได้ (FM:Formular Med)  เช่น สูตรยาเบาหวาน  ยาความดันโลหิตสูง  ยาคนไข้อ้วน เป็นต้น ซึ่งหากเป็นระบบทั่วไป แพทย์จะต้องคอยจำรายการยาที่จะต้องจ่ายให้คนไข้  แต่เมื่อมี FM ทำให้แพทย์สะดวก รวดเร็ว และเมื่อแพทย์จะทำการจ่ายยาให้คนไข้ที่แพทย์ได้เตรียมสูตรยาไว้แล้ว แพทย์ก็สามารถเลือกสูตรยามาใช้ได้ทันที  ซึ่งบางโรคมียาไม่ต่ำกว่า 10 รายการ หากเป็นการสั่งยาทีละตัวจะทำให้เสียเวลามาก แต่เมื่อมี FM แพทย์กดปุ่มเดียวรายการยาทั้งหมดจะถูกนำมาในรายการยาของคนไข้คนนั้นทันที  แพทย์จะปรับหรือแก้ การใช้หรือจำนวนก็สามารถทำได้ทันที

 

    หมายถึง  การจ่ายยาที่คนไข้เคยได้รับครั้งก่อน  กรณีนี้ส่วนมากจะเป็นคนไข้ที่มารับยาต่อเนื่อง ช่วยให้แพทย์ไม่ต้องเสียเวลาคีย์ชื่อยาหลายๆ ตัว   แพทย์สามารถเลือกวันที่จ่ายยาครั้งก่อนและเลือกยาทั้งหมดมาลงในช่องรายการยาด้านขวามือ หรือจะเลือกแบบทีละตัว  หรือเลือกแบบทั้งหมดแล้วมาลบภายหลังก็ได้  โดยการกดปุ่ม “คัดลอกรายการยาทั้งหมด”  

นอกจากนี้  ยังมีตัวคูณจำนวน  ในกรณีที่แพทย์ต้องการจ่ายยาล่วงหน้าหลายเดือน เช่น  ตัวคูณจำนวน 3 อาจหมายถึง แพทย์จ่ายยาให้คนไข้   3 เดือนล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งหากแพทย์มีการใช้ระบบนัดร่วมด้วย จะทำให้การนัดตรงกับช่วงเวลาที่คนไข้ใช้ยาหมดพอดี  เมื่อเลือกตัวคูณจำนวนแล้ว  กดปุ่ม “คัดลอกรายการยาทั้งหมด”  เพื่อให้รายการยาที่เลือกลงในช่องรายการยาที่จะจ่ายครั้งนี้ด้านขวามือ  ปิดหน้าต่างการใช้งาน REMED โดยการกดปุ่ม  

  หมายเหตุ   ในกรณีที่ RM มีรายชื่อยาที่ซ้ำกับรายการยาที่อยู่ในช่องรายการยาด้านขวามือ ซอฟต์แวร์จะนำรายชื่อยาในรายการ RM มาแทนรายการด้านขวามือ

 

    หมายถึง การสั่งยาจากสูตรยาที่แพทย์กำหนดไว้  มีประโยชน์อย่างมากสำหรับแพทย์ที่ต้องการจ่ายยาคนไข้ตามที่ตนเองถนัดและสูตรยาเฉพาะของคลินิกตน เช่น คลินิกผิวหนัง คลินิกเฉพาะโรค ฯลฯ สูตรยาที่แพทย์กำหนดขึ้นจะประกอบด้วยยาที่แพทย์เลือกใช้ และจำนวน เมื่อแพทย์เลือกจ่ายยาจากสูตรยา รายการยาจะถูกนำมาที่รายการยาด้านขวามือ หรือแพทย์ต้องการจ่ายยาล่วงหน้าโดยการใช้ตัวคูณจำนวน แล้วจึงกดปุ่ม “คัดลอกรายการยาทั้งหมด”  การสร้างสูตรยาประกอบด้วยแฟ้ม  “เลือกจ่ายยาจากสูตรยา” และ “สร้างสูตรยาเฉพาะแพทย์”


 

  ตั้งชื่อสูตรยาใหม่ในช่องว่าง และเลือกชื่อยาที่จะนำมาผสมในสูตร  ใส่จำนวน เมื่อเลือกยาเข้ามาในสูตรยาแล้ว  ต้องการบันทึกให้กดปุ่ม “บันทึกสูตรยา” หรือหากต้องการเริ่มการสร้างสูตรยาใหม่ให้กดปุ่ม “สูตรยาใหม่” หรือ ยกเลิกสูตรยา ให้กดปุ่ม “ยกเลิกสูตรยา”  ในกรณีที่ต้องการแก้ไขสูตรยา   สามารถทำได้โดยกดปุ่ม “เลือกสูตรยากลับมาแก้ไข”  สูตรยาทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นจะแสดงเพื่อให้เลือกเพื่อนำกลับมาแก้ไข  ซึ่งแพทย์อาจปรับจำนวน เพิ่มเข้า หรือตัดยาออกจากสูตร และ ทำการบันทึกสูตรยาอีกครั้ง

หมายเหตุ    สูตรยาที่สร้างขึ้น   จะแสดงให้เฉพาะแพทย์ที่เป็นเจ้าของสูตรยาเท่านั้น  โดยด้านบนจะแสดงชื่อแพทย์
 สูตรยาที่สร้างขึ้นจะแสดงที่แฟ้มเลือกจ่ายยาจากสูตรยาโดยอัตโนมัติ    แพทย์เพียงเลือกชื่อสูตรยา ซอฟต์แวร์จะแสดงรายการยา  จ่ายครั้งละ  และ หน่วยยา หากแพทย์ต้องการเลือกสูตรให้กดปุ่ม
“คัดลอกรายการยาทั้งหมด”

 
   
- ระบบจัดคิวคนไข้  รายงานคนไข้ รายวัน รายเดือน รายปี
- ระบบแสดงคนไข้นัด  การนัดคนไข้ได้สองส่วน
- ระบบเก็บข้อมูลคนไข้และเก็บภาพที่ละเอียดมากขึ้น
- ระบบรายงาน บจ. 8 บจ. 9 บจ. 10 ที่มีให้เลือกแบบอัตโนมัติหรือแบบฟอร์มเปล่า
- ระบบส่งคนไข้ต่อไปยังห้องต่างๆ
- ระบบการเก็บและเรียกดูประวัติการรักษาอย่างรวดเร็ว
- ระบบการส่งคนไข้ที่มารับยาโดยไม่ผ่านแพทย์
- ระบบการคำนวณ BMI โดยอัตโนมัติ
- ระบบการค้นหาคนไข้และบริหารคนไข้ที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบการ REMED ที่เพิ่มฟังก์ชั่นการจ่ายยาเป็นช่วงๆ ได้
- ระบบการ Formular med ที่ให้แพทย์สร้างสูตรยาสำหรับคนไข้แต่ละโรค แต่ละอาการ
- รายงานคนไข้ประกันสังคม...ดูแบบฟอร์ม
- แบบฟอร์มคนไข้ประกันสังคม
- Interface ใหม่ที่น่าใช้และสะดวกกว่าเดิม มีให้เลือกหลายแบบ
- ระบบฐานข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนให้เร็วขึ้นสำหรับระบบเน็ตเวิรค์
- ระบบช่วยเหลือและข้อมูลที่น่าสนใจ SIS
- ฯลฯ


 

 Related Information
ACTCVS Software
Registration Software
PIDST Software
Chemical Software

       

- Accessories
- Bar-code
- Technical Support

  

จุดเด่น

กำหนดสิทธิ์ของการใช้งาน
พิมพ์ฉลากยาแบบต่อเนื่อง
ข้อมูลยาสำเร็จรูป
ใบรับรองแพทย์ 5 แบบ
ข้อมูลการตรวจรักษาสำเร็จรูป
 

 

 


 

ความประทับใจที่ได้รับจากผู้ใช้

"ก่อนซื้อผมสอบถามจากคลินิกเพื่อนๆ ที่ใช้กัน เขาแนะนำว่า แนะนำ SmartClinic เท่านั้น เพราะใช้งานง่าย สะดวก และจ่ายยาแบบ REMED และ Formula MED ได้เร็วกว่า ช่วยให้ตรวจคนไข้ได้มากขึ้นและรวดเร็วสะดวกมากขึ้นครับ"

"ผมไปทดสอบมาเกือบทั้งหมดที่ทำโปรแกรมคลินิก ผมเลือก SmartClinic ติดตั้งง่ายมาก บริการดีมาก นำข้อมูลเก่าเข้าให้ผมฟรี ใช้งานต่อได้เลย ชอบมากครับ"

" ใช้เฉพาะส่วนของบัตรคนไข้ ก็คุ้มแล้วครับ  ค้นหาง่าย และ สะดวกในการเก็บข้อมูล  รวดเร็วจริงๆครับ ทีมงานทำได้ดีจริงๆครับ"

" ขอชมว่า โปรแกรมออกแบบมาดีมากครับ ราคาสูงกว่าเจ้าอื่น แต่คุ้มและดีสำหรับการลงทุนระยะยาวครับ "

" ผมลองใช้แผ่นทดลองแล้วชอบมาก ที่ดีคือ ส่งแผ่นทดลองใช้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ "

" ผมชอบตรงระบบการค้นหาบัตร แต่ก่อนค้นหากว่าจะเจอ เดี๋ยวนี้แค่พิมพ์ชื่อตัวอักษรตัวแรก ก็ได้แล้ว สะดวก รวดเร็วจริงๆ "

" โปรแกรมออกแบบสวยงาม และเป็นระเบียบดีมาก ใบรับรองแพทย์ และ ระบบนัดคนไข้ ดีมากๆ ครับ "

" ก่อนซื้อก็เปรียบเทียบราคาและประสิทธิภาพกับบริษัทอื่น สุดท้ายก็เลือกที่ สมาร์ทคลินิก เพราะมีให้ครบและคุ้มค่ากว่า "

" การบริการดีมากครับ ปรับฟังก์ชั่นให้เพิ่ม และ แก้ไขปัญหาให้อย่างดีเยี่ยมครับ"

"ตอนแรกก็ไม่อยากใช้เพราะเข็ดมากับหลายบริษัทฯ แต่เมื่อมาดูในเว็บแล้วประทับใจเรื่องการบริการและเขาปรับให้ตามความต้องการเราโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม บางแห่งเป็นบั๊กโปรแกรมตัวเองแท้ๆ จะให้ลูกค้าจ่ายเงินค่าแก้ไข ผมงงเลย"

 

 

 


 

ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิคสามารถใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิคสามารถใช้ร่วมกับลิ้นชักอัตโนมัติได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดรเวอร์ใดๆ ทำให้ผู้ใช้งานสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์สมาร์ทคลินิคสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือได้หลากหลายและปรับสติกเกอร์ยาและใบเสร็จต่างๆ ได้

 

 

Home | About Us | Products | Download | Web board | FAQ | How to order | Contact Us

©Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998-2009